Advertentie
carrière / Nieuws

Vergoeding voor ambtenaren in stembureaus, mag dat?

Het overgrote deel van de gemeenten komt nog steeds mensen te kort om bij de Tweede Kamerverkiezingen over twee maanden de stembureaus te bemannen. De inzet van ambtenaren in stembureaus kan uitkomst bieden. Maar welke voorwaarden gelden er?

11 januari 2021
stembureau.jpg

Het overgrote deel van de gemeenten komt nog steeds mensen te kort om bij de Tweede Kamerverkiezingen over twee maanden de stembureaus te bemannen. De inzet van ambtenaren in stembureaus kan uitkomst bieden. Maar welke voorwaarden gelden er?

Corona

Normaal gesproken kan bij verkiezingen worden volstaan met tussen de 40.000 en 50.000 medewerkers voor de stembureaus. Dit jaar zullen vanwege corona een aantal stembureaus meerdere dagen open zijn. Naar schatting zullen er bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 70.000 mensen nodig zijn om de stembureaus te bemannen en de stemmen te tellen.

Vergoeding en verlof

Veel gemeentemedewerkers zijn bereid daarin een rol te spelen, maar mogen zij wel aan de slag in een stembureau van de gemeente waarin zij wonen of werken? En welke afspraken gelden er voor vergoedingen of verlof? Uit de factsheet Gemeenteambtenaren in stembureaus die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs publiceerde, blijkt dat er geen centrale afspraken zijn over vergoedingen of verlof voor gemeenteambtenaren die werkzaamheden verrichten in een stembureau. Maar lokaal zijn er grofweg twee keuzemogelijkheden. Als de gemeentewerknemer is benoemd in een stembureau in dezelfde gemeente waar hij of zij in dienst is, dan kunnen de werkzaamheden gewoon deel uit maken van het dienstverband. Daar moet dan wel overeenstemming over zijn tussen de werknemer en de werkgever.

 

Vakantie

Anders is het wanneer de ambtenaar in een andere gemeente aan de slag gaat in een stembureau, bijvoorbeeld de gemeente waar de medewerker woont of in een buurgemeente. Dan bestaat de mogelijkheid om vakantie-uren op te nemen. Ook zou het Individueel Keuzebudget (IB) gebruikt kunnen worden om bovenwettelijke vakantie-uren te kopen. In beide gevallen loopt het salaris gewoon door.

Belastbaar

Gemeenten mogen naar eigen inzicht een presentievergoeding betalen aan stembureauleden die bij een andere gemeente een stembureau bemannen. De ene gemeente betaalt een bedrag per uur, de andere per dagdeel. Die vergoeding is bruto, er moet wel belasting over worden betaald. Sommige gemeenten betalen de vergoeding uit als vrijwilligersvergoeding, Dan hoeft er geen belasting te worden betaald, maar de vergoeding mag dan niet hoger zijn dan 5 euro per uur.

Bron: Factsheet Gemeenteambtenaren in stembureaus.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bertus / Observant
Gemeenteambtenaren zouden het deze keer massaal moeten nalaten in het kader van de CAO-onderhandelingen..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Stembureaus moeten zoveel mogelijk worden bemand door burgers! Die daarvoor een nette vergoeding krijgen.Daarnaast is het fijn als werknemers de ruimte krijgen hun burgerplicht te vervullen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap Huib / ICT'er
Ik ben even gaan kijken. En ja in de spiegel zie ik gewoon een burger. Gelukkig maar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Ingeval van ambtenaren: deelnemende personen uitsluitend voor de bestede uren verlof geven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / ambtenaar
@FHP. Een normale werkdag is 8 uur. Als stemburolid ben je van 7.00 tot einde van de telling van de stemmen: 23.00 uur of soms nog later aan het werk. Dat is bijna het dubbele en daar mag dus best een extra vergoeding voor staan. Zit je zelf ook op een stemburo of ben je één van die bekende stuurlui op de wal?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans (gemeenteambtenaar)
Dat dit überhaupt een topic is. Nee, ambtenaren niet nu en niet ooit betalen voor deelname als stembureauleden. De gemeentelijke, provinciale, landelijke en EU verkiezingen worden altijd op een werkdag (vaak woensdag) georganiseerd. Ergo, ambtenaren die al in loondienst zijn worden vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden voor deze verkiezingsdag. Kortom, ze doen net even iets anders dan normaal omdat er behoefte is aan extra handjes. Die ga je niet extra betalen. Klinkklare onzin...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie