Advertentie
carrière / Nieuws

Ziekteverzuim bij Justitie het hoogste

Als de ministeries met elkaar worden vergeleken, blijkt dat het verzuim het hoogst ligt bij Justitie en Veiligheid, met een verzuimpercentage van 6,3 procent. Ook op Financiën is het met de gezondheid niet al te best gesteld, met een verzuimpercentage van 5,9 procent.

22 juni 2018
carriere---ziekteverzuim.jpg

Griep en verkoudheid. Het zijn nog altijd de voornaamste oorzaken van ziekteverzuim onder rijksambtenaren. Bijna de helft van het verzuim is hieraan toe te schrijven, zo blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Mankementen aan het ‘bewegingsapparaat’ zijn voor 13,2 procent verantwoordelijk voor de afwezigheid van de ambtenaren en 10,7 procent ligt aan psychische klachten. 

Daarnaast is er nog de categorie ‘Overige oorzaken’, die ten grondslag ligt aan een derde van het totale ziekteverzuim. Bij het rijk ligt het ziekteverzuim over het algemeen hoger dan bij grote organisaties in Nederland, maar weer lager dan bij gemeenten. Een oorzaak daarvan is dat bij het rijk gemiddeld meer ouderen en vrouwen werken. Die groepen kampen met een hoger ziekteverzuim dan de rest van de beroepsbevolking. Oudere ambtenaren, tussen de 55 en 65 jaar, zijn gemiddeld vijf dagen per jaar meer ziek dan jongere. En vrouwen zijn weer 1,3 procent vaker ziek dan mannen.

Weinig autonomie
Als de ministeries met elkaar worden vergeleken, blijkt dat het verzuim het hoogst ligt bij Justitie en Veiligheid, met een verzuimpercentage van 6,3 procent. Ook op Financiën is het met de gezondheid niet al te best gesteld, met een verzuimpercentage van 5,9 procent. Bij Buitenlandse Zaken werken de gezondste ambtenaren. Met een verzuim van 3,5 procent zit dit ministerie ruim onder het landelijk gemiddelde van 4 procent. Conflicten op de werkvloer, weinig autonomie, lage sociale steun van de leidinggevende en fysiek belastend werk leiden bovengemiddeld vaak tot afwezigheid.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Kan er niet een systeem worden ingevoerd dat er niet meer automatisch 100% wordt uitbetaald bij ziekte. Dan zijn we direct van de categorie die bij verkoudheid thuis blijven verlost. Het geld dat daarmee bespaard wordt kunnen we dan verdelen over alle werknemers, zodat we er per saldo niet op achteruit gaan. .
Anneke Hop / Adviseur facilitaire zaken
Sinds een aantal jaren mag de oorzaak van ziekteverzuim niet worden vastgelegd vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoe kan het dat in dit jaarrapport wel oorzaken van ziekteverzuim worden genoemd? Hoe is dit gemeten?
Ria Huisman / directeur
Typisch een reactie van een gemeente ambtenaar

Systeem aanpassen.

Lijkt me niet zo n slim idee zoek uit waar het hapert.

Dat is bij Justitie zeker de begeleiding van nieuwkomers zoek het zelf maar uit en dan krijg je dit dat mensen toch een dag of week wegblijven voor het management snijdt die laag eruit.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Beetje paniekreactie van de dames. Misschien door het gegeven dat het ziekteverzuim bij vrouwen hoger ligt?
Advertentie