Advertentie
carrière / Nieuws

Lonen omhoog en welzijn ‘belangrijker dan ooit’

Het gemiddelde loon gaat een tientje omhoog en bij de overheid stijgt het zelfs ietsje sterker. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van het nettoloon, inclusief pensioenpremies maar los van eventuele cao-salarisverhogingen, door HR- en salarisdienstverlener ADP. Ruim de helft van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever de mentale gezondheid ‘onvoldoende ondersteunt’.

04 januari 2022
salaris.jpg

Het gemiddelde loon gaat een tientje omhoog en bij de overheid stijgt het zelfs ietsje sterker. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van het nettoloon, inclusief pensioenpremies maar los van eventuele cao-salarisverhogingen, door HR- en salarisdienstverlener ADP. Ruim de helft van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever de mentale gezondheid ‘onvoldoende ondersteunt’.

Parttimers

Het minimuminkomen bij de overheid gaat met 19 euro omhoog, het modale inkomen met 11 euro en twee keer modaal met 20 euro. Over alle sectoren krijgen werknemers met een minimumloon 19 euro meer en met een modaal inkomen 9 euro meer. ‘Die vlieger gaat niet altijd op voor parttimers en jongeren onder de 21 jaar’, schrijft ADP. ‘In een aantal gevallen leveren zij juist een paar euro's per maand in.’

 

Factoren

De lichte gemiddelde stijging van het nettoloon heeft te maken met de stijging van het minimumloon, de hogere heffingskortingen en het lagere belastingtarief in de eerste schijf. ‘Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, bijvoorbeeld parttimers en jongeren onder de 21 jaar (minimumjeugdloon), krijgen dit jaar minder arbeidskorting en houden onderaan de streep dan ook iets minder over.’

 

Werkelijke reispatroon

Sinds de coronacrisis is de thuiswerkvergoeding een bekend fenomeen geworden, maar ADP wijst op een belangrijk nadeel: die compenseert het wegvallen van de reiskostenvergoeding vaak niet. De reiskostenvergoeding mag met ingang van dit jaar alleen worden betaald op basis van het werkelijke reispatroon. De lichte loonstijgingen zullen de kosten voor levensonderhoud, met de stijgende inflatie, waarschijnlijk niet compenseren. ‘Het blijft de vraag hoe werkgevers arbeidsrechtelijk met de reis- en overige kostenvergoedingen omgaan.’ ADP wijst op het belang van goede communicatie hierover.

 

Professionaliseren

Voor het eerst geeft ADP dit jaar een overzicht van de belangrijkste HR-trends. Zo wordt hybride werken steeds normaler en moeten werkgevers hierop inspelen. En digitalisering heeft een vlucht genomen – in de afgelopen jaren zijn er veel beslissingen ad hoc genomen, maar ADP verwacht dat deze processen de komende tijd worden ingebed en geprofessionaliseerd.

 

Mentale gezondheid

Ook is het werknemerswelzijn ‘belangrijker dan ooit’. Werkgevers moeten weten wat er bij werknemers speelt en fysiek, emotioneel en financieel welzijn is een belangrijk aandachtspunt voor HR. Werkgevers doen echter nog ‘te weinig om de mentale gezondheid van hun werknemers te verbeteren. Ruim 54 procent van de Nederlandse werknemers vindt dat zijn of haar werkgever de mentale gezondheid onvoldoende ondersteunt.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
En.......hoe is het met de verhoging voor gepensioneerden (AOW/aanvullend pensioen)? Die worden zeker voor de zoveelste keer overgeslagen en weer op 0 gezet.

Opvallend deze week het programma Scheefgroei (BNN/VARA) waarin vooral de hoogleraar en professor met de meest vreemde kronkels hun gelijk probeerden te halen:

1. de hoogleraar vergeleek het mogen van een starter met dat van een gepensioneerde (de starter had te weinig vermogen). Nou dat is ook een droombeeld van de hoogleraar en niet te vergelijken want gepensioneerden hebben er vaak 40 - 50 jaar over gedaan om hun vermogen op te bouwen. De vermogensopbouw is dus nogal gedifferentieerd. Bovendien hebben vooral de gepensioneerden (nog) geleerd te sparen, relatief weinig en niet al te uitbundige vakanties te houden en niet te veel op stap en uit eten te gaan.

De professor bleef maar hameren op fiscalisering van de AOW en wist kennelijk niet eens dat deze fiscalisering boven een bedrag van ca. E 35.500 allang plaatsvindt (zgn. BOS-belasting) en dat voor die categorie belastingplichtigen bovendien ook nog de ouderenkorting drastisch is afgebouwd. Sommigen gepensioneerden met een aanvullend pensioen betalen via de belastingaanslag al jaren (meer) dan hun eigen AOW. Foutje van deze professor, die wel meer op onjuistheden wordt betrapt!Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris / ambtenaar
Het is roeien tegen de stroom in. Vanuit het Rijk wordt niets ondernomen om de inflatie (vnml agv structureel ondoordacht energiebeleid of totaal ontbreken daarvan en klimaatverandering ), dus lonen stijgen ja, dus..

Werkgevers moeten welzijn verbeteren, maar ook dat is onbegonnen werk met de Rijkscoronamaatregelen. Ik wist eigenlijk ook al jaren dat ze er natuurlijk niet zijn voor de bewoners van dit land.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk
Uw AOW en Pensioen wordt steeds minder waard. Uit cbs berekeningen blijkt dat uw aow en pensioen ongeveer 17% minder waard is geworden ten opzicht van 2005.

Deze waarde vermindering zal de komende jaren nog veel meer worden. Door de ontkoppeling van aow en minimumlonen ( dit voorstel van VVD D66 en CDA wordt deze week besprokene in de 2e kamer) zal de waarde van uw aow de komende jaren nog veel minder worden, Ook de pensioenen zullen minder waard worden vanwege de hoge inflatie verwachtingen voor de komende jaren.Omdat u verplicht geld blijft afdragen aan het abp wordt u dus sluipend armer…….. Voor de jongeren zal dit een heel groot probleem gaan worden helaas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mark
De officiële inflatie is meer dan 5%. Onofficieel nog veel meer. Dus mensen gaan er heel fors op achteruit dit jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Mark. Het inflatiecijfer voor de maand november lag op 5,2% (september 2,7%). Het inflatiecijfer van december is nog niet bekend. Het gemiddelde inflatiecijfer over 2021 zal zeker niet op 5% uitkomen. Dat ligt duidelijk lager.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
De ECB zit klem. Als de rente wordt verhoogd, dan komen de zuidelijke eurolanden in de problemen. Als de rente niet wordt verhoogd, dan houden we zeer waarschijnlijk inflatie en worden we armer. De ECB zal waarschijnlijk kiezen voor instandhouding van de Eurozone. Met pensioenfondsen die verplicht zijn een aanzienlijk deel van hun vermogen in staatsobligaties te beleggen, zal ons pensioen straks nog minder waard zijn. Nederland moet gaan snijden in uitgaven en extra kosten vermijden. Wat dat laatste betreft doet Nederland er het meest verstandig aan om alle vormen van immigratie zoveel mogelijk te beperken. Ook arbeidsmigratie. CBS, NiDI, PBL etc. zien bevolkingsgroei als de grootste kostenpost die op Nederland afkomt, groter dan de vergrijzing. Door bevolkingsgroei moet Nederland steeds dieper in de buidel tasten, op alle beleidsterreinen. Zorg, wonen, infrastructuur etc. D66 gaat met haar partijprogramma lijnrecht tegen deze conclusie in. Zij denken echt dat immigratie, economie en klimaat samen kunnen gaan. Zeer gevaarlijk en kortzichtig. Nu heeft Kaag arabische talen gestudeerd en Jetten de slappe opleiding bestuurskunde, dus dat verklaart veel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Is wel zo
De inflatie gaat straks nog harder omhoog, want het beetje gas dat nu nog in Groningen wordt gewonnen, wordt geclaimd door Duitsland. Dat wil zeggen dat Nederland voor zijn eigen behoefte nóg afhankelijker wordt van dure import.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie