Advertentie
carrière / Nieuws

IPO: Levensfaseambassadeurs voldoen aan behoefte

Levensfaseambassadeurs hebben in de twaalf provincies honderden gesprekken met ambtenaren gevoerd over keuzes in levensfasen en/of loopbaan. Een jaar na de introductie van ‘het fenomeen’ stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) vast dat de functionaris voldoet aan een behoefte in de sector.

21 mei 2019
normalisering---rails.jpg

Een jaar na de introductie van ‘het fenomeen’ levensfaseambassadeur en de honderden gesprekken die zij hebben gevoerd met provincieambtenaren over keuzes in levensfasen en/of hun loopbaan stelt het Interprovinciaal Overleg (IPO) vast dat de functionaris voldoet aan een behoefte in de sector.

Jaar lang pionieren
De 24 levensfaseambassadeurs zijn op 1 januari 2018 in het leven geroepen in het kader van de ‘vernieuwende’ cao 2017/2018, waarbij regie op de eigen loopbaan en het maken van keuzes daarin centraal staan. Provinciemedewerkers konden zichzelf ervoor nomineren en een jaar lang ‘pionieren’ door gesprekken te voeren met collega’s over hun keuzes. Elke provincie heeft twee ambassadeurs, alleen Zeeland (1) en Friesland (3) wijken hiervan af. Tijdens een opleiding hebben zij kennis opgedaan van pensioenen, zoals het werken met www.mijnabp.nl, de financiële loopbaanplanner, inhoud van cao-afspraken/rechtspositie en actuele ontwikkelingen in de sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving.

Certificaat namens cao-partijen
Volgens het IPO zijn na honderden gesprekken vele successen te benoemen. Provinciemedewerkers zijn tevreden over hun gemaakte keuzes op basis van informatie van de levensfaseambassadeurs. De een ging eerder met keuzepensioen, een ander nam onbetaald verlof op voor mantelzorg of paste de werktijd aan om tot een betere werk-privébalans te komen. In december kregen de ambassadeurs op een ‘terugkomdag’ een certificaat namens de cao-partijen om hen te bedanken voor hun belangrijke rol en hun inzet voor de vele gevoerde gesprekken in de verschillende provincies.

Vooral oudere medewerkers
In een cao-update geven de twee levensfaseambassadeurs van de provincie Groningen en drie provinciemedewerkers die een vraag aan hen hadden gesteld een beeld van de gang van zaken. Een van hen voerde 116 gesprekken in 2018, waarvan de meeste met oudere medewerkers, maar ook trainees wenden zich tot haar. Meestal gaan de vragen over het toekomstige pensioen, andere gaan ook vaak over ouderschapsverlof, levensloopverlof, het regelen van meer vrije tijd, het Individueel Keuzebudget (IKB), waarde-overdacht naar het ABP en WIA/WW uitkeringen. Extra aandacht heeft ze geschonken aan pensioenbewustzijn bij medewerkers in de leeftijd tot 35 jaar. ‘Pensioen is niet alleen voor de oudere medewerker, ook jongere medewerkers kunnen het morgen al nodig hebben!’

Ambassadeurs geven inzicht
De drie provinciemedewerkers wijzen erop dat medewerkers vaak rondlopen met vragen over de keuzes die ze zouden willen maken in hun loopbaan, maar dan uiteindelijk geen beslissing nemen, omdat ze belangrijke informatie over de financiële gevolgen niet hebben. ‘Levensfaseambassadeurs kunnen je helpen met het geven van het benodigde inzicht zodat je vervolgens zelf een beslissing kunt nemen.’ Een medewerker wilde al lang een dag minder per week werken, maar zag allerlei financiële beren op de weg totdat de levensfaseambassadeur haar vertelde dat je ook minder dan 8 uur op een dag kon werken. ‘Uiteindelijk ben ik 8 uur minder gaan werken, maar kost me dat feitelijk maar 4 uur salaris. Ik heb meer vrije tijd hierdoor beschikbaar en financieel valt het me enorm mee.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie