Advertentie
carrière / Nieuws

Akkoord cao rijk: minstens 7,5 procent en 900 euro erbij

De cao rijk is rond. Ambtenaren krijgen een salarisverhoging van 7,5 procent, een structurele verhoging van 75 euro maandelijks en 900 euro.

23 juni 2022
Akkoord-shutterstock-548812693.jpg
Shutterstock

Rijksambtenaren krijgen in twee jaar een salarisverhoging van 7,5 procent, een structurele verhoging van 75 euro per maand en 900 euro incidenteel. Er komt een minimumuurloon van 14 euro, er is een totaal nieuwe verlofregeling en de sociale veiligheid wordt verbeterd. Dat zijn de hoofdpunten van het cao-akkoord dat vakbonden en werkgever voor rijksambtenaren sloten.

Raadsadviseur

Gemeente Beverwijk
Raadsadviseur

Teamleider Beleid Samenleving & Sociaal

Gemeente Het Hogeland
Teamleider Beleid Samenleving & Sociaal

Salarisverhoging

Net niet voor de zomer, zoals de inzet was van de onderhandelende partijen, maar wel voor de zomervakantie is de cao rijk rond. Koopkrachtbehoud voor iedere werknemer en automatische prijscompensatie, een vurige wens van de FNV, staan er niet in. Wel ontvangen rijksambtenaren een salarisverhoging van 7,5 procent, te beginnen met 2,5 procent op 1 juli 2022, en een maandelijkse verhoging van 75 euro.

900 euro

De salarisverhoging vindt in stapjes plaats. De volgende verhoging, met 3 procent, is op 1 april 2023 en de derde verhoging, met 1,5 procent op 1 januari 2024. Daarbij krijgen rijksambtenaren op twee momenten een eenmalige uitkering van 450 euro, bruto en naar rato, te weten op 1 december 2022 en op 1 april 2023. Inflatiecompensatie voor iedereen was helaas niet mogelijk, aldus de FNV, maar het effect van de loonafspraken is wel ruim 20 procent in schaal 1, in schaal 6 (modale ambtenaar)  9,5 procent en 8,5 procent in schaal 11. Het minimumuurloon van 14 euro, een andere vurige wens van de vakbond, is ingewilligd.

Verlofregeling

Opvallend is verder de geheel nieuwe verlofregeling met uitgebreide overgangsmaatregelen. Vanaf 2023 krijgen alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, jaarlijks 64 IKB-uren, nu zijn dat er 21,6. Deze uren zijn op te nemen en kunnen rijksambtenaren ook sparen in de verlofspaarregeling. Per jaar kunnen maximaal 32 IKB-uren worden verkocht. De IKB-leeftijdsuren en huidige PAS-regeling komen daarmee te vervallen. Voor ambtenaren die gebruik maken van de PAS-regeling verandert er niets en voor degenen die de regeling niet gebruiken is er een overgangsregeling per leeftijdscohort gemaakt.

Extra uren

Kies je als ambtenaar van 57 jaar of ouder voor de nieuwe regeling, dan krijg je wel 70 extra uren bovenop de 64 uren. In totaal dus 134 uren per jaar. Voor ambtenaren die eind 2022 50 jaar of ouder zijn is er nog een mogelijkheid te kiezen voor de PAS-regeling. Kiezen zij voor de nieuwe regeling, dan krijgen ze 50 extra uren, in totaal dus 114 uren per jaar. Ambtenaren die dan tussen 45 en 50 jaar zijn, kunnen nog kiezen voor een PAS-afbouwregeling of voor de nieuwe regeling: 30 extra uren erbij. Ambtenaren die tussen 40 en 45 jaar zijn, vallen in de nieuwe regeling en krijgen 15 extra uren, dus in totaal 79 uren per jaar.

Onafhankelijke personeelsraadgever

Een derde belangrijk punt is sociale veiligheid voor rijksambtenaren. Onlangs bleek uit publicaties van Binnenlands Bestuur dat ambtenaren die kritiek gaven op de Omgevingswet zijn geïntimideerd en uit een personeelsenquête bleek dat één op de tien ambtenaren intimidatie op de werkvloer heeft ervaren. In de cao is nu afgesproken dat op ieder departement een externe onafhankelijke integriteitscommissie komt, zodat elke medewerker er terecht kan. Daarnaast komt er eveneens op ieder departement een pilot/experiment met een onafhankelijke personeelsraadgever/ombudsman met doorzettingsmacht. Verder wordt de taak van vertrouwenspersonen uitgebreid: zij kunnen medewerkers ondersteunen die in een formele procedure een klacht of melding willen doen over sociale veiligheid.

De vakbondsleden kunnen tot 7 juli stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De ambtenaren van de andere (lagere) Overheden hebben dus nog héél veel tegoed.
Advertentie