Advertentie
carrière / Nieuws

Liever meer salaris dan pensioen

Op 1 mei loopt de cao voor gemeenteambtenaren af. De werknemers bepleiten een loonstijging van 2,5 procent. De VNG stelt dat gemeenteambtenaren op basis van de huidige cao met ingang van afgelopen januari al een loonsverhoging van 0,4 procent hebben gekregen. Bovendien zijn de pensioenpremies gestegen. In de voorstellenbrief voor de onderhandelingen schrijft de VNG: ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden.’

07 april 2017

Voor loonstijging voor gemeenteambtenaren is weinig tot geen ruimte, want de pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

Op 1 mei loopt de cao voor gemeenteambtenaren af. De werknemers bepleiten een loonstijging van 2,5 procent. De VNG stelt dat gemeenteambtenaren op basis van de huidige cao met ingang van afgelopen januari al een loonsverhoging van 0,4 procent hebben gekregen. Bovendien zijn de pensioenpremies gestegen. In de voorstellenbrief voor de onderhandelingen schrijft de VNG: ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden.’

De VNG wijst erop dat de ABP-pensioenpremies vanaf 1 januari 2017 met 2,6 procent zijn gestegen. Dit betekent voor de gemeenten een stijging van de pensioenpremiekosten van 1,4 procent van de loonsom, stelt de VNG. Ook voert de vereniging aan dat de premies in 2018 opnieuw gaan stijgen. De VNG houdt rekening met een stijging van 1 procent van de loonsom. De vakbonden daarentegen hebben het in hun voorstellenbrieven voor de cao-onderhandelingen helemaal niet over het pensioen.

Uitgesteld loon
Dat een werkgever de pensioenpremie betrekt bij de onderhandelingen over de loonontwikkeling, ligt voor de hand. Pensioen is uitgesteld loon. Bij cao-onderhandelingen in de marktsector worden de afspraken over loon, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden besproken aan dezelfde tafel. Maar bij de overheid gaat het anders. Alle sectoren, zoals gemeenten, rijk en provincies, onderhandelen over hun eigen cao, terwijl de pensioenafspraken worden gemaakt aan een andere onderhandelingstafel. Dat zijn afspraken die alle overheidswerkgevers gezamenlijk maken met de vakbonden.

Vervolgens moeten de sectorwerkgevers, in dit geval de gemeenten, die collectieve bovensectorale pensioenafspraken uitvoeren. Dus als er in de cao-onderhandelingen gepraat wordt over loonontwikkeling, zal de sectorwerkgever een koppeling maken met de  pensioenafspraken. Hoe je het ook wendt of keert, de pensioenpremie drukt op de loonsom.

Ondertussen komt het de werknemers veel beter uit om het níet over de pensioenen te hebben. Zij kunnen met een stalen gezicht volhouden dat dat onderwerp aan deze tafel niet thuishoort. Met een beetje geluk kun je dan twee keer scoren, eerst in de Pensioenkamer en vervolgens aan de cao-tafel nog een keer.

Dekkingsgraad
De verlaging van de pensioenpremies in 2016 betekende voor de werkgevers een besparing van 1,4 procent van de loonsom. De sociale partners spraken af dat deze besparing in alle sectoren volledig zou worden ingezet voor de lonen. Ook het deel dat de werkgevers bespaarden door het schrappen van de herstelopslag zouden ze gebruiken voor het loon. De gemeenteambtenaren kregen vorig jaar een loonsverhoging van 3 procent en in januari van dit jaar kregen ze er nog eens 0,4 procent bij. Een loonsverhoging die ze deels zelf financierden door voordeliger pensioenafspraken.

Dat de pensioenpremies in 2017 weer met 2,6 procent moesten stijgen, kan geen verrassing geweest zijn voor de sociale partners. Bij het ABP was en is een structureel hoger premieniveau nodig. In 2017 is de eerste stap gezet en de komende jaren volgen verdere stappen. Pensioen is duurder geworden, omdat de economische vooruitzichten een lagere rente en een lager rendement laten zien, stelt een ABP-woordvoerder. Daarnaast moet de financiële positie van het ABP – met een dekkingsgraad die nog altijd te laag is – versterkt worden. Wat de premie in 2018 wordt, staat nog niet vast. Het ABP-bestuur stelt eind dit jaar de exacte hoogte vast, maar in de voorstellenbrief voor de cao-onderhandelingen houdt de VNG al rekening met een stijging van 1 procent van de loonsom. 

Meeprofiteren
Wat voor de VNG ook zal meespelen is de financiële huishouding van de gemeenten. Het rijk heeft fors bezuinigd op de budgetten van gemeenten. Ondertussen vinden de vakbonden dat gemeenteambtenaren zo langzamerhand ook wel een beetje mogen meeprofiteren van de aantrekkende economie. Het is de klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers. Het antwoord op de vraag wie er gelijk heeft, hangt er vanaf aan wie je de vraag stelt.

Hoe het afloopt aan de onderhandelingstafel is nog even afwachten. Je mag veronderstellen dat werknemers niet om een loonstijging van 2,5 procent vragen als ze daadwerkelijk 2,5 procent in handen willen krijgen. Er moet toch wat te onderhandelen blijven. Ook mag je veronderstellen dat de VNG haar formulering in de voorstellenbrief zorgvuldig heeft afgewogen. De vereniging schrijft: ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden.’ De VNG zegt niet dat er geen ruimte is, maar zet de deur alvast op een kier. Zo weten alle betrokkenen dat het spel kan beginnen.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week (inlog)

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Arnold / gemeentemabtenaar
Gegoochel met pensioenpremies zorgt voor verwarring bij veel ambtenaren. De vorige salarisstijging is een sigaar uit eigen doos geweest. daarnaast is het zo dat OOK werknemers een hogere pensioenpremie hebben moeten betalen. Netto is er dus ook ingeleverd. De koopkracht stijgt al heel erg lang niet. Niet vreemd dat jongeren niet bij de gemeenten willen werken. Waar is de visie hierover? Binnen een jaar of 10 is de helft van het huidige ambtenarenapparaat gepensioneerd. Hoe wordt dat opgevuld? Komen er dan gekunstelde constructies met arbeidsmarkttoelagen e.d. Laat eens een langere termijn visie zien. Ooit wilden ze ook een volledige dertiende maand optuigen. Ze zijn niet verder gekomen dan 6%. (bij bestuurders is het overigens wel gelukt).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans
Ik wacht met smart op de dag dat ambtenaren niet meer veroordeeld zijn tot het gedrocht ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
De 'loonruimte' waarover de VNG spreekt bestaat niet. Ruimte voor loon (en de stijging) is niet een van God gegeven grootheid maar wordt helemaal zelf door de VNG vadtgesteld. Is een keuze; er valt echt op maandagmorgen geen briefje op het bureau van Roel Cazemier met daarop de mededeling: de loonruimte is dit jaar 0,xxx%, met de vriendelijke groeten van De Loonruimte. De 'loonruimte' berekent de VNG op basis van zelfgekozen uitgangspunten en is dus onderhandelbaar. Of: zou dat moeten zijn want de VNG heeft altijd de neiging zich op te stellen onder motto: hier sta ik, ik kan niet anders. Geklets, willen is kunnen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
De gemeenteambtenaren hebben in januari al een loonsverhoging van 0,4% gekregen. Het staat er echt. Feitelijk bezien is deze bemerking juist. Feitelijk is ook juist dat het merendeel ondanks deze "verhoging" er netto weer op achteruitgingen. Iets wat niet vreemd is.Ook wordt er door het VNG al rekening gehouden met een nieuwe stijging van de ABP pensioenpremie en wel met 1 procent van de loonsom.Zo beredenerend: achterom en vooruit beschouwen is er nooit ruimte. Immers we hebben het al gehad en het is al gereserveerd.Frappant is dat deze lijn nergens anders opgeld doet! Bestuurders die deze repeterende methodiek onderschrijven, behalve als het om hun eigen lucratieve loonrondes gaat, zijn het niet waard.De inflatie ligt weer op de 2% en kan weleens gaan oplopen naar de 3% en onze ABP-premie stijgt ook (zie VNG) dat moeten we dan maar meenemen.Uitgangspunt nu dus minimaal 2% overhouden en de meevaller onder de 1% van de loonsom per 1 januari 2018 erbij. Lijkt me een faire minimale deal.Ook al repareer je daarmee nog niet het verleden en leveren we weer in ten opzichte van de gehele markt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bob / Lpa
Dat de overheid onze pensioenen als uitgesteld loon ziet is niet volledig correct. Het verleden heeft immers aangetoond dat diezelfde werkgever, wanneer het haar uitkomt, gewoon in onze pensioenpot kan graaien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
Zolang de ambtenaar uit (vals) plichtsbesef niet bereid is tot harde acties om een eerlijke loonstijging af te dwingen, moet je niet zeuren.

Roepen op het Malieveld in het weekend helpt niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
De VNG is de spreekbuis van de gemeentebestuurders. Die bestuurders hebben er de laatste decennia voor gezorgd dat er steeds meer van steeds minder mensen wordt verwacht. Via de VNG knijpen ze hun werknemers ook financieel steeds verder uit. Hun eigen CAO wordt niet door de VNG bepaald maar is gekoppeld aan de betere CAO's voor rijksambtenaren. Nog verder afknijpen raakt hen dus niet. In de tussentijd hebben ze wel goed voor zichzelf gezorgd. Zo krijgen de meeste bestuurders een hoger reiskostenvergoeding en ee hogere eindejaarsuitkering, hebben zij een verhuiskostenvergoeding die hun werknemers niet hebben en beschikken zij over ruimharige wachtgeldregelingen (ook als zij zelf ontslag nemen) waar ambtenaren het met een korte WW moeten doen. Wel goed voor je zelf zorgen maar je werknemers afknijpen: in een fatsoenlijk tijdperk heette dat asociaal.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J L H Roos / adviseur
Hoezo geen loonruimte?

Berekend door VNG-medewerkers(die geen last van de voorstellen hebben omdat deze onder de rijksCao vallen) en telkens weer in de voorstellen de volgende vicieuze cirkel bewandelen. Het Rijk geeft minder geld aan gemeenten(wanneer houdt dat op?), dus moet de gemeentelijke werkgever(valt onder RijksCao) op voorstel van de VNG(valt onder RijksCao) dit financiële gat maar verhalen op het gemeentelijk personeel. Deze schandalige redenering wordt nagenoeg klakkeloos overgenomen door de VNG-onderhandelaar(RijksCao). De afgelopen 10 jaar wordt dit vervolgens door de zeer loyale gemeentelijke werknemers 'gepikt'. Ik hoop dat iedereen nu eens echt wakker wordt en tot actie wil overgaan als opnieuw dit spelletje wordt gespeeld.

De 'onderhandelingen' zullen wel weer heel lang duren en zullen opnieuw niet voor het aflopen van de huidige CAO zijn afgerond. Ook dat is niks nieuws maar een steeds weer terugkerend fenomeen.

VNG wordt een keer volwassen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Steven de Jong / Salarisadminstrateur
Afschaffing vpl leidt tot precies voldoende loonruimte en een evenwichtigere verdeling van arbeidsvoorwaarden tussen ambtenaren. Een groot deel ontvangt geen compensatie meer in de vorm van een hogere pensioenopbouw en de bijhorende loonruimte volgt pas in 2022. Zie ook de oproep van het verantwoordingsorgaan ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
De VNG verkoopt al jaren een grote partij onzin. Zij behoren de via het Gemeentefonds ontvangen financiële middelen voor het personeel (gekoppeld aan de salarissen voor Rijksambtenaren) gewoon één op één door te geven aan de Gemeenteambtenaren. Gemeenteambtenaren worden zo al jarenlang aan het lijntje gehouden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theo / interne controller
En weer lees ik "pensioen is uitgesteld loon" maar nu eens niet uit politieke overwegingen maar uit de hand van iemand die beter zou moeten weten. Omdat wij geen verzekeringsstelsel hebben maar een omslagstelsel is de pensioenpremie die ik betaal geen loon, dat ik na mijn pensionering terug krijg, maar een solidariteitsheffing: ik betaal voor de mensen die nu al pensioen hebben. Dus hou a.u.b. op met het vergelijken van loonstijgingen en (pensioen-)premiestijgingen. Beoordeel de behoefte aan loonstijging op juiste merites.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
@criticaster: door alle ketelmuziek over de doorsneepremie is misschien de indruk ontstaan dat ons pensioenstelsel een omslagstelsel is maar dat is een onjuiste indruk. U betaalt niet voor de mensen die nu al pensioen hebben; uw premie is afgestemd op uw aanspraken op uw pensioen (niet van een ander) maar dan wel over uw gehele werkend leven uitgesmeerd. Dat lijkt op omslag maar is het niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Hesseling / Docent VO
Beste criticaster,

U stelt dat u premie betaald voor de huidige pensioentrekkers. Helaas vergist u zich, want de huidige pensioentrekkers hebben ook pensioen opgebracht voor de vorige cohorten die geen pensioenpremie hebben afgestaan en daarbij is er een pensioenpot opgebouwd die meer dan het dubbele is van de staatsschuld. Die pot is opgebouwd in een tijd dat er minder te besteden viel en er een hoger percentage premie betaald moest worden. De eerste premieverlaging is ingevoerd door Donner vana het CDA en vervolgens is er in het verleden een enorme greep uit de kas gedaan door de regering Lubbers om de staatskas aan te vullen. Wat nou, wij betalen voor de huidige pensioentrekkers en de premie is geen uitgesteld loon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie