Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenten: meer werk, dus meer ambtenaren

De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten.

10 juni 2020
mensen.jpg

De gemeentelijke formatie groeide in 2019 met bijna vijfduizend mensen. Ruim de helft van de gemeenten verwacht dat de formatie dit jaar toeneemt, een derde denkt dat deze gelijk blijft en 11 procent dat deze afneemt. 

Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten. Elk jaar analyseert het A&O fonds de ontwikkeling van de gemeentelijke bezetting en haar onderliggende kenmerken. Vorig jaar steeg het aantal medewerkers opnieuw, zo blijkt uit de editie 2019. Redenen: nieuwe taken, toename van het budget en omzetting van flex naar vast.

Burgerzaken
Groei wordt voorzien op de terreinen ruimtelijke ordening/milieu, welzijn/jeugdzorg en automatisering/ict. Omdat ruimtelijke ordening/milieu ook wordt genoemd als functiegebied waarin het moeilijk is vacatures in te vullen, ligt daar een grote uitdaging voor de komende drie jaar. Krimp verwachten gemeenten vooral bij burger-/publiekszaken en dienstverlening/facilitair.

Net als in 2018 is in 2019 het aantal openstaande vacatures aan het einde van het jaar gedaald: met bijna 10 procent tot ruim 3.500. In 2017 waren dat er nog 4.200, in 2018 3.900. Het aandeel externe kandidaten voor vervulde vacatures is net als in 2018 in 2019 licht gestegen. In 2019 is 68 procent van de vacatures met externen vervuld, in 2018 was dat aandeel nog 67 procent en in 2017 66 procent. Het percentage moeilijk vervulbare vacatures is afgenomen van 13,0 procent in 2018 naar 12,5 procent in 2019.

Krimp
De grootste formatiegroei vindt plaats bij de gemeenten in de categorie 50.000 tot 100.000 inwoners en bij de G4. Krimp (-7 procent) is te zien bij de kleinste gemeenten. Uit de Personeelsmonitor Gemeenten blijkt verder dat bijna de helft van alle medewerkers werkt in de 31 grootste gemeenten. De andere helft is verdeeld over de ruim 300 kleinere gemeenten. Die verhouding is al een aantal jaren constant. Daartegenover woont slechts 37 procent van de bevolking in de 31 grootste gemeenten.

De coronacrisis zal grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, maar is in de enquête niet meegenomen.

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 12 van deze week (gratis inlog)

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P Janssen
Er komt inderdaad steeds meer werk naar de gemeentes toe. Maar als er minder gelden naar gemeentes gaan en als dan ook een politiek klimaat hebt met zullen we zeggen ambitieuze wethouders/bestuurders voor geldverslindende projecten. Dan voel je de bui al hangen geen ambtenaar erbij wel extra werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Zie elders in deze editie het appel van de vakbonden voor een broodnodige investering in de publieke sector, waar steeds meer taken door steeds minder mensen moeten worden uitgevoerd. De kruik gaat zolang te water tot hij barst.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Broadcaster. Zolang 'ons kruikje' nog minder dan 49% van het BNP is (het beste kind van de klas in de EU) valt het nogal mee. Corona-uitgaven zijn slechts intensives. Japan heeft een nationale schuld van 200% van het BNP en houdt het al tientallen jaren vol.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie