Advertentie
carrière / Nieuws

‘Zeer bescheiden’ loonruimte voor gemeenteambtenaar

Vorig jaar spaken de VNG en de vakbonden nog af de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2016 te verhogen met 3 procent en per 1 januari 2017 nog eens met 0,4 procent. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt echter af op 1 mei 2017.

16 januari 2017

Op veel extra salaris hoeven medewerkers van gemeenten in de nieuwe cao niet te rekenen. Als er al ruimte is voor loonontwikkeling, dan is die volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘zeer bescheiden.’

Vorig jaar spaken de VNG en de vakbonden nog af de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2016 te verhogen met 3 procent en per 1 januari 2017 nog eens met 0,4 procent. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt echter af op 1 mei 2017.

Pensioenpremie
Veel extra geld lijkt er voor bij gemeenten werkzame ambtenaren in de nieuwe cao-periode niet in te zitten. De waardering van de gemeentelijke werkgever voor de inzet en kunde van medewerkers moet volgens de koepelorganisatie weliswaar mede tot uiting komen in goede arbeidsvoorwaardenafspraken, zoals over salaris en pensioen, maar daar zitten grenzen aan. ‘Vorig jaar hebben de VNG en de vakbonden gekozen voor een verlaging van de pensioenpremies en een forse verhoging van de salarissen met 3 procent. Dit jaar is er juist een forse verhoging van de pensioenpremies’, aldus de VNG in een brief aan de gemeenten.

Salarisafspraak
Vanaf 1 januari 2017 stijgen de ABP-pensioenpremies met 2,6 procent. Dat leidt tot een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1,40 procent van de loonsom. De VNG wijst erop dat gemeenten die kosten zelf moeten dragen: anders dan de zogenoemde kabinetssectoren krijgen gemeenten geen compensatie voor de hogere pensioenpremiekosten. De bestaande afspraken voor 2017 leiden dus al tot een groot beslag op de arbeidsvoorwaardenruimte. De verhoging van die pensioenpremies is nodig om de pensioenregeling te borgen, maar volgens de VNG is daarmee de arbeidsvoorwaardenruimte volledig benut. ‘Als er ruimte is voor een nieuwe salarisafspraak in 2017, dan is die zeer bescheiden’, aldus de koepelorganisatie.

Loonruimte voor 2018
‘De pensioenpremieontwikkeling voor 2018 is nog niet vastgesteld maar zeker is dat die ook zal drukken op de loonruimte voor 2018, maar waarschijnlijk in mindere mate dan in 2017.’ De pensioen premiestijging zoals het ABP die nu voorziet, zou leiden tot een stijging van de pensioenpremiekosten voor de werkgever met 1 procent van de loonsom.

De VNG wil met de ambtenarenvakbonden een cao afsluiten met een looptijd van minimaal een jaar. Deze inzet is vervat in een zogeheten concept arbeidsvoorwaardennota. De 388 gemeenten kunnen over deze inzet van de gemeentelijke werkgevers voor de komende cao-onderhandelingen tot uiterlijk 14 februari hun mening geven. De cao-onderhandelingen beginnen op 15 februari.

Reacties: 36

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
Inderdaad: stem NAls ambtenaar of gepensioneerde NIET op de VVD en PVDA
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lord / ambtenaar
Och och wat zijn de reacties treurig. Gepensioneerden hebben helemaal niets te klagen aangezien ze veel te weinig hebben ingelegd om nu van mijn inleg zielig te gaan zitten doen! Dan de zittende ambtenaren die hebben inderdaad wel recht op een fatsoenlijke stijging van hun loon. Echter er dient zoveel in de pensioenpotten te worden gelegd om de huidige babyboom generatie drie keer per jaar met de caravan naar zuidfrankrijk te laten gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@lord (ambtenaar???). Je kunt je beter eerst eens in de materie verdiepen alvorens onzin te roeptoeteren.

De huidige generatie gepensioneerden heeft over het algemeen 40 tot 50 dienstjaren pensioenpremie afgedragen tegen veelal jaarlijkse pensioenpremies van 24% (fifty/fity verdeeld over werknemer/werkgever). De pensioenpot van het ABP is mede hierdoor sinds 2008 gevuld van ca. 340 tot 420 miljard euro. Vindt je het gek dat gepensioneerden ook wel eens willen meedoen aan 'het sprookje van eerlijk zullen we alles delen'. Dit ook omdat sommigen ook nog eens meer dan normaal (werkenden) worden gepakt via de inkomstenbelasting.

De huidige generatie draagt slechts ca.17% bij, waarvan nog niet eens 6% door de werknemer. Er is dan ook geen enkele sprake van dat jongeren ouderen onderhouden, in tegendeel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bart / ambtenaar
Langer doorwerken, later met pensioen, een steeds hogere ABP-premie, effectief geen koopkrachtcorrectie sinds 2008. Hoeveel klappen kunnen ambtenaren nog opvangen?Gemeentes worden jaar-in-jaar geconfronteerd met tekorten door rijks-ingrijpen.

Klakkeloos wordt geaccepteerd dat er met elke nieuwe taakoverdracht een te kleine zak geld meekomt voor de uitvoering. Zeer de moeite waard is een recent rapport van de Raad voor financiële Verhoudingen over de compleet uit het lood geslagen financiële verhoudingen tussen gemeentes en het Rijk.

http://www.rob-rfv.nl/rfv/publicaties_rfv/public …

Schatkistbankieren werd klakkeloos geaccepteerd. Al die maatregelen kosten geld. De gemeenteambtenaar is de dupe.

Ambtenaren zijn nu nog vanzelfsprekend het kind van de rekening. Lachende derde is het Rijk: van elke loonsverhoging vloeit gemiddeld 50 % weer in de overheidskas. (sociale premies, inkomstenbelasting, btw enz) Hoe lang nog een rechtspositiebesluit met alleen geïndexeerde-bedragen-voor-politieke-ambtsdragers?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerard vastert / iets bij de gemeente
Het pensioenfonds is de nieuwe aflatenhandel. De sigaren uit eigen doos worden door de boven ons gestelden slinks omgetoverd tot voor onze neus gehouden worsten. En tegen die tijd dat wij – indien niet voortijdig de pijp uitgegaan - daar hoogbejaard aankomen, blijkt die oase natuurlijk een ordinaire fata morgana te zijn. Resumerend: men kan beter dood zijn dan voor de gemeente werken.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kalekip
@ Spijker: vergeet dan niet dat de meeste gepensioneerden genieten van een (te) hoog pensioen ivm Eindloon-regeling.... dat was de tijdbom onder het pensioen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marnix
Ze zijn alleen maar egoistisch bezig met zichzelf en geld en roddelen over de vuile was van burgers die ze vinden in dossiers wees toch eens tevreden met wat je hebt je hoeft toch niet naar de voedselbank of te wachten op je maandelijkse minimumloon je krijgt toch lekker vakantiegeld en je rijdt toch in een leuke auto ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@ De HaasWel transparant van de VNG dat ze ook voor 2018 nauwelijks ruimte zien en zo een decennium en een lustrum vol maken. Was dit voor het aan tafel gaan van de club Co-creatie ook al bekend? Kansloze exercities. Zoek aansluiting bij de Rijksoverheid!

Dan kunnen we ook eens mee de trap op ....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Eigenlijk stellen Cazemier en Consorten: vorig jaar hebt al heul veul gekregen en nu maar even niet. De looptijd van een gemeente CAO is dus een jaar meer dan officieel wordt beweerd. Zullen we ook maar stoppen met die onzinnige co-creatie waar P&O medewerkers van gemeenten 'werkgevertje' mogen spelen voor een nieuwe CAO. Roel Cazemier verachuilt zich als voorzitter van het CvA weer comfortabel achter het Rijk dat weer eens te weinig geld zou geven. Onzin, gemeentebeatuurders zoals Cazemier hebben simpelweg andere politieke prioriteiten dan een fatsoenlijke loonontwikkeling van gemeenteambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Oproep aan alle jongeren: ga NOOIT maar dan ook NOOIT bij een gemeente werken. Je krijgt daar de slechtste werkgever ooit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nieuwsbreker
Het hele circus begint weer van voren af aan! De vakbonden die hoog van de toren blazen en uiteindelijk met een belachelijk lage uitkomst komen. Ik houd mijn hart vast....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Wesselink / specialist
er is alleen maar loonruimte voor de rijksambtenaren, vakbonden hou op met schreeuwen jullie maken jezelf belachelijk, Den Haag, ga je schamen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ingrid
Wat ze eigenlijk zeggen is dat de pensioenpremies die door de werkgever moeten worden betaald, wordt verhaald op de loonruimte van de ambtenaar.

Dan betaalt de gemeenteambtenaar dus het werkgeversdeel van de pensioenpremiestijging.

Lijkt mij niet de bedoeling............
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Insider / ...
Die onzin van de vorige CAO kennen we allemaal nu wel. Een enorme sigaar uit eigen doos!!! Die we per 01012017 weer terug betalen.

Heer Cazemier. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is vrij besteedbaar. Het is dus slechts een keuze van gemeenten om te bepalen of er loonruimte en dus waardering voor het personeel is of niet. Niet gaan janken dat het Rijk niets geeft!!

Ik zeg, nu echt 3% erbij tot 2018 en dan weer aan tafel. Net zolang tot de VNG en gemeenten wel de juiste financiële keuze maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Vorig jaar 3%? Geef voor de juistheid van dit artikel ook aan de looptijd van de CAO. Eentje die voor het eerst sinds 2008 in lijn was met de markontwikkeling. Toen in 2009 alsook in 2010: 1,75% per jaar in de begrotingen stond (geld van het Rijk voor lonen van de gemeenteambtenaren) en de medewerkers van de gemeente ervan af kwamen met een minimale eenmalige fooi van bruto € 200 was daar gegeven de omstandigheden nog enig begrip voor op te brengen. Nu geen enkel! Co-creatie levert net zo weinig op als hetgeen Zoef de Haas heeft (binnen)geharkt namens al die betalende vakbondsleden de 7 jaren daarvoor. Bovendien de kosten van dit VNG feestje had vast wel wat loonruimte opgeleverd voor de enkeling die nog in dienst wil blijven van deze onbetrouwbare werkgever met dat overkoepelende schijnclubje in Den Haag.Ik herhaal. Stop hiermee en sluit aan bij de Rijkscao!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henny Rensen / Jobcoach participatie
De gemeenteambtenaren lijken steeds de sluitpost te zijn. Forse stijging v 3%. Dat valt wel mee na een aantal jaren zonder verhoging. Die pensioenpremie geldt ook voor de rijksambtenaren en ook de cao-verhoging v 3% vorig jaar. De kosten stijgen en de pensioenverhoging moet door de gemeenteambtenaar worden betaald. Dit is niet rechtvaardig. Bonden doe beter je best!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henny Rensen / Jobcoach participatie
ter aanvulling: dhr. Dijsselbloem zag ook mogelijkheden met de 'meevaller" v 4,3 miljard voor de ambtenaren. Is dat met uitsluiting vd gemeenteambtenaren? Als reden werd o.m. opgegeven de forse stijging vd pensioenpremie. We willen graag 'daden' en niet alleen vage beloften.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Tja... Beetje jammer. De 0,4% die we er per 1 januari bij krijgen gaat meer dan op aan de verhoging van de premies. Netto er op achteruit dus.

De pensioenpremiestijging betalen we zelf.

Ip. staan we al een aantal jaar stil. En dat terwijl de rijksambtenaren wél in salaris stijgen. Rare situatie.

'Het volk' krijgt te horen dat 'de ambtenaren' in loon er op vooruit gaan. Dat geldt alleen voor de rijksambtenaren. Hiermee wordt een zeer vertekend beeld neergezet.Ik ga het dit jaar wel overleven. Ik kan me echter voorstellen dat collega's in lagere loonschalen het nu echt wel moeilijk gaan krijgen! En dat terwijl we ons met z'n alleen heel hard inzetten voor onze medeburgers! Jammer jammer jammer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pierre / ambtenaar
Zolang wij zo slecht georganiseerd zijn, niet bereid zijn om de boel plat te leggen, alleen maar te hoop lopen op een vrij weekend op het Malieveld, moeten we niet zeuren.

Ja, het is onrechtvaardig! Doe er dan wat aan!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Coördinator
Ik heb mijn lidmaatschap van de FNV inmiddels opgezegd; die is inmiddels ook verworden tot een slap aftreksel van wat ooit een vakbond was.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Vermeer
De ruime loonsverhoging was mede veroorzaakt door de verlaging van de pensioenpremie. Uiteindelijk dus weer een sigaar uit eigen doos, nu de pensioenpremie weer omhoog gaat. En de werkgever maar net doen alsof het een echte loonsverhoging is geweest... Lekker goedkoop zo.Dit is bij uitstek de manier om bij jonge mensen, waaraan zo'n behoefte schijnt te zijn, de lust om voor de gemeente te werken weg te nemen. De werkgever neemt je echt niet serieus.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ruth Rud / RUD medewerker
Al het overheidspersoneel onder 1 CAO!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Kunnen blijven klagen maar laten al die ambtenaren maar eens laten zien dat ze ballen hebben en het werk neergooien . En eens een keer tot het gaatje gaan en laten zien niet alles te pikken. Laat het huisvuil maar tot de daken opstapelen ,geen paspoorten geen rijbewijzen,geen inschrijvingen ,geen trouwerijen enz . Wij zijn steeds het ondergeschoven kindje met fooien en sigaren uit eigen doos. En de ambtenaren in schaal 12 en hoger zorgen wel voor zichzelf . Daarbij alles wat ambtenaar is buiten gemeente ambtenaar lukt het wel . Ook de wethouders en raadsleden zorgen dat ze jaar op jaar er flink financieel wijzer van worden op allerhande manieren . Wordt tijd dat er een einde wordt gemaakt aan het tekort doen financieel van de ambtenaren in de cao's . Stop met klagen en maak een vuist en leg het werk neer als de bond erom vraagt en wees niet bang voor al die 12 en hoger schalen die jullie alleen maar uitlachen en jullie in de zak hebben .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arnold / gemeentemabtenaar
Gemeentebestuurders hebben net bericht gekregen dat ze er 4,9% bij krijgen...........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Ik sluit me in alle bescheidenheid hierbij graag aan! Ik neem aan in co-creatie ......
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Het leegroven van de pensioenpotten eind vorige eeuw, het leegroven van landsdelen (gas in Groningen, steenkool in Limburg) en de bewoners daarvan laten verrekken (hebben we iets vergelijkbaars midden vorige eeuw ook niet meegemaakt?), het bestelen van gepensioneerden d.m.v. dubieuze rekentrucs t.a.v. de dekkingsgraad van pensioenfondsen, een zorgstelsel dat door o.a. een hoog eigen risico steeds minder toegankelijk wordt voor steeds grotere groepen mensen, een schraler wordend sociaal vangnet, waardoor voedselbanken nodig zijn, eigen werknemers schofferen in de arbeidsvoorwaarden etc. etc. Het gaat er waarachtig op lijken dat de georganiseerde criminaliteit niet alleen ondergronds maar voor het grootste deel bovengronds opereert!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H.H. / Financieel gemeente ambtenaar
En hoppa, de salarisberekening over jan. 2017 is binnen en ja hoor......... onderaan de streep netto weer minder dan over de laatste maanden van 2016.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ambtenaar
Wat een drukte. Iedereen die denk dat hij/zij meer verdient dan hij/zij krijgt, kan gewoon solliciteren naar een baan en bij een werkgever die meer aansluit op zijn/haar wensen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trinus / Ambtenaar
Tip voor passief verzet: alle gemeenten waar een medewerkerstevredenheid onderzoek wordt gehouden: ongeacht het onderwerp vd vraag vul als antwoord steeds hetzelfde in: zeer ontevreden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
De loonsverhoging van Rijksambtenaren (en de Tweede Kamer...) is voor een groot deel betaald door gemeenteambtenaren.

Die hun eigen verhoging ook al zelf betaald hebben.

En nu weer te horen krijgen dat er weinig mogelijk is.Tel daar ook nog even het afschaffen van het ambtenaarschap bij en het moge duidelijk zijn dat Rijk en politiek op geen enkele manier waardering hebben voor gemeentes.

Behalve dan als het publicitair goed uitkomt om te decentraliseren.Over korte tijd zijn er verkiezingen, een goed moment om eens terug te betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Werner Klaas
Als er een artikel geschreven wordt over daklozen in de kou, verwarden of schuldsaneringen dan reageert er bijna niemand voor de kwetsbare medemens is er bijna geen belangstelling of gevoel de decentralisatie waar empathie hoort te zijn zit duidelijk niet op de goede plek alleen geld en zelf een goed leven hebben als ambtenaar is belangrijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Enige tips:

1. streef naar één CAO voor ambtenaren (de scheiding der machten heeft de gemeenteambtenaren alleen maar nadelen opgeleverd en lijkt vooral ingegeven om te bezuinigen op salariskosten).

2. stuur Zoef de Haas naar huis, dit na alle sigaren uit eigen doos, het gejojo met pensioen en pensioenpremies en de geringe loonprestaties (hiervoor pleit ik overigens al enige jaren). Houd deze man in ieder geval ook buiten het FNV-bestuur. Deze zogenaamde 'onderhandelaar' heeft al 7 jaar niets gepresteerd voor de gemeenteambtenaren.

3. gepensioneerden met een pensioen boven de

E 10.000 worden het komend jaar voor de zoveelste keer extra (!!!) gepakt, mede met dank aan Zoef.

4. laat jong en oud niet tegen elkaar uitspelen. Dat probeert dit VVD/PvdA-kabinet juist te bereiken in het kader van geplande nieuwe pensioenwetgeving, die natuurlijk ook wel weer nadelig gaat uitpakken.

5. bedenk terdege op welke politieke partijen je in ieder geval niet gaat stemmen bij de komende verkiezingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scheefwoner
Rijks- en gemeenteambtenaren die zo graag marktconform beoordeeld worden kunnen gewoon solliciteren in het bedrijfsleven hoor. Daar zullen ze dan wel genoegen moeten nemen met een salaris dat minmaal 10-15% lager ligt dan hun huidige en met een kwart minder collega's meer werk moeten doen. Zou dat dan toch de verklaring zijn waarom mobiliteit nergens zo laag is als onder ambtenaren maar klaag vooral lekker door onder werktijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Harold heeft bij de gemeente gewerkt en is daar ontslagen als gevolg van slecht functioneren. Gelukkig kon hij hierna nog een baantje krijgen bij een bedrijfje. Zuur voor hem dat het nu met minder salaris moet doen en minder collega s heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
@Harold

Met een kwart minder. Begrijp dat ik vanaf 1 januari weer ADV krijg? Volgens mij ben je gestruikeld over het gebrek aan begrip marktconform en er buiten gemieterd vanwege .... (zzzzzz) onder werktijd ?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Sinds 2009 enkel achteruitgegaan in brutoloon dan wel reëel loon (AOW + beetje pensioen). Weliswaar deze maand netto E 6,25 meer AOW + E 0,50 netto meer pensioen = E 6,75 of wel 3 broden, maar alleen al de zorgkosten stijgen deze maand E 20,-- en alle lasten- en belastingverhogingen zijn nog niet eens meegeteld.

Tel je knopen met de politieke partijen van dit kabinet (VVD, PvdA c.s.), in ieder geval de gepensioneerden, en weet wie je niet moet stemmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie