Advertentie
carrière / Nieuws

CNV wil 30-urige werkweek voor ambtenaar

Vakbond CNV Overheid vindt het tijd worden voor een 30-urige werkweek voor gemeenteambtenaren. En dat dan met behoud van een volledig salaris.

10 november 2020
stress.jpg

Vakbond CNV Overheid vindt het tijd worden voor een 30-urige werkweek voor gemeenteambtenaren. En dat dan met behoud van een volledig salaris.

In de nieuwe cao gemeenten zou een afspraak over het – op termijn – invoeren van een kortere werkweek moeten worden gemaakt. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen eind deze week.

 

Ziekteverzuim

Teveel mensen worden volgens de vakbond op dit moment ziek van hun werk. Dit omdat zij het tempo van het werk en de voortdurend veranderende eisen die de economie aan hen stelt niet kunnen volhouden. ‘De verwachting is dat een kortere werkweek een positief effect heeft op de gezondheid en inzetbaarheid van mensen. Daardoor dalen de kosten voor ziekteverzuim en neemt de productiviteit toe’, aldus CNV-bestuurder Juan Schot in de inzetbrief van zijn vakbond.

Werknemers moeten volgens de bond meer zeggenschap over hun werk krijgen en meer regelruimte binnen hun werk. Daarbij moeten aanvullende afspraken worden gemaakt worden over efficiënter werken, minder vergaderen en telewerken. Zulke maatregelen zijn volgens de vakbond ‘passend in de tijdgeest.’

Het voorstel van een 30-urige werkweek komt volgens de bond verder tegemoet aan het wegvallen van deeltaken in het kader van robotisering / automatisering.

 

Corona-burn out

In de nieuwe cao, die moet ingaan op 1 januari 2021, dient volgens CNV Overheid ook aandacht te zijn voor werkstress. ‘Nu de Covid-19 crisis steeds langer duurt, groeit het aantal medewerkers die met werkstress worden geconfronteerd. De ‘corona-burn out’ is een steeds vaker voorkomend fenomeen’, aldus de bond. ‘Dat baart ons zorgen.’ Het CNV werkt aan een pakket maatregelen, die bij voorkeur boven-sectoraal zullen worden afgesproken.

 

Rouwverlof

Zowel CNV Overheid als vakbond CMHF pleiten verder voor het in de nieuwe cao opnemen van flexibel rouwverlof voor medewerkers die een dierbare hebben verloren. Er moet ruimte zijn voor tijdelijk aangepaste werktijden en tijdelijk minder belastende werkzaamheden; De inzet is te komen tot een flexibel op te nemen regeling van doorbetaald rouwverlof. Daarbij wordt gedacht aan een verlofbudget van maximaal de werktijd gedurende twee weken, op te nemen in dagen, dagdelen en uren. ‘De ene medewerker heeft meer behoefte aan een aaneengesloten verlofperiode, een andere medewerkers zou meer willen snipperen’, aldus CMHF in zijn inzetbrief.

 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dennis / Ambtenaar
En daarom ben ik geen lid van de bond.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Die hadden we toch al :)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Sympathiek idee maar hoe moet het werk dan gedaan worden? Collega's erbij krijgen is al een drama vanwege het idee van de VNG werkgevers dat ze de hoofdprijs betalen voor de salarissen. .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Linden
Geweldig idee. Het tempo van het werk en de voortdurend veranderende eisen van de economie (????) passen zich dan uiteraard ook aan. Bovendien zal een stijging van de personeelskosten met 17% door de gemeenteraden zonder slag of stoot worden aangenomen. Ziekteverzuim is een te ernstige zaak om met dit soort losse flodders op te lossen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / adviseur
Natuurlijk, waarom niet? Het enige wat ik niet begrijp is dat ambtenaren altijd roepen dat ze achterlopen op het bedrijfsleven. Nu wil het toeval dat in het bedrijfsleven 'n werkweek van 40 uur de norm is, ambtenaren hebben een volledige werkweek van 36 uur, een verschil van 11%!!!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
René / bel.adv.
@Ron "Nu wil het toeval dat in het bedrijfsleven 'n werkweek van 40 uur de norm is, ambtenaren hebben een volledige werkweek van 36 uur, een verschil van 11%!!!!! "En die 36 urge werkweek is in de jaren 80 en90 door de ambtenaren zelf betaald in de vorm van geen loonsverhoging maar minder werken. En minder werken zorgde er niet voor dat er meer mensen werden aangenomen. Maar bij 10 fte x 2 uur arbeidstijd verkorting kwam er meestal iemand voor 16 uur terug. Rara waar die 4 uur zijn gebleven. Dus ja, ambtenaren hebben een 36 urge werkweek, maar die 4 uur arbeidstijdverkorting hebben ze zelf betaald.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob
Staan de letters C en N van CNV voor Compleet Naïef?Toen jaren geleden de ATV werd ingesteld in het bedrijfsleven om meer mensen aan het werk te krijgen, mislukte dit falikant omdat de vrijgekomen uren eenvoudig niet in te vullen bleek door iemand anders, met als gevolg dat de werknemer net zo veel in nog minder tijd moest zien te klaren.

Daarnaast ging ik van 40 naar 38 uur en werd ook voor 38/40e uitbetaald.Als het CNV echt iets wilt doen om de werkdruk te verminderen, dan moeten ze bij de rijksoverheid zijn en hen laten stoppen met het over de schutting gooien van rijkstaken naar de lagere overheden, zodat de lokale ambtenarij weer gewoon het werk kunnen doen, waarvoor ze zijn aangesteld en in een normaal tempo en tegen normale kosten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Gemeenteambtenaren willen eerst wel eens op een nette manier worden beloond.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / ambtenaar
Het wachten is op de politieke partij die het aandurft om de gehele ambtelijke organisaties eens flink op de schop te nemen.

Door o.a.:

- Het beroep van ambtenaar weer een eervol beroep te maken;

- alle ambtenaren onder één CAO te brengen;

- de belastinggelden over de diverse overheidslagen eerlijker te verdelen;

- te stoppen met het delegeren van taken met een korting daar bovenop;

- ....Dit land is door de laatste kabinetten op overheidsvlak uitgehold en staat op omvallen.

Neem nu de Jeugdproblematiek. Nog nooit zo'n probleem geweest als nu. Oorzaak: delegeren met kortingen.

En wat te denken van de komende grootste miskleun van de komende 25 jaar: de Omgevingswet! Wat een drama!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter
En begin eens met het verjongen van het ambtenarenapparaat, zonder tig jaar ervaring kom je er niet tussen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie