Advertentie
carrière / Nieuws

Noord-Holland aan de slag met diversiteit

Het personeelsbestand van de provincie Noord-Holland is nog geen afspiegeling van de bevolking en om die reden onderneemt de provincie actie: er moet meer diversiteit in de organisatie. ‘Niet alleen vanwege de voorbeeldrol, maar vooral omdat diversiteit binnen een organisatie onontbeerlijk is voor een goede uitvoering van het werk.’

06 oktober 2020
diversiteit.jpg

Het personeelsbestand van de provincie Noord-Holland is nog geen afspiegeling van de bevolking en om die reden onderneemt de provincie actie: er moet meer diversiteit in de organisatie. ‘Niet alleen vanwege de voorbeeldrol, maar vooral omdat diversiteit binnen een organisatie onontbeerlijk is voor een goede uitvoering van het werk.’

20 procent trainees 'multicultureel'
In het traineeprogramma van de provincie Noord-Holland heeft 20 procent van de nieuwe lichting een multiculturele achtergrond en bij het invullen van stageplekken wordt ingezet op stagiaires met een multiculturele achtergrond, schrijft de provincie. In vacatureteksten wordt verwezen naar ‘inclusief werkgeverschap’ en het streven naar diversiteit benoemd. Rondom het werken bij de provincie wordt in film- en fotomateriaal ook bewust gekozen voor diversiteit onder de mensen.

Bewustwording vergroten
Er zijn dus al acties gaande maar de komende periode wil Noord-Holland tevens bewustwording op de werkvloer vergroten via kennissessies en actieve interne communicatie. Gedeputeerde Zita Pels vindt het belangrijk dat iedereen zich bij de provincie erkend voelt, ‘of je nu jong of oud, man of vrouw, met een Nederlandse of multiculturele achtergrond en van welke seksuele geaardheid dan ook bent’. ‘Bovendien is het voor het goed uitvoeren van onze taken belangrijk dat we optimaal gebruik maken van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt’, aldus Pels in het persbericht.


Gericht zoeken

De provincie is aangesloten bij diverse traineeprogramma’s van samenwerkingsverbanden. Door gericht te zoeken aan de voorkant bindt de provincie als werkgever bepaalde doelgroepen aan zich. Ook ondertekent de provincie dit jaar het Charter Diversiteit dat diversiteit en inclusie op de werkvloer stimuleert, ondersteunt bij de aanpak en toegang geeft tot verschillende netwerken voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. ‘Diversiteit in de volle breedte is belangrijk voor het goed uitvoeren van onze taken’, laat de provincie Noord-Holland desgevraagd weten. 


Erkenning op de werkvloer
Om die reden is diversiteit in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken één van de uitgangspunten voor de ambtelijke organisatie op gebied van goed werkgever- en opdrachtgeverschap. ‘We hebben, net als veel andere organisaties nog stappen te zetten. Diversiteit op de werkvloer zorgt voor nieuwe inzichten en innovatie, voor toegang tot meer talent op de arbeidsmarkt en een betere aansluiting bij de inwoners van onze provincie. Dat helpt ons bij het realiseren van onze opgaven. Een inclusief werkklimaat draagt via erkenning op de werkvloer bij aan het behoud van medewerkers en medewerkerstevredenheid.’


Op koers met arbeidsbeperkten

De provincie heeft geen cijfers over de huidige afspiegeling van de bevolking in het personeelsbestand van de provincie ‘en de AVG staat ons ook niet toe allerhande persoonsgegevens vast te leggen’. Het gaat volgens de provincie niet alleen om kleur, maar ook om meer zichtbare ruimte voor medewerkers met een LHBTIQ+-achtergrond om zichzelf te kunnen zijn en over medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze laatste groep zijn er wel cijfers. ‘We liggen goed op koers met op dit moment circa 31 fte. Op basis van de landelijke doelstelling is ons target 32 fte voor 2020.’


Onbewuste vooroordelen
Een concrete streefwaarde heeft de provincie niet. ‘Via monitoring en onderzoek proberen we zicht te krijgen op waar wij als provincieorganisatie staan, ook ten opzichte van andere werkgevers.’ Nu heeft 20 procent van de trainees een multiculturele achtergrond, maar voor de hele organisatie is geen target gesteld. Op de vraag of er nu nog te weinig bewustwording over diversiteit is onder het personeel, zegt de provincie dat het vooral gaat om de ‘onbewuste vooroordelen’. ‘We denken van onszelf dat we onbevooroordeeld zijn (we willen dat ook zijn), maar als je hier beter naar kijkt blijkt dat bewustwording een eerste stap is om te onderkennen dat het in soms kleine dingen zit met een grote impact of in beleving afhankelijk van het perspectief dat jezelf hebt.’

Goed gesprek voeren

Ambtenaren van de provincie Noord-Holland kunnen in het kader van bewustwording en kennis naar lezingen en workshops en ‘het goede gesprek’ erover met elkaar voeren. Ook komt er aandacht voor bij werving en selectie en ‘onboarding’  en worden ‘ambassadeurs’ benoemd. Een speciaal beleid op diversiteit in de ambtelijke top, zoals de gemeente Amsterdam voor de zomer lanceerde, heeft de provincie niet als apart doel opgenomen. ‘De acties kunnen op alle niveaus hun uitstraling hebben.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie