Advertentie
carrière / Nieuws

Hoger cijfer voor werkgeluk ambtenaar

Werkenden in Nederland ervaren in 2020 iets meer werkgeluk dan in eerdere jaren. Het cijfer steeg licht met 0,1 procent van 7,2 naar 7,3. Dat blijkt uit het Onderzoek Werkgeluk 2020 dat maandag op de eerste dag van de Week van het Werkgeluk online werd gepresenteerd door de Monitor Groep. Werkenden bij de overheid, publieke sector en liefdadigheid geven hun werkgeluk zelfs een 7,4. In 2019 was dat een 7.2.

23 september 2020
geluk.jpg

Werkenden in Nederland ervaren in 2020 iets meer werkgeluk dan in eerdere jaren. Het cijfer steeg licht met 0,1 procent van 7,2 naar 7,3. Dat blijkt uit het Onderzoek Werkgeluk 2020 dat maandag op de eerste dag van de Week van het Werkgeluk online werd gepresenteerd door de Monitor Groep. Werkenden bij de overheid, publieke sector en liefdadigheid geven hun werkgeluk zelfs een 7,4. Vorig jaar was dat een 7,2.

Meer waardering eigen werk in crisis
‘Een lichte stijging in werkgeluk tijdens een crisis zagen we ook in 2012. Het lijkt erop dat werkenden hun eigen werk dan meer waarderen’, verklaart psycholoog Arie Pieter Veldhoen van de Monitor Groep het gemiddelde cijfer voor werkgeluk tijdens de presentatie. Het onderzoek is representatief voor werkend Nederland als wordt uitgegaan van mensen die meer dan 20 uur per week werken in een organisatie met 11 of meer medewerkers. ‘Zzp’ers en kleine bedrijven hebben we eruit gefilterd, want die tillen het werkgeluk flink omhoog.’

Ambtenaar gelukkiger
Het Onderzoek Werkgeluk 2020 richt zich op werkplek, werkdruk, gezondheid en levensgeluk, maar ook op de effecten van de coronacrisis en persoonlijkheid. Het gemiddelde cijfer voor werkgeluk is 7,3, waarbij opvalt dat 22 procent van de ondervraagden een 6 of lager gaven en bijna de helft (48 procent) een 8 of hoger. Per sector zijn wel verschillen aan te wijzen. Horeca en entertainment (6,8) en advies en zakelijke dienstverlening (6,9) zijn uitschieters naar beneden, de bouw uitschieter naar boven: 8.0. De publieke sector, overheid en liefdadigheid scoort iets bovengemiddeld met een 7,4. In 2019 was dat nog een 7,2. Overheidsmedewerkers zijn kennelijk iets gelukkiger geworden.

Zingeving meest gestegen
Als het gemiddelde werkgeluk over alle sectoren wordt uitgesplitst naar zingeving, voldoening en plezier, dan blijkt vooral zingeving gestegen: van 6,8 naar 7,1. Verder valt op dat hoe groter de organisatie is, des te lager het cijfer voor werkgeluk wordt. Een zzp’er geeft een 8 voor werkgeluk, terwijl een medewerker van een organisatie met meer dan 250 mensen een 7,1 noteert. Mannen blijken over het algemeen op het werk iets gelukkiger dan vrouwen: 7,3 tegenover 7,2. Mensen met een jaarsalaris onder de 20.000 euro geven het hoogste cijfer voor werkgeluk: 7,6. Bij salaris vanaf 75.000 euro neemt het werkgeluk (7,5) eigenlijk niet meer toe. Wel blijkt dat de groep die boven de 20.000, maar onder de 40.000 euro het minste werkgeluk ervaart: 7,0.

Afbeelding

Verbinding belangrijke motivator
In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van het model De 8 van werkgeluk (zie afbeelding). Volgens dit model is verbinding een belangrijke motivator van werkgeluk, maar Veldhoen wijst erop dat we in de coronatijd minder verbinding hebben en ook minder leren. Corona heeft uiteraard ook invloed op ons werkgeluk, al maakt het voor de helft van de ondervraagden geen verschil. Voor 20 procent heeft de crisis een positieve uitwerking, met name voor medewerkers in de it en van leasebedrijven voor bijna een kwart (23 procent) heeft de crisis een negatief effect op het werkgeluk, zoals in het theater. Opvallend is dat in de overheids- en publieke sector 31 procent een negatief effect ervaart van de coronacrisis, 19 procent ondervindt een positief effect.

Liefst afwisseling thuis-kantoor
Werkgeluk wordt door jezelf bepaald, vindt 39 procent, of door je team (31 procent). 18 procent vindt dat het door de leidinggevende wordt bepaald en 13 procent zelfs door management/directie. Worden we dan gelukkiger van thuiswerken? 45 procent is (deels) thuiswerkend. Iets meer dan de helft werkt op locatie. Alleen thuiswerken blijkt het grootste negatieve effect (30 procent) te hebben op werkgeluk en alleen op kantoor werken het minst negatieve effect (20 procent). Tegelijk heeft alleen thuiswerken ook het meest positieve effect (25 procent) en minst positieve effect (18 procent). De ondervraagden bij de overheid, publieke sector, liefdadigheid geeft alleen thuiswerken een 7,2 en alleen op locatie een 7,4. De combinatie levert het hoogste cijfer op voor werkgeluk: 7,5.

Werkdruk 'hoog, maar niet hinderlijk'
Algemeen geeft de helft van de ondervraagden aan thuis net zo productief te zijn als op het werk, een derde zegt thuis productiever te zijn. Twee derde kan zich daar ook het beste concentreren. 57 procent bevalt het thuiswerken goed, waar 13 procent het niet bevalt. Iets meer dan een kwart zegt thuis niet dezelfde werktijden aan te houden, maar de helft doet dat wel. De werkdruk blijkt voor iets minder dan de helft van de ondervraagden (47 procent) gelijk gebleven. Voor ruim een derde nam die toe en voor 16 procent juist af. Bij de overheid nam de werkdruk voor 34 procent toe. Maar liefst 40 procent bij de overheid (het hoogste percentage van alle sectoren) ervaart de werkdruk als ‘hoog, maar niet hinderlijk’, voor 6 procent is de werkdruk ‘te hoog en wel hinderlijk’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie