Advertentie
carrière / Nieuws

Zorgen over ambtelijke ‘leegloop’ Medemblik

Nadat hen berichten bereikten over ‘een ware leegloop bij de managementposities’ in de ambtelijke organisatie van de gemeente Medemblik, hebben raadsleden van lokale partij Morgen! en D66 via raadsvragen hun zorgen geuit. Zij vrezen dat het kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in het management en die gevolgen kan hebben voor het functioneren en welzijn van de medewerkers.

11 januari 2022
exit-2.jpg

Nadat hen berichten bereikten over ‘een ware leegloop bij de managementposities’ in de ambtelijke organisatie van de gemeente Medemblik, hebben raadsleden van lokale partij Morgen! en D66 via raadsvragen hun zorgen geuit. Zij vrezen dat het kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in het management en die gevolgen kan hebben voor het functioneren en welzijn van de medewerkers.

Verloop
Nadat twee managers in de loop van het jaar onvrijwillig thuis kwamen te zitten, zouden recent nog enige leidinggevenden zelf zijn vertrokken, schrijven de raadsleden. ‘Naar verluidt zou daarbij het vertrek te maken hebben met negatieve ontwikkelingen in de organisatie. Bij deze laatste zou ook de relatie tussen organisatie en (leden van) het college aan de orde zijn.' De raadsleden concluderen dat het resultaat van het verloop is dat nu nog maar een beperkt deel van de leidinggevend posities vast bezet is.

Bestuurskracht
Niet alleen willen de raadsleden van het college weten of deze signalen kloppen, maar ze vragen zich ook af of het college hun zorgen deelt dat deze situatie zou kunnen leiden tot het vertrek van meer medewerkers. Een verband met de conclusies van een recent bestuurskrachtonderzoek, dat door NH Nieuws/WEEFF is ingezien en als ‘vernietigend’ werd beoordeeld, is niet bepaald uitgesloten. Volgens het medium blijkt hieruit dat de gemeente Medemblik onderontwikkeld is, visie ontbreekt, leiderschap mist en er verdeeldheid heerst.

Niet 'in control'
Voor deze interne quickscan, die nog niet door de gemeente openbaar is gemaakt, interviewde een externe onderzoeker 47 mensen uit de gemeenteraad, het college, de ambtelijke leiding en uit dorps- en kernraden. De betrokkenen geven de gemeente op de vraag ‘hoe het met Medemblik gaat’ nog net een voldoende, al geeft het college een 5,5. Hetzelfde cijfer geeft het college voor de bestuurskracht, maar ambtenaren zijn daar nog minder positief over: 4,5. Op de vraag of Medemblik ‘in control’ is, is het unanieme antwoord: neen.

Geen team
Andere uitkomsten zijn volgens NH Nieuws/WEEFF dat college en raad vooral naar elkaar wijzen en er binnen het college verdeeldheid is. Het college zou geen ‘team’ zijn, waardoor de ambtelijke organisatie haar werk niet goed kan doen. Ambtenaren zouden klagen over het missen van een goede band met wethouders.


Lastig
Los van dit onderzoek maken coalitiepartijen VVD en CDA zich minder zorgen over de situatie, meldt het lokale nieuwsmedium. De plaatselijke VVD wijst op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. ‘Het is goed als er een frisse wind gaat waaien.’ En het CDA zegt over de leegloop dat er ‘voor de volle 100 procent aan wordt gewerkt’, maar 'het lastig is om goed nieuw personeel te vinden als mensen wegvallen'.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jaap
en als mensen blijven zitten, is het dan wel makkelijk om goed personeel te vinden? Of zitten budgetten, formaties en plûche-klevers je dan in de weg om goed persoon te vinden? Zo is er altijd wat natuurlijk...

ps: is die controle-code echt nodig? niet te lezen... poging 3...Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Een gemeente kon geen personeel vinden en nam ten einde raad maar een groep kannibalen aan. Maar, zei de HR-medewerker tegen hen, jullie mogen beslist geen mensen meer eten, Dat beloofden ze. Na een jaar riep hij de kannibalen bij elkaar en zei: jullie werken heel hard en we zijn heel tevreden, maar we missen nu een medewerker. Die hebben jullie toch niet opgegeten? De kannibalen ontkenden dat in alle toonaarden. Toen de HR-medewerker was weggelopen, vroeg de leider van de kannibalen het nog eens. Aarzelend stak één van hen zijn hand op. Stommeling, zei de leider, hoe kun je dat nu doen? Een jaar lang hebben we managers opgegeten en niemand die het merkte, maar waarom moest je nu zo nodig een secretaresse opeten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wietske
ach .... oud nieuws. Dit speelt overal alleen hier komt het naar buiten. De overheid is ziek. Gemeente, Priovincie en Ministerie. De voorbeelden kennen we helaas.

En dan ook nog een slecht salaris en een pensioen die jaarlijks 5% minder waard wordt.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipo / Toppertje
Wellicht heeft het ook te maken met de organisatiestructuur, zelfsturende (zelforganiserende) teams?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Luppo / Manager financien
Wat ben je nodig om tot een dergelijke situatie te komen:

*Een dominante, luidruchtige wethouder die het college beheerst

* Een ‘zwakke’ burgemeester

* Een ‘zwakke’ gemeentesecretaris die zijn oren vooral naar het college laat hangen en niet voor zijn organisatie opkomt. Een gemeentesecretaris die geen stelling neemt, geen knopen doorhakt en het liefst uitstelt of toch nog even de zaak opnieuw wil bekijken……Meer is er niet nodig. Is Medemblik uniek? Nee, het speelt in meerdere gemeenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Rijp voor onderzoek door extern bureau.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
Vroeger stond er een oude windmolen die de ambtenaar werd genoemd omdat hij maar zelden actief draaide. Nu staat er dankzij een paar listige ambtenaren de hoogste windturbine ter wereld (2015) van wel 200 meter hoog. Misschien is het wel goed dat die gasten vertrokken zijn. zie: https://www.medemblikactueel.nl/2020/03/13/molen …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / Gemeenteambtenaar
Leuk dat die windmolen wordt aangehaald. Die staat namelijk niet in Medemblik, maar in de naburige gemeente. Pas roeptoeteren graag als je weet waar je het over hebt...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico uit Loenen / gepensioneerd rijksambtenaar
@Rob, je zou toch zweren dat die Ambtenaar midden in Medemblik staat en dat die inwoners van Wieringermeer en Medemblik dat allemaal prachtig vonden... dat was nog maar het begin. Er is voldoende over bekent hoe dit allemaal uit de hand gelopen is en dat het datacentrum van Microsoft de grootste afnemer is van die parken dankzij lobbywerk van ambtenaren die de cowboys hebben binnengeloodst. Zie NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/05/gebroken-be …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerben
Als je structureel niet wil betalen, niet wil belonen, zelfs geen kerstpakket over hebt voor je mensen, maar wel de shit wil uitdelen en de verantwoordelijkheid laag wil leggen, maar dat vervolgens niet doet; kom je op enig moment lege bureaus tegen. Leegloop is niet meer te stoppen. 1 fatsoenlijke CAO voor alle ambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het genoemde datacentrum staat in de gemeente Hollands Kroon. Feitelijk valt die gemeente voor de komst van de datacentra weinig te verwijten. Deze komst is destijds bekokstoofd door premier Kok na overleg met de giganten Microsoft en Google (werkgelegenheid voor de Noordkop). De provincies en het Rijk hebben bij de komst van deze centra achteraf geleund en onvoldoende overall visie getoond voor de problemen die dit complexen met zich meebracht (afname elektriciteit en water voor de koeling). Via het dossier Flevoland hebben de provincie en het Rijk inmiddels berouw en voortschrijdend inzicht getoond en is inmiddels besloten dat er voor dergelijke dossiers provinciaal/landelijk beleid wordt opgesteld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Even los van Medemblik: het frappeert mij altijd weer dat je als externe bij vrijwel iedere gemeente gezien wordt als onderdeel van de oplossing, terwijl je als lokaal ambtenaar vrijwel altijd wordt gezien als onderdeel van het probleem. Misschien ligt daar de oplossing, wie zal het zeggen....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie