Advertentie
carrière / Nieuws

Voorlopig mag Bovens aanblijven

Afgelopen vrijdag stapten het college van Gedeputeerde Staten van Limburg en commissaris van de koning Theo Bovens op in reactie op een debat in Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur van landschapsbeheerder IKL en oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA). Opvallend is dat Bovens van het presidium wel unaniem de steun en het vertrouwen krijgt om aan te blijven tot er een nieuwe ‘gouverneur’ is. In zijn statement verwijt Bovens zichzelf niets.

13 april 2021
Theo-Bovens.JPG

Afgelopen vrijdag stapten zowel het college van Gedeputeerde Staten van Limburg als commissaris van de koning Theo Bovens op in reactie op een debat in Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur van landschapsbeheerder IKL en oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA). Opvallend is dat Bovens van het presidium wel unaniem de steun en het vertrouwen krijgt om aan te blijven tot er een nieuwe ‘gouverneur’ is. In zijn statement verwijt Bovens zichzelf niets.

Unaniem vertrouwen en steun

Bovens schrijft daarin dat hij ‘voornemens’ is zijn functie ter beschikking te stellen en bereid te zijn ‘als uw gouverneur’ voorlopig aan te blijven tot een nieuwe kroonbenoemde commissaris van de koning is benoemd. ‘Ik heb voor deze oplossing van het presidium het unanieme vertrouwen en steun gekregen. Ik zal met de minister over deze oplossing in overleg treden.’ Onduidelijk is of dit betekent dat Bovens als waarnemer aanblijft tot er een nieuwe cdk is of tot er een waarnemer is. Opvallend is dat hij hiervoor wel de unanieme steun en het vertrouwen heeft van het presidium. En kennelijk mag hij dan ook zelf met de minister Ollongren in gesprek over deze ‘oplossing’.

'Je bent cdk of niet'
Navraag bij het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar Bovens voorzitter van is, leert dat bij hen een cdk voorzitter moet zijn ‘en Bovens is nu nog cdk’. Als Bovens geen cdk meer is, kan hij dus ook geen IPO-voorzitter meer zijn en moet het overleg op zoek naar een nieuwe voorzitter. Over de status van de ‘waarnemer’ laat de woordvoerder geen misverstand ontstaan: je bent cdk of je bent het niet. ‘In ons reglement staat niets over een uitzondering voor de waarnemer.’

Ruimte voor nieuwe start
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat weten dat er op korte termijn in gesprek wordt getreden met Bovens. ‘De minister maakt zich zorgen over de situatie in Limburg’, aldus een woordvoerder. Over een eventueel waarnemersrol valt nog niets te melden, maar volgens NRC blijft Bovens nog maximaal een half jaar in functie tot er een opvolger is benoemd. Zelf stelt Bovens in zijn statement dat door zijn genoemde stap ‘ruimte is voor een nieuwe start voor de bestuurscultuur van Limburg’. ‘En ik honoreer ook de wens van het presidium om voor continuïteit en stabiliteit in de transitieperiode te zorgen.’ Hoe lang die transitieperiode mag duren is onduidelijk.

Motie 'raakte' Bovens
De motie van wantrouwen die door de PVV tegen hem was ingediend, maar weer werd ingetrokken ‘raakte’ Bovens, omdat in de afgelopen tien jaar ‘op geen enkele manier naar voren is gekomen dat ik niet de juiste man op de juiste plaats zou zijn’. ‘Ik voelde me telkens gesteund met uw vertrouwen.’ Ook in zijn overwegingen en beschouwingen heeft Bovens altijd vanuit zijn functie boven de partijen gestaan. ‘Ik heb hierover nimmer een verwijt gekregen.’ ‘Uit alles wat ik de afgelopen dagen heb gehoord en gelezen, zou je de indruk krijgen dat ik zélf onderwerp van een integriteitskwestie zou zijn. Dát raakt me nog het meeste.’ Het zou geen recht doen aan hoe Bovens de afgelopen tien jaar met de Staten heeft samengewerkt.

Staten 'niet verkeerd geïnformeerd'
Bovens loopt vervolgens een aantal zaken af in het debat die hem van het hart moeten. Dat hij tekort zou schieten in het toezicht op integriteitsvraagstukken en te weinig daadkrachtig zou handelen zou juist een onderwerp van de provinciale enquête zijn. ‘Ik zou graag het debat met u op feiten en gedegen onderzoek voeren.’ Ook zou Bovens de Staten niet verkeerd hebben geïnformeerd over de inhoudelijk kennis die hij in een vroeg stadium zou hebben gehad over de casus-Vrehen. Als de Statenleden het feitenrelaas ‘nauwlettend’ zouden lezen, dan zouden zij tot ‘een andere conclusie’ komen. Volgens Bovens zijn de feiten nergens strijdig met zijn woorden of met de bedoeling van zijn beantwoording. ‘Ik werp de beschuldiging dan ook verre van mij.’

Verwijten zijn 'niet terecht'
Dat hij ‘te voorzichtig en te omzichtig’ heeft gehandeld bij integriteitskwesties is Bovens ook niet met Statenleden eens. Hij wachtte juist zorgvuldig op de resultaten van onderzoeken, ‘op waarheidsvinding’. ‘En dát. Geachte Staten. En juist dat, daarvan las ik van u het verwijt dat ik mij daaraan onttrokken zou hebben. Dit zijn verwijten die niet terecht zijn.’ Bovens wijst erop dat Statenleden hem aanrekenen dat de veranderingen in bestuurscultuur niet snel genoeg gaan. Die veranderingen heeft hij de afgelopen tien jaar ‘echt zien gebeuren’. ‘Ik herken mij daar niet in.’ De opstappend gouverneur is trots op de gezette stappen ‘en die in positieve zin onderscheidend zijn in Nederland’. In zijn statement laat hij niet blijken zichzelf iets te verwijten, maar toch trekt Bovens de uiterste consequentie. ‘Als ik niet met uw volle 100 procent vertrouwen mijn werk kan doen, dan past reflectie.’ Hij stelt zijn functie ter beschikking.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

De Majjem
Theo is 61. Waar kunnen ze die (en alle anderen die dienen te volgen) nog kwijt?Misschien zoekt het Huis voor Klokkenludiers nog een zalvende interimmer via de ABD?Voordat hij definitief weg is liggen de volgende integriteitskwesties alweer op straat.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Als een gedeputeerde jarenlang onder jou ogen opdrachten kan doorsluizen naar een eigen onderneming ben je dan nog geschikt als CdK?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Stef
Tijdens het bewind van Bovens waren er o.a. bestuurlijke integriteitsproblemen in:

Brunssum (wethouder Palmen)

Maastricht (burgemeester Pen-te-Strake)

Meerssen (wijlen wethouder de Jong)

Roermond (kandidaat-burgemeester Offermans)

Venray (wethouder Loonen)In deze (en ook andere gevallen) trad gouverneur Bovens niet op. Waste slechts de handen in onschuld. Zoals hij nu ook weer doet met de onder zijn ogen en gezag ontstane corruptiepraktijken van (gewezen) Gedeputeerden.Het is een gotspe dat deze man trots is op zijn functioneren en van zichzelf denkt dat hij nog steeds met gezag kan doorgaan als CdK.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
Vergeet de gemeente Venlo niet:Aangifte tegen burgemeester, wethouder, raadslid (twee maal) en juridisch controller vanwege fraude bij aanvraag ontheffing verboden handelingen bij de provincie.Is politieke druk uitgeoefend om die aanvraag toch te doen ook al lag er al een overeenkomst zonder ontheffing, bleek het gemeentelijk vastgoed onderhands verkocht tegen een belachelijk lage prijs (pandje binnenstad tegen € 27.500,-, ja dat leest u goed), werd er niet gesloopt conform de afspraak maar gerenoveerd, was er sprake van voorkennis, werd aan de zakelijk partner van het raadslid ook eerder gemeentelijk vastgoed onderhands verkocht waarbij een bovenwoning met ontheffing van de burgemeester gelijk werd doorverkocht, was er in alle gevallen sprake te kwader trouw.In alle gevallen was er trouwens sprake van een zelfbewoningsplicht en een verbod tot verkoop voor 5 jaar. Uiteraard is alles gewoon doorverhuurd.Nog steeds duiken in deze casus nieuwe documenten op 5 jaar na dato. Bij de gemeente Venlo zijn dit geen incidenten, maar is er sprake van een jarenlang patroon, ongeacht welke coalitie er zit.En de klokkenluider? Die moest zijn bek houden en werd uiteindelijk ontslagen door toedoen van o.a. gedeputeerde Ger Koopmans, de burgemeester, de gemeentesecretaris, de juridisch controller en de adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van P&O.Is maar een van vele voorbeelden alleen in Venlo.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
De Majjem
En welke oud CDA-wethouder van de gemeente Echt-Susteren is sinds 2013 bij de gemeente Venlo werkzaam en sinds 2018 zelfs als concerncontroller?Iemand die uiteindelijk in 2012 kon opstappen na affaires die speelden onder CDA burgemeester Dieudonné Akkermans die nu als burgemeester van Eijsden-Margraten weer onder vuur ligt vanweg zijn rol in de affaire IKL/Vrehen.De Sinterklaasaffaire en als privé persoon nog wat vastgoed verhuren aan een bedrijf waarmee je als gemeente zaken doet.https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-org …https://l1.nl/wethouder-echt-susteren-stapt-op-5 …https://www.detegel.info/2013/minister-echt-in-d …Soort zoekt soort zeggen ze toch? En de rest moet je buitensluiten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pietje / HR
Tja, Limburg,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Er is vast nog wel iemand in Den Haag die een functie elders nodig heeft...genoeg te doen in het Limburgse
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Robin / influencer
@ p. Als je degene bedoelt aan wie ik denk, dan gaat hij daar nog veel langere dagen en nog veel meer vijanden maken...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie