Advertentie
carrière / Nieuws

Steeds minder jonge ambtenaren

Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar in tien jaar tijd terug met 53 procent: van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8200 in 2012.

24 april 2014

In tien jaar tijd is het aantal jonge ambtenaren meer dan gehalveerd. Nieuwe instroom is er nauwelijks.

Cijfers zorgwekkend
Bij gemeenten liep het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar in tien jaar tijd terug met 53 procent: van een kleine 18 duizend in 2003 tot ruim 8200 in 2012. Bij provincies was de daling nog groter: van 1056 jonge ambtenaren in 2003 waren er in 2012 nog 443 over. De eerste oorzaak is dat jongeren in die tien jaar 'oud' zijn geworden. De tweede is dat ze slechts mondjesmaat zijn opgevolgd door een nieuwe generatie. De cijfers over de instroom van 30-minners zijn namelijk nog zorgwekkender. In vijf jaar tijd daalde die overheidsbreed met 60 procent. De daling gaat in hoog tempo door. In een gemeente als Den Haag, met 6700 medewerkers, was aan het begin van 2013 nog 13 procent jonger dan 35 jaar. Aan het begin van dit jaar bedroeg dit percentage nog maar 11 procent.

Netwerken

Jonge ambtenarennetwerken lijden onder deze daling. Vele bestaan alleen nog op papier. In kleinere gemeenten zijn er nauwelijks jonge ambtenaren. Zo wilde de gemeente Bunschoten iets voor jongeren, maar het initiatief strandde al na een jaar. 'Je kunt zoiets wel willen, maar als er überhaupt nauwelijks jonge ambtenaren zijn, dan heeft het niet veel zin', zegt controller Bas van Laar (35). Hij is tevens voorzitter van de Stichting Jonge Ambtenaren, die eind maart de succesvolle Jonge Ambtenarendag organiseerde. Van Laar polst nu al mensen voor de organisatie van volgend jaar. 'Menigeen zegt: lijkt me heel leuk, maar ik weet niet of ik volgend jaar nog bij de overheid werk.'

Jongerennetwerk in het nauw
Ook in grote gemeenten zitten jongerennetwerken in het nauw. 'Door het niet verlengen van tijdelijke contracten zijn jonge ambtenaren veel zwaarder getroffen dan andere leeftijdscategorieën', zegt Pieter Bosma (32), voorzitter van het Rotterdamse Jong'R. 'Ons netwerk had het vorig jaar moeilijker. Trainees zijn vaak de aanjagers, maar als die niet binnenkomen is het heel lastig om de boel draaiende te houden. Sinds kort is er weer een traineegroep, dus hopelijk brengen die nieuw leven in de brouwerij.'

Bijbenen

Veel oog hebben gemeenten niet voor de ontgroening. 'Gemeenten hebben het druk met hun nieuwe taken en met bezuinigen', zegt Eileen van Kesteren (29), tot voor kort voorzitter van het landelijke jonge ambtenarennetwerk Futur. 'Ze kijken niet verder vooruit dan twee jaar. Terwijl we allemaal weten dat je over een langere termijn moet denken wil je straks een overheidsorganisatie zijn die de samenleving kan bijbenen. Bestuurders zeggen altijd dat ze goede ambtenaren willen. Dan denk ik: doe daar dan wat aan. Je kunt bijvoorbeeld de huidige oudere generatie inzetten om kennis en ervaring over te dragen op de jongere. Op die manier werken ouderen plezierig naar hun pensioen toe en geef je jongeren op een verantwoorde manier de mogelijkheid om hun creativiteit en energie te uiten en zich voor te bereiden op leidinggevende functies. Het is echt wel mogelijk om dat te organiseren, ook in het huidige klimaat. Ik zie ook jonge ambtenaren die initiatieven nemen in deze richting, maar op een gegeven moment moeten de managers van nu wel verantwoordelijkheidsbesef en commitment tonen – en bovenal actie ondernemen.'

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 8 van 25 april 2014

Reacties: 25

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Steven de Jong / Salarisadminstrateur
zelf ben ik benieuwd naar een onderzoek over de arbeidsmarktpositie van jongeren tov ouderen in de overheidssectoren. Als gevolg van vergrijzing/ontgroening zie ik de tendens om de hoge loonkosten die hiermee gepaard gaan te willen beheersen. Afbouw van toelagen, aanpassen functiegebouwen om de loonkosten van de grote groep ambtenaren op maximum van de schaal (of uitloopschaal) te kunnen beheersen.Hiernaast vindt er door de doorsneepremie in de arbeidsvoorwaarde pensioen een grote waardeoverdracht plaats tussen de steeds kleiner wordende groep jongeren naar de oudere populatie (tot een jaar of 40 is de premie te hoog voor de aanspraak, hierna kantelt dit).Deze druk vindt vervolgens ook plaats agv de populatie van het pensioenfonds. Doordat een grote groep (bijna) met pensioen is, worden de eisen aan het beleggingsbeleid ook stringenter (verplicht behoudend beleggen). Dit heeft met name gevolgen voor de rendementen welke behaald moeten worden voor de jongeren om in de toekomst ook een goede arbeidsvoorwaarde te behouden (ongeveer 80% van de waarde moet worden opgebracht door beleggingswinsten).In aansluiting op Henk: dit versterkt dus de verschillen tov de markt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan D / toezichthouder
Laten we er met z'n allen niet te moeilijk over doen.

Laat jongeren maar rustig eerst ervaring opdoen in het bedrijfsleven. Dan weet je als ambtenaar ook goed hoe het reilt en zeilt aan de overkant. Eerder een must dan een min. Heb zelf ook eerst 16 jr. aan de overkant gewerkt. Die ervaring doe ik nog elke dag mijn voordeel mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Zodra gemeentes, waterschappen, en provincies, samengevoegd gaan worden, wordt werkverschaffing zeer veel minder. Hierop kunnen miljarden bespaart worden. De jonge ambtenaren, kunnen militair, vrachtwagenchauffeur, of bouwvakker worden hier gaat een tekort ontstaan.$ gemeentes samen voegen dan kunnen we gemakkelijk volstaan met 1/3 van het aantal ambtenaren. en daarvan kan later door gerichte automatisering ook nog verdwijnen. De ambtenarij is het tegenovergestelde van het bedrijfsleven. Hier zoekt men robots om te automatiseren, ambtenaren houden automatiseren juist tegen, door regeltjes te verzinnen die absoluud niet zinvol zijn, buiten ons wetboek om natuurlijk..Idealisme drijft beginnende ambtenaren, zeker omdat ze elders niet aan de slag kunnen , dan is aangenomen worden als ambtenaar idealistisch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit
Als je het met iemand echt goed voor hebt adviseer je deze -actief- om niet te kiezen voor de (gemeentelijke) overheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Minke / adviseur
Ik ben 56.. en ook al wil ik heel graag weg bij de gemeente, het lukt niet. Mijn leeftijd is spelbreker, ook al breng ik jarenlange ervaring mee.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
@Jan de zelfstandige:Door de al jaren durende bezuinigingen bij de gemeenten én het danig verminderen van het aantal mensen dat ambtenarenwerk doet is er bijna geen ruimte meer in de werkpakketten om nog meer werk van anderen over te nemen. Zolang 'Den Haag' niets onderneemt om de regelzucht te verminderen en daarmee de belasting die dit met zich meebrengt voor de maatschappij is het niet mogelijk om 'miljarden te besparen door het samenvoegen van gemeenten, waterschappen en provincies. Los van de vraag of dit sowieso wel een goed idee is omdat de overheid dan nog verder van de burger komt te staan dan nu al het geval is.Mijn voorzichtige conclusie is dat je reactie is gebaseerd op emotie en niet op werkelijkheid....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
mark / ambtenaar
Niet alleen het aantal jonge ambtenaren neemt af. Het totaal aantal ambtenaren neemt fors af.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.Vollebergh / ambtenaar
De overheid is de meest onbetrouwbare werkgever geworden. Door Henk is een mooie opsomming gedaan wat er allemaal "afgeroomd" is om welke reden dan ook. Vervolgens als er een vacature ontstaat, wordt het Kip met platina ei gevraagd, niet eens goud. Net Uni afgestudeerd, 5 jaar ervaring en het liefst voor schaal 8.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
Wanneer houden we eens op eigenschappen aan leeftijden te koppelen?

Overigens is het heel normaal dat in bedrijfstakken waar personeelsoverschot is geen nieuwe instroom tot stand komt. Het zou pas een probleem zijn als dat wel zo is. Immers, we vinden toch met zijn allen dat de overheid best een beetje/veel kleiner kan? Dan is dit dus het resultaat. Een (dure) versnelde uitstroom van "oudjes", zodat jongeren weer een plek kunnen krijgen zou volgens sommige het beste zijn, maar wie wil die rekening betalen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Management assistent
Ik ben inmiddels alweer 2 jaar geleden als 18jarige binnengekomen om mijn opleiding binnen de Gemeente volgen, ik doet dit met veel plezier.Maar doorgroei mogelijkheden zijn er beperkt, binnen onze organisatie en vooral onze afdeling worden mijn collega's en ik ''klein'' gehouden. Ontwikkeling word behoorlijk geremd en elkaar iets gunnen is moeilijk.Daarbij is onze manager vies van lager opgeleide personeelsleden en heeft zij er als enige binnen onze organisatie een handje van om mensen een schaal lager in te schalen dan de functie waardering aangeeft. Maar wat heb je te zeggen in tijden als deze.Inmiddels begonnen aan mijn 3de contract weet ik nu al dat ik volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid op straat word gezet, dat ik mijn werk goed en met plezier doe, en ik niet zeur over mijn feitelijk onderbetaling word even vergeten.Ik kan wel begrijpen dat de jongere generatie niet staat te springen om een ambtenaren baan. Zelfs wij als personeel hebben last van de bureaucratie daarbij de bijkomstigheid dat je in je prive omgeving word aangekeken op de acties vanuit politiek Den Haag.Ik denk dat het vooral tijd is voor een nieuwe generatie management! Iedere 4/5 jaar een verplicht doorstroom net als bij defentie lijkt mij niet verkeerd.

En een manager onder de 40 is ook niet verkeerd denk ik!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
T. ten Klooster
Het begint natuurlijk met de landelijke politiek waarvan sommige partijen voortdurend populistische taal uitkramen over het teveel aan ambtenaren en dat een groot gedeelte overbodig is. Waarom zou je dan als jongere interesse hebben als de kans groot is dat je er weer als eerste wordt uitgeknikkerd?

Als tweede natuurlijk het feit dat de salarissen al jaren achterlopen op de markt en dat er maar steeds geen CAO kan worden afgesloten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Willem Kamps
Wat wil je, als je de afgelopen jaren mensen hebt moeten ontslaan vanwege de bezuinigingen waardoor vervolgens het hele apparaat op slot zit omdat re-integratiekandidaten voorrang hebben bij vacatures (wat ik overigens niet veroordeel), is er amper nieuwe (jonge) instroom. Zorg ervoor dat de oudere ambtenaar eerder kan stoppen, zonder dat ie de rest van z'n leven in de armoe zit, en creëer zo ruimte voor jongeren. Het is simpel, maar Den Haag wil er niet aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
Het artikel noemt het al. De jonge ambtenaren zijn in 10 jaar tijd 'oud' geworden. Dit betekent dat met de meting van vandaag alle ambtenaren van 30 of ouder als 'oud' worden beschouwd.Is deze redenering o.b.v. een definitie ook toegepast bij de conclusie dat er in kleinere gemeenten nauwelijks 'jonge' ambtenaren zijn?In de gemeente waar ik werkzaam ben zijn er nog best veel jongere mensen. Hiermee bedoel ik een redelijk hoog percentage 30-40 jarige ambtenaren. Volgens mij zijn dit namelijk nog steeds 'jonge' ambtenaren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hennie Toonen / teamleider vth
Jarenlang de ambtenaren op de nullijn houden helpt natuurlijk ook niet echt om voor jongeren een aantrekkelijke werkgever te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gideon Boekenoogen / Personeel & Organisatie adviseur
Er blijven gewoon teveel oudere ambtenaren zitten omdat ze met gouden ketenen (nauwelijks te ontslaan) vastzitten aan hun zekerheid voor de toekomst. Wat je ook doet met jongeren en hoe je de oudere generatie ook inzet als coach, het blijft een wassen neus zolang er geen gezonde vrijwillige uitstroom vanuit de overheid naar het bedrijfsleven is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Beleidsmedewerker
Toen ik twee jaar geleden als 26-jarige bij de gemeente kwam werken, kreeg ik van veel leeftijdsgenoten verbaasde reacties. 'Hoe is het jou gelukt om binnen de gemeente/overheid aan de slag te gaan?' Ik kwam uit het bedrijfsleven en had geluk dat deze vacature extern werd opengesteld. Ik heb de indruk dat veel jongeren best wel bij een gemeente willen werken, maar dat het lastig is om binnen te komen. Zeker zonder werkervaring of in een kleine gemeente waar ze geen traineeprogramma's hebben. Overigens spelen het salaris en de doorgroeimogelijkheden ook mee. De gemeente ligt wat dat betreft ver achter t.o.v. het bedrijfsleven. Wat mij ook opvalt is dat ze bij mijn gemeente moeite hebben om pensioengerechtigde ambtenaren 'los' te laten. Vaak krijgen deze collega's nog een contract aangeboden van een paar uur per week voor administratieve klussen. Plekken (en uren) die ook goed ingevuld kunnen worden door stagiaires, trainees, mensen uit de bijstand, Wajong etc.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johanna / sp-stemmer
de ambtelijke organisaties zitten op slot. de werknemers moeten tot hun 67 werken en het ontbreekt in veel organisaties aan leeftijdsfase bewust personeelsbeleid. daarnaast is de overheid voor veel jonge instromers op lange termijn geen aantrekkelijke werkgever meer omdat dit leeftijdfase bewust personeelsbeleid ontbreekt en er dus geen perspectief voor hen is. tot slot de cao die al jaren op slot zit, ook geen aantrekkelijke ontwikkeling. kortom, een kort programma voor de jongeren ziet er misschien leuk uit (leuke ontwikkelprogramma's) maar voor de lange termijn zijn het geen blijvers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Ik ben als jonge ambenaar begonnen en heb tot 2008 leuk kunnen doorgroeien in zowel inhoud van het werk als de beloning daarvoor. Sinds 2008 mag ik alleen nog maar inhoudelijk groeien. Je specifieke dienstverband wordt in algemene dienst omgezet en zo wordt je ook ingezet. Steeds meer en breder inzetbaar, zonder dat daar ook maar iets tegenover staat. Los van de eerder gemoemde speklaag van ouderen bovenin en het moeizame binnenkomen onderin, is er dus ook de minimale waardering voor de ambtenaren tussenin.In deze tijden heb ook ik weinig te kiezen, maar als de markt aantrekt ben ik weg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Was een slimme zet hoor dat afschaffen van de VUT en het verhogen van de AOW-leeftijd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Feiten:

- de gemiddelde leeftijd gaat naar 55 plus

- ambtenaren werken door tot 68 of misschien nog wel langer als de partner pas jaren later aow krijgt

- de salaris nul lijn leidt inmiddels tot 10% achterstand tov bedrijven

- het imago van de ambtenaar is verknald en het zal jaren duren voordat dat is hersteld

- de arbeidsomstandigheden zijn beroerd: er wordt gewerkt met veel verouderde meul (oa windows xp machines)

- geen leuke extra's

- onvoorspelbaar beleid van tijdelijke , soms zeer ondeskundige, wethouders

- de persioenpot is leeggeroofd door het kabinet

- geen CAO

- voortdurende bezuinigingen

- een zeer slechte werkgeverUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
@Henk

Ik weet niet of het feiten zijn, maar ik herken mijn werksituatie er voor 80-90% in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bob / Lpa
Dat de wet "Flex en zekerheid" niet opgaat voor ambtenaren boven schaal 8 zal ook niet helpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Scheefwoner
Vanuit mijn rol als recruiter spreek ik jaarlijks honderden starters op de arbeidsmarkt en maar weinigen ambiëren een baan bij de overheid.Salaris is daarbij totaal geen issue want de startsalarissen bij de Overheid liggen voor starters zelfs 10-20% hoger dan in het bedrijfsleven. Nee de werkelijk redenen is dat de Overheid een erg grijze muizen imago heeft waar je niet teveel ambities moet willen hebben, je vooral niet buiten de gebaande paden moet willen treden (de CAO reactie hieronder is tekenend daarvoor). Starters die een stage hebben gelopen of zijn afgestudeerd bij de Overheid zijn nog stelliger in het niet willen werken bij de Overheid. Van de verhalen over hun ervaringen zou ik een boek kunnen uitbrengen en de rode draad in hun ervaringen is wederom de ambitieloosheid en de naar binnengekeerdheid van de organisaties. Kortom ik denk dat de Overheid als werkgever iets moet doen aan de heersende mentaliteit (maar is dat niet al vele jaren zo?) want geld blijkt niet de oplossing!

tartsalarissen voor jongeren liggen bij de Overheid 10-20% hoger dan in het bedrijfsleven dus dat is een non discussie. Waarom verkiezen ze dan toch een baan in het bedrijfsleven waar ze harder moeten werken voor
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
MWB
Ik kan vanuit werkzoekendenperspectief zeggen dat ik in mijn richtingen (recht, beleid) in een straal van ca 75km rond Utrecht welgeteld 1 vacature langs heb zien komen waar een starter (dus niet 3+ jaar werkervaring) op kon solliciteren bij gemeente of provincie. Zeker de helft van de gemeentes meldt zelfs op de site dat een open sollicitatie geen nut heeft. Geen wonder dat er in die hoek geen of amper jonge ambtenaren bijkomen. Ik wil best bij een gemeente werken, maar als er geen banen zijn moet ik verder kijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
@Martijn: vanuit mijn rol als hrm 'er zie ik dat de starters salarissen ongeveer gelijk liggen, maar hier zitten geen emolumenten bij. Voorbeeld: een it er krijgt schaal 9 en kan hetzelfde bij Intel zegt hij. Maar dan komt het:

- bij ons een geringe reiskostenvergoeding, bij Intel een auto

- bij ons een cao van 2012 met een 0 lijn; bij intel een cao met gemiddelde stijging van 2%

- opleidingskosten: bij ons voor oracle training naar de meern bij intell ga je internationaal

- loopbaanperspectief: bij ons schaal 10 bij Intel schaal 12

etc

Duidelijk waar hij is gaan werken ...... :)

- etc
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie