Advertentie
carrière / Nieuws

Ambtenaren melden slechts helft misstanden op werk

Slechts de helft van de ambtenaren meldt een misstand op de werkvloer. Van die melders ervaart een derde negatieve gevolgen hiervan. Dat blijkt het onderzoek Veilig misstanden melden op het werk’ dat het kabinet heeft laten uitvoeren.

29 oktober 2014

Van alle misstanden op het werk wordt slechts de helft gemeld. Werknemers, en dus ook ambtenaren die een melding maken, komen vervolgens vaak van een koude kermis thuis. Een derde van de melders ervaart hiervan namelijk alleen maar negatieve consequenties. Dat blijkt uit het evaluatierapport ‘Veilig misstanden melden op het werk’ dat het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd.

Pesten
Maandag meldde Binnenlands Bestuur dat ruim zeventien procent van alle werknemers structureel op het werk wordt gepest. Het CNV en de Universiteit Twente stelde vast dat onder ambtenaren dit percentage echter veel hoger ligt. Ambtenaren lopen zelfs bijna vijf keer zoveel kans op pesten op het werk dan ieder andere werknemer concludeerde de Universiteit van het Noorse Bergen.


Kwart merkte misstanden

Deze conclusies passen in het evaluatierapport van het kabinet. Daarin wordt gemeld dat ongeveer een kwart van de werknemers de afgelopen twee jaar een vermoeden van een misstand gehad. De misstanden gaan over gedrag van personen zoals schending van regels, misbruik van bevoegdheden of de gezagsrelatie.

 
Onbekend met rechtsbescherming 

Daarnaast blijkt er ook veel onbekendheid op het terrein van rechtsbescherming: Maar liefst 39 procent van de ambtenaren weet niet of er rechtsbescherming wordt geboden aan melders van misstanden. Dat is 2 procent meer dan hun collega’s in de private sector. De onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) is als het externe onderzoeksorgaan aangewezen voor meldingen van vermoedens van misstanden bij de overheden, maar blijkt nog niet bekend te zijn onder ambtenaren. Momenteel functioneert OIO als een extern ‘last resort’ voor personen die binnen het reguliere circuit vastlopen. De onderzoekers concluderen dat de OIO zich nog geen volwaardige plek heeft weten te verwerven in het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen.

 
Adviespunt Klokkenluiders 

Het Adviespunt Klokkenluiders werkt daarentegen wel goed. Het adviespunt heeft een heldere en afgebakende rol. Het functioneert als een laagdrempelige voorziening, zelfstandig en onafhankelijk. Het kabinet deelt de conclusie dat het Adviespunt klokkenluiders als onafhankelijk advies- en verwijspunt een vaste positie binnen het stelsel van klokkenluidersvoorzieningen verdient. Daarbij moet aandacht komen voor het creëren van een wettelijke basis.

 
Verbetering organisatiecultuur

Uit de evaluatie kan worden opgemaakt dat een meldinfrastructuur in de meeste organisaties aanwezig is. De omgang met meldingen in de praktijk lijkt echter lang niet altijd op orde te zijn, gezien het percentage melders dat negatieve gevolgen van een melding ondervindt. Dat vraagt met name ook om meer aandacht voor verbetering van de organisatiecultuur, aldus het kabinet.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan
Wees verstandig als klokkenluider en lek alleen naar de media. Veel kranten hebben daar een voorziening voor in de vorm van een mailadres waarop de melder niet traceerbaar is. Of je stopt gewoon een anonieme brief met bewijzen in de bus bij de krant. Geen gedoe en maximaal resultaat,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Je laat je toch niet pesten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Ik zal niet snel een klacht indienen, zonder getuigen of bewijzen. In dit dorp op de veluwe heerst een ons-kent-ons-cultuur in het management. Als ik zie hoe daar met collega's wordt omgegaan. Al heb je gelijk, krijgen doe je het niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob / controller
Help me even uit de brand: 17% van de werknemers wordt gepest, en bij ambtenaren ligt dat 5x hoger? Dus 85% van de ambtenaren wordt gepest? Nee toch, hoop ik...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar
Als je hier een slechte reactie over een pestgemeente plaatst wordt ie niet toegelaten?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Theo Broens / Voormalig vertrouwenspersoom
Apropos ' meldcultuur': en wat wanneer de vertrouwenspersoon wordt gepiesakt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Als voormalig werker in het bedrijfsleven maar later bij de Overheid kan ik aangeven dat mijn ervaringen bevestigen dat de pestcultuur bij de Overheid vele malen groter is dan in het bedrijfsleven.

Het heeft me uiteindelijk, ik had me beter niet kunnen verzetten en een leuk bedrag kunnen meenemen, mijn gezondheid gekost.

Met dank aan UWV en het Abp alsmede de rechtsbijstandsverzekeraar heb ik de laatste jaren voor de pensionering in de marge nog redelijk inhoudelijk kunnen functioneren.

Het trachten me te frustreren ging echter nog wel maar in mindere mate door. Door mijn opgebouwde financiële onafhankelijkheid kon ik dat gelukkig deels van me afzetten. Uiteindelijk ben ik na 30 jaar zonder enig eindgesprek of wat dan ook, weer ziek geworden en de toenmalige Vut ingerold. Het zal u niet verbazen dat ik op geen enkele wijze nog contact zou willen met dergelijke figuren. Ik geniet nu ondanks beperkingen van mijn vrijheid.Natuurlijk is het voor een leidinggevende niet leuk dat een ondergeschikte fouten in het systeem meldt. Dit geldt in bedrijfsleven zowel als Overheid. Maar de manier waarop men daar bij de Overheid mee om gaat, kan de toets der kritiek m.i. niet doorstaan. Het is allemaal te diep geworteld om veranderingen te kunnen verwachten. Hier geldt echt: wie niet aangeeft 100% met ons te zijn, is tegen ons.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie