Advertentie
carrière / Nieuws

De hamvraag bij cao rijk: koopkrachtbehoud of niet?

Traditiegetrouw beloven de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren lastig te worden. De vakbonden willen prijscompensatie.

09 mei 2022
CAO
Shutterstock

Dinsdag 10 mei gaan de vakbonden en het rijk beginnen aan de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. De bonden gaan voor koopkrachtbehoud ‘plus’, de werkgever rijk wil alleen wat extra’s voor de lagere salarisschalen.

De huidige cao liep 1 april af. De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst hadden al lang moeten beginnen, maar het rijk kon als werkgever al maar niet tot een inzet komen. Nu die er is, verwachten de bonden lastige onderhandelingen.

Loonstijging

De werkgever rijk, zo liet verantwoordelijk minister Bruins Slot weten, wil op het vlak van salarisontwikkeling aansluiten bij het kabinetsbeleid: vooral specifieke maatregelen om mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen. ‘De stijging van de energietarieven en van de dagelijkse boodschappen treft de mensen met de laagste inkomens het meest. Ik stel daarom voor om bij de afspraken over een generieke loonstijging specifiek maatregelen te nemen gericht op de werknemers in de lagere schalen’, aldus de CDA-bewindsvrouw. ‘Koopkrachtbehoud voor alle Nederlanders is dit jaar niet mogelijk.’

Inflatie

De bonden gaan voor, zoals CMHF het formuleert, koopkrachtbehoud ‘plus’. Zij wijzen erop dat de inflatiecijfers na het sluiten van de vorige cao sterk zijn opgelopen. En de verwachting is dat die inflatie nog wel enige tijd hoog zal blijven. Vanwege die hevige turbulentie hebben de bonden bij hun inzet geen concreet percentage opgenomen. Maar voor vakbond FNV is duidelijk dat medewerkers er niet in koopkracht op achteruit gaan. ‘Om dit te bereiken stellen we voor om de loonsverhoging de koppelen aan de Consumenten Prijs Index. Een automatische prijscompensatie betekent koopkrachtbehoud’, aldus de FNV.

Tegenspraak

Daarnaast willen de bonden in de nieuwe cao afspraken over het recht op tegenspraak voor ambtenaren. Die moeten een kritisch geluid kunnen laten horen, zonder daarop te worden afgerekend. Dat kan volgens vakbond CMHF bijvoorbeeld vooraf door het aanstellen van een vertrouwenspersoon gericht op proces en/of inhoud of achteraf door een aparte gang naar de geschillencommissie met eventuele schadeplichtigheid van de werkgever. De FNV denkt aan departementale personeelsraadgevers, ombudsfunctionarissen en de onafhankelijke integriteitscommissies. ‘Wij stellen voor dat iedere medewerker bij een onafhankelijke derde terecht kan.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
Van dit neo-liberale kabinet valt niks te verwachten voor ambtenaren. Het is niet de doelgroep die belangrijk wordt gevonden, wel als loonslaven, maar niet als groep met een status voor koopkrachtbehoud. De verdeling van de "energiecompensatie" laat duidelijk zien dat het kabinet het belangrijk vindt om mensen met een dikke beurs te vriend te houden: meer dan 60% van de energiecompensatie komt immers daar terecht. Het kabinet had makkelijk kunnen kiezen om dat op een andere wijze gericht te compenseren. Maar net als bij de toeslagenaffaire, die groep is blijkbaar niet interessant om met enige snelheid fatsoenlijk te compenseren. De Box 3 "benadeelden" mogen uiteraard rekenen op een snelle compensatie, want daar zit het neo-liberale electoraat. Na 30 jaar afbraak van wat ooit de "verzorgingsstaat" werd genoemd zien we de "puinhopen van rechts" echt: meer dan een miljoen ZZP-ers die noodgedwongen voor zichzelf zijn begonnen drijvend op een overspannen markt. Maar die ZZP-ers vormen ook een potentieel van armoede, het afdwingen van vaste contracten gaat niet werken. Het wegnemen van risico's voor werkgevers zou kunnen werken om mensen in dienst te nemen: terugkeer van de ziektewet zou een goede stap zijn. Wanneer we dan meer belasting gaan heffen op consumptie in plaats van op werk zouden we echt stappen kunnen zetten met een eerlijke verdeling van de lasten.
Hielco Wiersma
Het is ieder jaar hetzelfde liedje: CAO's van de Overheden die te laat worden opgestart en daardoor veel later dan de voorgeschreven data tot stand komen. Ambtenaren worden onder de Kabinetten Rutte veelal tot sluitpost van de begroting gebombardeerd binnen uitgeholde rechtspositionele regelingen.
Advertentie