Advertentie
carrière / Achtergrond

Bestuursrecht - Verschrijving

Wanneer een gemeente de ontvangen rijksbijdrage wel tijdig en volledig verantwoordt maar niet in de juiste kolom, kan het Rijk het voorschot niet terugvorderen. 

09 december 2011

Om de inburgering te bevorderen, ontvangt de gemeente Aalburg een voorschot van 45.460 euro op de rijksbijdrage. De gemeente geeft zes inwoners de opdracht een inburgeringsprogramma te volgen. In 2006, 2007 en 2008 krijgen vier van de zes cursisten hun inburgeringsdiploma. De gemeente geeft deze aantallen bij de jaarrekening 2008 door in de zogenoemde Sisa-bijlage. Dat is een Excel-bestand met een reeks lange kolommen en rijen.

Op basis van deze verantwoording verwacht de gemeente 8.560 euro van het voorschot te moeten terugbetalen aan het Rijk. De gemeente heeft namelijk maar voor 36.900 euro aan programma’s ingekocht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de bijdrage echter vast op nul en eist het volledige voorschot terug. Pas dan merkt de gemeente dat de cijfers abusievelijk in de verkeerde kolom zijn ingevuld.

Gemeentewoordvoerder Kees Noorloos: ‘In het Excelsheet worden op twee plaatsen aantallen gevraagd over de inburgering. De vraagstelling bij de kolommen is vrijwel identiek. Alleen de genoemde jaartallen tussen beide vragen verschillen. Het gaat om een groot Excelsheet dat je niet in zijn geheel op het scherm kunt zien. Je moet scrollen van links naar rechts en van boven naar beneden. Op zich niet moeilijk, maar een verschrijving ligt dan snel op de loer.’ Na de ontdekking van de fouten maakt de gemeente vergeefs bezwaar.

BZK-woordvoerder Vera Hoogendoorn: ‘Sisa betekent single input, single audit. De gemeente voert dus de controle uit en het Rijk niet meer. Anders zou sprake zijn van double audit. Single input houdt in dat je gegevens slechts eenmaal kunt aanleveren en niet telkens gecorrigeerde gegevens kunt invoeren. Dat zou het proces van het afrekenen van verstrekte voorschotten verstoren. En de bedoeling van Sisa is dat alles zo efficiënt mogelijk en ordelijk verloopt.’

In beroep bepaalt de rechtbank dat BZK slechts 27.010 euro kan terugvorderen. Tegen dit compromis tekenen zowel de gemeente als het ministerie hoger beroep aan. Noorloos: ‘Aan het begin van de zitting bij de Raad van State, werd duidelijk dat het ministerie zijn hoger beroep had ingetrokken wegens een vormfout: een onbevoegde medewerker van het ministerie had het hoger beroep ingesteld!’

De Raad van State geeft de gemeente vervolgens volledig gelijk. Aalburg heeft de gegevens op tijd en volledig aangeleverd. Uit de voorschriften bij de jaarrekening en de Sisa-bijlage kun je volgens de Raad niet afleiden dat het onmogelijk is om de fout in de bezwaarprocedure te herstellen. Op basis van de genoemde aantallen kan BZK slechts 8.650 euro terugvorderen. BZK onderstreept dat het ook na deze uitspraak nog altijd niet mogelijk is om na de inleverdatum met nieuwe gegevens te komen.

Vindplaats: LJN BU5412

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie