Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaren niet vervolgd voor toeslagenaffaire

Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren in verband met de kinderopvangtoeslagaffaire. ‘Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking’, licht het OM het besluit toe. ‘Heel pijnlijk voor de getroffen ouders’, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

07 januari 2021
belastingdienst---shutterstock-1654573819.jpg

Het Openbaar Ministerie gaat geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren in verband met de kinderopvangtoeslagaffaire. ‘Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking’, licht het OM het besluit toe. ‘Heel pijnlijk voor de getroffen ouders’, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Knevelarij

In mei vorig jaar deden de staatssecretarissen van Financiën aangifte tegen de Belastingdienst wegens ‘een vermoeden van zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie’. Knevelarij wil zeggen dat een ambtenaar in strijd met de regels geld vordert, ontvangt of niet uitbetaalt omdat dat verschuldigd zou zijn ‘aan enige openbare kas’.

Geen reden tot vervolging
Na de aangifte heeft de Rijksrecherche onder het gezag van het OM een uitgebreid oriënterend feitenonderzoek uitgevoerd. Daaruit concludeert het OM dat er geen reden is tot vervolging. Daarnaast is de Belastingdienst, als onderdeel van de Staat, immuun voor strafrechtelijke vervolging. ‘Over verwijtbare handelingen die de Staat zijn toe te rekenen, moet verantwoording worden afgelegd in het politieke domein en niet in het strafrecht.’

Teleurstelling
‘Het OM realiseert zich dat deze uitkomst voor de getroffen ouders een teleurstelling kan zijn’, staat in de toelichting. ‘Ouders die zelf aangifte hebben gedaan bij het OM, zouden via een ‘artikel 12 Wetboek van Strafvordering-procedure’ de rechter kunnen vragen om alsnog tot vervolging over te gaan.’

Vernietigend rapport
Een ondervragingscommissie van de Tweede Kamer concludeerde onlangs in een vernietigend rapport over de affaire dat de grondbeginselen van de rechtstaat zijn geschonden tijdens de te fanatieke jacht van de Belastingdienst op mogelijke fraudeurs met de kinderopvangtoeslag. Duizenden ouders werden ten onrechte als fraudeur bestempeld, waarna ze alle ontvangen toeslag moesten terugbetalen. Vaak ging het om vele duizenden euro's, waardoor levens werden verwoest.

Ouders 'nieuwe start geven'
Dat er geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de toeslagenaffaire, betekent volgens het ministerie van Financiën niet dat de gedupeerde ouders geen onrecht is aangedaan. ‘Dat is onmiskenbaar wel het geval.’ Het ministerie heeft ‘kennisgenomen’ van het besluit en benadrukt weer dat het samen met de Belastingdienst de plicht voelt ‘om gedupeerde ouders te compenseren en een nieuwe start te geven’. Dat moet ook helpen ‘het vertrouwen in de overheid stukje bij beetje te herwinnen’.

SP wil gedupeerden bijstaan
Als zij daarom vragen zal de SP gedupeerden bijstaan als zij via de rechter alsnog een strafrechtelijk onderzoek proberen af te dwingen. Dat zegt Kamerlid Renske Leijten. Het besluit van het Openbaar Ministerie om zo'n onderzoek achterwege te laten noemt zij ‘heel pijnlijk’ voor de getroffen ouders.
‘Wij richten ons nu op de politieke verantwoordelijkheid’, zegt Leijten. ‘Dat de rechten van mensen kunnen worden ondermijnd door wetten, uitvoering en beperking van de toegang tot het recht, is het grote schandaal en daarvoor is dit kabinet volledig verantwoordelijk.’ (ANP/Redactie)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Nu dan maar aangifte tegen die huichelachtige staatssecretarissen..
AvWassenaar / Kritisch Nederlander
Het zal iedereen duidelijk worden, dat hiermee een ernstig "Ïch habe es nicht gewusst", gevoel wordt gecreeërd bij de belastingbetalende Nederlander. Vroeger leerde men in Militaire dienst al "dat het uitvoeren van orders wel gebonden zijn aan alle vormen van humaan en moreel verantwoorde norm! Wanneer dit geen politieke consequenties gaat hebben, zijn de rapen gaar, lijkt me!Het wordt echt tijd voor de "ommekeer".

Het schrijnend falen van het sociaal liberale "laat de markt zijn werk maar doen" is nu duidleijk voelbaar geworden...

Duizenden getroffenen door een on-empatische belastingregel (papier is geduldig!) en Nee, "Befehl ist" geen "Befehl", blijf kritisch ten aanzien van verkeerd gestuurde macht...U ziet wat het aanricht!

P.Pluim
Onbegrijpelijk! Iedereen weet dat ambtenaren ook ambtsmisdrijven kunnen plegen.
H. Wiersma / gepens.
Deze zaak is zwaar genoeg om het voltallige Kabinet af te laten treden, net als Asscher (PvdA). De minister-president was natuurlijk ook dondersgoed op de hoogte van alle manco's, net als van het stikstof-dossier etc.

Ambtenaren behoren/moeten wetgeving uitvoeren, Een enkeling die opstaat tegen onrecht wordt vermalen en is zijn/haar carrièreperspectief nagenoeg volledig kwijt. Dat is tegenwoordig de situatie in 'democratisch.Nederland'.Advertentie