Advertentie
carrière / Nieuws

Nieuwe wervingscampagne rijk benadrukt ‘impact’

Door personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties staat de dienstverlening 'soms' onder druk. Een nieuwe campagne moet personeel trekken.

09 november 2022
personeel.jpg

Door personeelstekorten staat de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties onder druk, maar een nieuwe arbeidsmarktcampagne moet zorgen voor een ‘scherpe positionering’ van de rijksoverheid als aantrekkelijke werkgever voor potentiële medewerkers en ook huidige medewerkers behouden. Er is anderhalf jaar aan de campagne en ‘merkpositionering’ gewerkt.

Spanning

Dat schrijven de minister Karien van Gennip (Werkgelegenheid) en Carola Schouten, actief voor het programma Werken aan Uitvoering, in antwoord op Kamervragen van Wybren van Haga over de aanpak van personeelstekorten bij de rijksoverheid. Eerder dit jaar werd al bekend dat personeelstekorten bij UWV, IND en Belastingdienst leiden tot problemen in de uitvoering, zoals de bereikbaarheid en wachttijden bij de BelastingTelefoon. De bewindslieden erkennen dat de dienstverlening daar ‘soms onder druk kan staan’. ‘Er is een spanning tussen het verlies van expertise door natuurlijk verloop en de krappe arbeidsmarkt die het aantrekken van deze kennis en nieuwe medewerkers bemoeilijkt.’

Hoger salaris

Bij de BelastingTelefoon zijn wel al maatregelen genomen om de toegankelijkheid te borgen, zoals maatwerk met de tool ‘Contact op maat’. ‘De eerste resultaten laten een fors gebruik van de tool zien.’ Ook is er de ‘callback-functie’, waarbij de Belastingdienst mensen terugbelt als ze te lang in de wachtrij moeten staan. Om nieuwe medewerkers te werven zijn de aanvangssalarissen verhoogd en kregen huidige medewerkers dit jaar een extra verhoging ‘vanwege de bovenmatige bijdrage die nu van hen gevraagd wordt’.

Bezuinigingen

Toch leiden taakuitbreiding en -intensivering en het ziekteverzuim bij de Belastingdienst tot extra vraag. ‘De krappe arbeidsmarkt en extra benodigde capaciteit bij herstelwerkzaamheden maken de invulling van de wervingsopgave fors moeilijker en hoger.’ Het kabinet heeft de conclusies van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) en de analyse Werk aan Uitvoering van ABDTOPConsult naar gedeelde problematiek in de uitvoering allebei onderschreven, schrijven de ministers. Die concluderen dat door bezuinigingen tussen 2007 en 2017 en de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving problemen zijn ontstaan bij de uitvoeringsorganisaties.

Werk aan Uitvoering

Om hun publieke waarden goed uit te kunnen voeren wordt het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering voortgezet. Daarbij reserveert het kabinet tien jaar lang 600 miljoen per jaar met een aanloop van 200 miljoen in 2022 om de versterking van de uitvoeringsorganisaties ook financieel te ondersteunen. Binnen Werk aan Uitvoering moet de dienstverlening worden verbeterd aan de hand van zes thema’s: dienstverlening, digitalisering, wetgeving, samenwerken in de driehoek, statuur en vakmanschap en de rol van de politiek.

Op de externe vacaturesite van de rijksoverheid staan rond de 2000 vacatures open.

Ministers Van Gennip en Schouten

Technologie

Technologie biedt kansen om de groeiende vraag naar publieke voorzieningen op te vangen en is een steeds belangrijker hulpmiddel geworden voor uitvoeringsorganisaties. ‘Nieuwe technologieën veranderen de aard van de werkzaamheden, maar niet altijd de totale omvang ervan’, merken de ministers op. Inzet van drones en andere technologieën op de ene plek kunnen mensen vrij spelen, maar de vraag naar mensenwerk kan op andere plekken juist weer toenemen, juist waar behoefte is aan persoonlijke aandacht van de overheid. Verder zijn wet- en regelgeving vaak zo complex ‘dat het potentieel van technologieën voor uitvoeringsorganisaties maar gedeeltelijk bruikbaar is’. ‘Er zit veel mensenwerk in het zorgvuldig interpreteren van wetten en regels om tot goede besluiten te komen.’

Campagne

Er is dus nog een flinke stap te zetten in de personeelswerving. Op de externe vacaturesite van de rijksoverheid staan rond de 2000 vacatures open. Specifieke kraptefuncties zijn ‘usual suspects’: ict-, juridische en financieel-economische functies. De ministers merken op dat dit jaar de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatiestrategie is doorontwikkeld, waarmee het rijk als aantrekkelijk werkgever moet worden gepositioneerd. De campagne heeft een heel brede doelgroep: van starters tot ervaren werknemers die voor de rijksoverheid willen (blijven) werken. De campagnevideo is tot halverwege deze maand op tv en tot eind december op social media en nieuwssites. Er zijn ook deelvideo’s over klimaat, veiligheid, gezondheid en digitalisering.

Impactvol

Met de campagneregel ‘Ons land in jouw handen’ speelt de campagne in op de bijdrage die nieuwe medewerkers hebben bij het verder ontwikkelen van de samenleving. Navraag bij het ministerie van BZK leert dat de rijksoverheid daarmee wil benadrukken dat het werk impactvol is en het rijk een diversiteit aan mogelijkheden biedt in banen, functies, maatschappelijke thema’s en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals werk-privébalans en persoonlijke ontwikkeling. ‘De campagne laat zien dat de rijksoverheid een optelsom is van verschillende ministeries en organisaties, verspreid door heel Nederland. Iedere organisatie heeft hierin een andere expertise en levert daarmee een eigen bijdrage aan Nederland.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Geld voor marketingbureaus is er wel, maar voor structurele salarisverhoging niet.

Het probleem van de overheid is gewoon dat het helemaal geen "aantrekkelijke werkgever" is. Ik zou niets kunnen noemen wat haar aantrekkelijk maakt. En the proof is in the pudding: als de overheid wél een aantrekkelijke werkgever was, had ze natuurlijk geen personeelstekort.
Advertentie