Advertentie
carrière / Nieuws

Akkoord bereikt over cao provincies

De vakbonden en het IPO zijn het eens geworden over de nieuwe cao voor provincieambtenaren. De afspraken gaan grotendeels over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en duurzaamheid van banen. Het salaris stijgt met 2 procent dit jaar en 1,3 procent volgend jaar.

23 mei 2017

Goede afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van provincieambtenaren en duurzame arbeidsplaatsen zijn de belangrijkste punten in het onderhandelaarsakkoord dat de vakbonden en het IPO vandaag sloten. Qua salaris gaan de provincieambtenaren er ook op vooruit. Dit jaar stijgt het loon 2,0 procent, volgend jaar 1,3 procent. Daarnaast is er in september een eenmalige uitkering van 500 euro.

Bonus afgeschaft
De nieuwe provincie-cao geldt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2017 en loopt tot eind 2018. Opvallend is dat er is besloten te stoppen met het beleid van variabel belonen. Daarmee wordt een prestatiebeloning of bonus bedoeld. ‘Een trendbreuk die goed past bij de persoonlijke ontwikkeling,’ aldus de onderhandelingspartijen. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, wordt per 1 januari 2018 aan het individueel keuze budget (IKB) toegevoegd (0,75 procent).

Co-creatie

Het is voor het eerst dat er een provincie-cao tot stand is gekomen door middel van co-creatie in het voortraject.  Het doel daarvan is om elkaar vanuit verschillende achtergronden te inspireren en samen oplossingen te ontwikkelen waar zoveel mogelijk overeenstemming bestaat. Door zoveel mogelijk betrokkenen van alle rangen en standen mee te laten praten krijgt de collectieve arbeidsovereenkomst meer draagkracht en dus meer waarde, is de overtuiging van alle partijen.

 
Zelf ontwikkelen

Het akkoord staat voor een groot deel in het teken van de ontwikkeling van de provincieambtenaren. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk en worden hierin ondersteund door hun werkgever. Voor medewerkers, leidinggevenden en werkgever is het belangrijk te weten hoe het werk zich ontwikkelt en aan wat voor medewerkers de provincie op lange termijn behoefte heeft. Medewerker en leidinggevende gaan samen in gesprek op basis van een persoonlijke ontwikkelagenda van medewerker en organisatie. Het A&O fonds provincies zal regelmatig het gebruik en de kwaliteit van de ondersteunende middelen monitoren.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Gepensioneerden betalen de stijging van de opcenten wel weer. Beter ware het de provincies op te doeken want wat is hun taak? Niets dus, de gemeenten hebben het laatste restje jeugdzorg overgenomen en van enig wegonderhoud hebben ze zelfs geen rudimentair benul
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Han
Jaaaa, de provincie, die zorgt altijd wel goed voor zichzelf. Daar kan de arne gemeente nog wat van leren. De bond krijgt nog 1 kans van me anders kap ik er mee na 27 jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Afd.Hoofd / Afdelingshoofd
Rijksambtenaren en provincieambtenaren wordt weer goed voor gezorgd, mooi salaris erbij. Ben je gemeenteambtenaar? Reken dan maar op extra werk voor hetzelfde loon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Victor
Misschien dat de gemeentehuilers eens de moeite willen nemen om de schalen van gemeenten en provincies naast elkaar te leggen? De een noemt het "goed voor zichzelf zorgen", de ander "inhalen".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Niessink / Senior Beleidsmedewerker
Geld verzoent een beetje de arbeid die wij tot 67+ moeten verrichten omdat wij ook in deze CAO geen recht hebben op Generatiepact. En zo kunnen we een beetje sparen voor de niet gedekte zorgkosten die dat veel te lang doorwerken tot gevolg heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Tellen wij de variabelen erbij dan stijgen de lonen ver boven de 2,2% per jaar. Gefeliciteerd! Aan het FNV: In het bijzonder aan de heer De Haas kopieer dit en de gemeenteambtenaren "huilers" krijgen eindelijk wat lucht en waardering waar ook zij recht op hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / gemeenteambtenaar
Wat naast elkaar leggen al jaren zijn gemeente ambtenaren de klos en de bonus wordt opgeheven dacht het niet zit nu vast in ikb hoezo bevoordelen . Maar ik blijf erbij wordt tijd dat de gemeente ambtenaren de handdoek gooien en in staking gaan voor een goede cao . En de bond moet hier op aansturen en niet zoals elk jaar een zgn goed accoord afsluiten. En niks geklaag van gemeenten er is geen geld er wordt waanzinnig veel over de balk gesmeten en alle hoge schalen zorgen goed voor elkaar . Zie zelf wat in Rotterdam gebeurt op stadhuis En allerhande onderafdelingen . Èèn oplossing als ze volhouden voor een jodefooi dan alles plat . Ik sta vooraan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dieuwe / adviseur
Hier ga ik als gemeenteambtenaar ook voor.

Toevoeging van budget variabel belonen vind ik een verstandige keuze. Al jaren wordt dit budget of vergeten uit te keren of zonder opgave willekeurig toegekend. Dan maar, gerechtigheid voor allen! We moeten toch met zijn allen steeds meer doen in minder tijd dat rechtvaardigt dat dit budget wordt omgeslagen aan een ieder.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jack
Verstandige gemeenten reserveren geld voor de stijging van cao-lonen. Doen ze dit niet; dan bezuinigen ze maar op iets anders.

Nog veel te veel geld wordt trouwens uitgegeven aan externen die behalve veel nieuwe wind weinig opleveren.

Allerlei prima politieke plannen moeten worden uitgevoerd met minder ambtenaren in vaste dienst, op wier salarissen wordt beknibbeld.

Tijd voor verandering; En marche!

Sluit je aan bij de vakbond, bestook de bond met jouw wensen, en reken de bond hierop af.

Gemeentelijke werkgevers laat nu eens blijken wat die mooie woorden in de nieuwjaarsspeeches over het personeel in eurootjes waard zijn.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie