Advertentie

Zandvoort stuurt factuur naar ministerie voor verkiezingen

De gemeente Zandvoort wil niet opdraaien voor de extra kosten voor tussentijdse verkiezingen en stuurt een factuur naar het ministerie.

02 april 2024
jaarrekening---shutterstock-415272574.jpg
Shutterstock

‘Wel taken, geen knaken’, zo vatte fractievoorzitter Belinda Göransson-van Kerkwijk (OPZ) het feit dat de gemeente Zandvoort moet opdraaien voor kosten van de tussentijds Tweede Kamerverkiezingen op 22 november j.l. samen. ‘Dit is een behoorlijke aanslag op de ambtelijke organisatie, maar ook op de begroting.’  Die rekening dient niet op het bordje van de gemeenten te komen, maar op het bordje van Den Haag, zei ze al op 13 november j.l.. Vandaag is de factuur van 95.000 euro dan verstuurd.

Ervaren Veilig Thuis medewerker

BMC
Ervaren Veilig Thuis medewerker

Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

BMC
Adviseur Economie en Arbeidsmarkt

Geen informatie over budget

Het college geeft daarmee uitvoering aan de toen aangenomen motie, maar doet dat wel bijna vijf maanden later. Destijds waren de extra kosten niet opgenomen in de septembercirculaire van het rijk en was het ook nog niet bekend of er op een later moment budget beschikbaar zou worden gesteld en of dit voldoende zou zijn voor het dekken van de kosten. De organisatie van de verkiezingen en de bijbehorende kosten van ongeveer een ton waren gepland en gebudgetteerd voor 2025 en dus niet in de begroting van 2023 opgenomen. Het Zandvoortse college schrijft in een brief aan de minister dat het nog steeds geen informatie heeft ontvangen van het ministerie of (nu of op een later tijdstip) budget beschikbaar zal worden gesteld om de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen te dekken.

95.000 euro overmaken

Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA) gaf tijdens het debatje over de motie (hij sprak ook over ‘e’motie) al aan dat de rechtmatigheid in de gaten moest worden gehouden, dus er wel een pro forma factuur moest worden gestuurd met een feitelijk bedrag. In de najaarsnota had de gemeente Zandvoort een bedrag van 105.000 euro gereserveerd voor het organiseren van de tussentijdse verkiezingen.Het kan ons inziens echter niet zo zijn dat als de Haagse politiek de keuze maakt om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, wij de kosten daarvan moeten verhalen op de Zandvoortse inwoners’, schrijft burgemeester David Moolenburgh in de brief. Daarom wil hij graag dat binnen 30 dagen het bedrag van 95.000 euro naar het rekeningnummer van de gemeente Zandvoort wordt overgemaakt.

Ik heb geen betrokkenheid bij het vallen van het kabinet

De Zandvoortse VVD-fractievoorzitter Sven Drommel

Oproep aan andere gemeenten

En Moolenburgh gaat nog een stap verder. ‘Dit geldt daarnaast niet alleen in onze badplaats. Ik roep mijn collega’s van andere gemeenten op om ook een factuur te sturen.’ In november verwierf de motie van de Ouderenpartij Zandvoort een meerderheid door de steun van lokale politieke partijen Jong Zandvoort en ZEE en van de landelijke politieke partijen CDA en VVD. Die partijen (en Jong Zandvoort) dienden de motie ook mede in en kregen daarop kritiek van GroenLinks-fractievoorzitter Karim el Gebaly. ‘Ik vind het bijzonder dat twee partijen deze motie indienen, terwijl ze in een kabinet zitten dat is gevallen deze verkiezingen heeft veroorzaakt. Ze kunnen beter een oproep doen aan hun collega’s in Den Haag dat ze niet het kabinet laten vallen, maar meer water in de wijn moeten doen.’

Statement maken

Maar VVD-fractievoorzitter Sven Drommel onderstreepte dat hij er zit voor de Zandvoortse inwoner en hun belangen behartigt. ‘Ik heb geen betrokkenheid bij het vallen van het kabinet.’ En Ralf Endstra, CDA-fractievoorzitter, ontwaarde een ‘discrepantie’ tussen de kosten die de gemeente Zandvoort zou moeten maken en het bedrag dat de gemeente van Den Haag zou krijgen. Volgens El Gebaly was het beter af te wachten. Hij vond het doorfactureren naar het rijk ‘uitlopen voor de muziek’. ‘Ik vind een structurele oplossing voor onze gemeentefinanciën belangrijker.’ Uiteindelijk stuurde het college de factuur dus pas maanden later. Destijds vonden ZEE en wethouder Bluijs het goed om een ‘statement’ te maken. De PvdA vond de motie ‘ludiek, maar overbodig’. D66-fractievoorzitter Michiel Hermsen had de factuur persoonlijk liever naar de VVD gestuurd, ‘want die hebben de verkiezingen veroorzaakt’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Ludiek, hoezo? Je moet natuurlijk wel eerst alle noodzakelijke informatie op een rij hebben voordat een nota kan worden verzonden. Dit is tenminste een actie van een Gemeente, zoals burgers het graag zien. Het zijn kosten die thuis horen bij het Rijk en niet bij een Gemeente. Waar blijft de rest van de club? Waar was/is de VNG?
Advertentie