Advertentie
carrière / Nieuws

Cao gemeenten definitief, klein profijt parttimer

Na goedkeuring door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de nieuwe cao gemeenten definitief gesloten.

31 januari 2022
CAO akkoord
Shutterstock

Met terugwerkende kracht krijgen gemeenteambtenaren met ingang van 1 december 2021 een loonsverhoging van 1,5 procent en per 1 april 2022 nog eens 2,4 procent. Vast ligt nu ook dat gemeentelijke werkgevers nooit minder dan 14 euro per uur betalen. Dat is de salarisbodem voor het minimumloon. Verder ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 1.200 bruto. En ambtenaren krijgen een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag.

Deeltijders

Voor parttimers pakken de afspraken over de thuiswerkvergoeding gunstig uit. Die vergoeding is namelijk niet naar rato van de arbeidsduur, zo blijkt uit de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een medewerker die vanwege zijn deeltijddienstverband op een bepaalde dag vier uur thuiswerkt, dezelfde vergoeding ontvangt als een medewerker met een voltijddienstverband die op die dag acht uur thuiswerkt.

Reiskosten

De vergoeding geldt alleen als de werknemer volgens afspraak met zijn leidinggevende thuiswerkt. Hoe zo’n afspraak en dus ook de uitbetaling van de thuiswerkvergoeding vorm krijgt, is lokaal beleid. Een werknemer die op een dag in voornamelijk thuiswerkt, heeft voor die dag in principe geen aanspraak op een lokale reiskostenvergoeding vergoeding woon-werk. En een medewerker die op een dag in overwegende mate op kantoor werkt en daarvoor een reiskostenvergoeding woon-werk ontvangt, heeft voor die dag in principe geen recht op een thuiswerkvergoeding. Maar de werkgever kan daar wel van afwijken. Die kan op basis van lokaal beleid en/of individuele omstandigheden, besluiten dat een medewerker op één dag zowel een thuiswerkvergoeding als een reiskostenvergoeding woon-werk ontvangt. Bijvoorbeeld omdat de medewerker op verzoek van de leidinggevende op een thuiswerkdag ook naar kantoor komt.

Tijdelijk

De thuiswerkvergoeding van netto 2 euro per dag is tijdelijk en vervalt per 1 januari 2023. Cao-partijen hebben afgesproken dat zij voor een volgende cao nieuwe afspraken kunnen maken over thuiswerken. Dat doen ze dan op basis van hoe het thuiswerken zich in de sector ontwikkelt en de dan geldende fiscale regels.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Burggraaf
Een uiterst minimale loonsverhoging. Nog minder dan de inflatie.
René van Veen
Mijn salaris was in januari 2022 -bij gelijk blijvend bruto maandbedrag- € 1,18 minder dan in november 2021. Met dank aan een hogere afdracht aan ons fijne ABP.
Advertentie