Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenten kapen gedetacheerden sociaal domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhuur van een groot deel van het aantal gedetacheerden in het sociaal domein: 30 procent.

16 november 2022
financien---inhuur-externen-2.jpg

De omzet van detacheerders blijft maar stijgen. In het derde kwartaal van 2022 steeg de omzet met 17 procent per werkdag in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemeenten zijn debet aan de stijging van het aantal gedetacheerden in het sociale domein (30 procent).

Minder conjunctuurgevoelig

Detacheerders kunnen in een arbeidsmarkt met grote tekorten blijkbaar wel mensen aan zich binden. Het aantal gedetacheerden in dienst is met dubbele cijfers gegroeid naar 16 procent. Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de branchevereniging voor detacheringsorganisaties: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De stijging van het uurtarief met bijna 7 procent ondervangt onder andere hogere kosten door schaarste en indexaties. Deze groeicijfers staan in contrast met de uitzendwereld waar het aantal uitzenduren daalt. Dat komt vooral door de aard van de werkzaamheden. Detacheringswerk is specialistisch en hoogwaardig en daardoor toch iets minder conjunctuurgevoelig.

Probleemoplossers

‘De groei gaat maar door’, merkt Fred Boevé, bestuurslid van de VvDN. ‘De enorme krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er veel kansen voor onze sector zijn. Waar organisaties en uitzendbureaus al de mensen niet meer hebben, hebben wij ze juist wel.’ Hij geeft toe dat het de detacheerders niet automatisch afgaat, maar het lukt zijn leden toch om goede kandidaten met veel gevraagde eigenschappen aan zich te binden. ‘Onze leden nemen zelfs een maand voordat een opdracht start al specialisten in dienst met een maand leegloop (‘geen opdracht’) op de koop toe. Zo zijn ze wel verzekerd dat de opdracht een maand later kan worden ingevuld. Het devies is “binnen is binnen”. Je zou kunnen stellen dat detacheerders de probleemoplossers van veel organisaties zijn.’

Datatransitie

Binnen de detacheringswereld zijn er een aantal sectoren die al een aantal kwartalen achter elkaar stijgen. De oorzaak zit in de complexiteit van vraagstukken en de duur van de daaraan gerelateerde projecten. De vraag naar ict-personeel is sterk gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De VvDN noemt dit een belangrijke ‘driver’ voor de omzettoename met 26 procent. Ingewikkelde processen, zoals securityvraagstukken en cloudoplossingen, vormen de oorzaak van deze stijging. Daarnaast is ‘data’ het nieuwe goud en heeft elke organisatie met datatransitie te maken, aldus de VvDN. Verder is de omzetstijging in engineering toegenomen met 18 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een oorzaak hiervan is de in gang gezette energietransitie. Engineers zijn bijna niet te vinden.

Sociaal domein

Gemeenten zijn debet aan de stijging (30 procent) van het aantal gedetacheerden in het sociale domein. Om de uitdagingen van onder ander de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de woningnood het hoofd te bieden, huren zij specialisten in bij de detacheerders. Ook de vraag naar hr-medewerkers heeft voor een omzetstijging gezorgd van maar liefst 41 procent. Tot slot heeft ‘corona’ een aantal lastige projecten op het bord van hr gelegd, zoals oplossingen voor hybride werken en het opnieuw formuleren van het mobiliteitsbeleid. Ook is extra hulp op de hr-afdeling vaak broodnodig, omdat veel sectoren kampen met veel moeilijk vervulbare vacatures.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie