Advertentie
carrière / Nieuws

Cao rijk moet voor zomer rond zijn

Zowel de vakbonden als de de werkgever streven ernaar om voor de zomer een akkoord bereiken over de cao rijk. De agenda's zijn leeg geveegd.

12 mei 2022
hand-geld-cao.jpg

Niet alleen de vakbonden, maar ook de werkgever streven ernaar om voor de zomer een akkoord bereiken over de cao rijk. Dat zegt FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand. ‘Wij vinden het vervelend dat de cao niet rond was binnen de looptijd. Voor zijn bod had de werkgever een maand extra nodig. Nu het bod er is, gaan we er wel allebei voor om er voor de zomer uit te komen.’

Beleidsadviseur Huisvesting

Ons Middelbaar Onderwijs via Geerts & Partners
Beleidsadviseur Huisvesting

Manager Bedrijfsvoering -Team Informatie

Zeelenberg in opdracht van Gemeente Velsen
Manager Bedrijfsvoering -Team Informatie

Agenda's leeg geveegd

Dat bleek Ouwehand tijdens de inleidende beschietingen van de onderhandelingen voor de cao rijk die afgelopen dinsdag zijn begonnen. De vakbonden waren eind maart, toen de looptijd van de vorige cao was verstreken, al gereed. De werkgevers hadden meer tijd en ruimte nodig om goed naar de financiën te kijken en naar de ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota. ‘Die is nog niet definitief, maar ze hebben er nu wel goed zicht op. Er zijn onlangs ook andere cao’s afgesloten, zoals de politie-cao. We hebben nu zes á zeven rondes gepland tot begin juni. Agenda’s zijn ervoor leeg geveegd. We vinden het belangrijk om er voor de zomer uit te zijn, anders wordt het pas het najaar en dat willen we niet.’

14 euro-campagne

Ouwehand noemt het opvallend dat de werkgever nu voorstelt om iets te doen voor mensen in de lage schalen. ‘Dat vinden wij positief en daaraan willen we onze ‘14 euro-campagne’ koppelen. We willen geen incidentele afspraak, maar het minimumloon van 14 euro structureel maken. Dat vinden wij belangrijk.’ Ouwehand wil waken voor het beeld dat werkgever voor koopkrachtbehoud is. ‘Koopkrachtbehoud is niet mogelijk, was de eerste boodschap van werkgeverszijde. Maar ze wilden wel nadenken over de lagere inkomens. Het is wel een nieuw fenomeen: een werkgever die nadenkt over differentiatie. Ik koppel daar die 14 euro aan. In principe willen we koopkrachtbehoud voor iedereen, ook middeninkomens worden immers flink geraakt. De FNV wil automatische prijscompensatie.’

Roosteren

Verder staat voor komende week een nieuwe vormgeving van de verlofregeling en het ‘roosteren’ op de agenda. ‘Het lastige is dat in het huidige voorstel algemeenheden staan. Volgende week komt er een concreter voorstel. We hebben het dan eerst over het roosteren. Als we een afspraak kunnen maken willen wij dat ook voorleggen aan die mensen die in een roosterorganisatie werken. Daarna gaan we spreken over de verlofregelingen en de RVU-regeling (Regeling Vervroegde Uitkering, WB). Daar willen we nu eindelijk eens een afspraak over maken.’

Tegenspraak

Het recht op tegenspraak voor ambtenaren is ook belangrijk voor de vakbonden. ‘Je ziet daar allerlei ontwikkelingen’, aldus Ouwehand. ‘Ambtenaren worden tijdens hun werk aangesproken door burgers en niet altijd op een aangename manier.’ Het gaat de vakbonden om sociale veiligheid. ‘Je moet als ambtenaar intern kunnen zeggen dat iets volgens de wet niet de bedoeling is. Een ambtenaar heeft een eed of belofte afgelegd. Als iets niet klopt, moet hij of zij dat kunnen zeggen. Een ambtenaar wil zijn werk doen met het oog op het algemene belang.’ En dat moet ook naar buiten toe kunnen, vindt Ouwehand. ‘Als ambtenaren omstreden besluiten moeten uitvoeren, dan moet je de uitvoerders beschermen. Het is belangrijk voor de samenwerking en het werkplezier om die professionele ruimte goed te waarborgen. Dilemma’s aan de orde stellen moet ook kunnen op een onafhankelijke plek buiten de organisatie belangen om. FNV wil dat iedere rijksambtenaar bij een onafhankelijke derde terecht kan.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie