Advertentie

Zaanstad krijgt toch Hobostraat

De Piccolostraat in Zaandam wordt toch de Hobostraat. Een meerderheid van de Zaanse gemeenteraad vindt het bezwaar van bewoners dat de naam zou uitdagen tot homograppen geen reden om de naam aan te passen.

12 oktober 2018
Hobo.jpg

De Piccolostraat in Zaandam wordt toch de Hobostraat. Een meerderheid van de Zaanse gemeenteraad vindt het bezwaar van bewoners dat de naam zou uitdagen tot homograppen geen reden om de naam aan te passen.

Grappen

De gemeente Zaanstad had niet moeten toegeven aan de wens van kopers van een nieuwbouwkavel om de Hobostraat te veranderen in de Piccolostraat. Een aantal bewoners vonden dat de naam van het muziekinstrument hobo te veel lijkt op homo, en verwachte daar steeds grappen over aan te moeten horen.

Ambtenaar
Het initiatief om de naam te wijzigen werd genomen door een stel, waarvan de vrouw ambtenaar bij de gemeente Zaanstad is. Zij haalden bij andere kavelkopers handtekeningen op om de naamsverandering aan te vragen. En dat lukte.

Homofoob
Eerder zei de gemeentesecretaris Cis Apeldoorn van de gemeente Zaanstad al dat de gemeente niet had moeten meegaan in dit homofobe gedachtengoed. Juist de gemeente Zaanstad, die zich afficheert als ‘regenbooggemeente’, had hier niet mee in moeten stemmen. De gemeenteraad zei donderdag dat ze zich ervoor schaamde dat onder druk van bewoners voor de naamswijziging is gekozen.


Belastend

Toch waren er nog vier van de 13 partijen die zich tegen de wijziging van de straatnaam in Hobostraat stemden. Zij meenden dat het te belastend zou zijn voor de bewoners om de naam te veranderen. De overige partijen in de raad wezen erop dat eerder de veel grotere Von Braunstraat in Krommenie, deel van de gemeente Zaanstad, is veranderd in de Ruimtevaartlaan. Dat heeft voor de bewoners geen grote belasting opgeleverd.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Paul Q Van der Burg
Nu nog een foto van een hobo en niet van een klarinet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan Schwachofer
En nu maar hopen dat amerikaanse toeristen niet denken een straat met allemaal bedelende zwervers in te lopen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Essers
Het bericht bevat een aantal onjuistheden. Zaanstad heeft geen Piccolostraat en krijgt geen Hobostraat. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) staan de volgende twee openbare ruimten van het type 'weg' in de woonplaats Zaandam:- Hobo (ID 0479300000001974): begindatum 08-07-2014 en einddatum 17-11-2015

- Piccolo (ID 0479300000001974): begindatum 17-11-2015

- Hobo (ID 0479300000001984): begindatum 22-03-2016Bij de vaststelling van de namen is het functionele achtervoegsel -straat achterwege gelaten. In 2015 is de naam Hobo van openbare ruimte ID 0479300000001974 gewijzigd in Piccolo, maar in 2016 kreeg een 'andere' openbare ruimte ID 0479300000001984 weer de oorspronkelijke naam Hobo. Dit betreft het eerste deel van Piccolo, maar de wijziging van de geometrie is niet terug te vinden in de levenscyclus van openbare ruimte ID 0479300000001974. Blijkbaar is dit gebeurd zonder dat de gemeenteraad iets in de gaten had.Het bestaande adres Hobo 2 Zaandam dateert van 27-02-2015. In de periode van 17-11-2015 tot 22-03-2016 had de gerelateerde openbare ruimte ID 0479300000001974 de naam Piccolo. Sinds 22-03-2016 is de nummeraanduiding gerelateerd aan openbare ruimte ID 0479300000001984 met de naam Hobo. Volgens de BAG telt Piccolo in Zaandam op dit moment 22 bijbehorende adressen waarvan er slechts drie uit 2016 dateren.Hoewel de gemeenteraad van Zaanstad de bevoegheid inzake straatnaamgeving gedelegeerd heeft aan burgemeester en wethouders, heeft de raad op 11 oktober 2018 een motie aangenomen met het "Besluit aan het college van B&W op te dragen om:" de naam Hobo in ere te herstellen en de naam Piccolo te schrappen.Er kan dit geval hooguit sprake zijn van een verzoek dat het college ook naast zich neer kan leggen. De gemeenteraad is er blijkbaar nog steeds niet van op de hoogte dat de naam Hobo op 22 maart 2016 al gedeeltelijk in ere is hersteld. De raad had beter een einde kunnen maken aan de delegatie van de bevoegdheid inzake (straat)naamgeving.Het zou van behoorlijk bestuur getuigen om in ieder geval de bewoners die mogelijk met een adreswijziging te maken krijgen, bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken. Ik ben heel benieuwd van welke openbare ruimte de naamgeving ingetrokken wordt. Als men de naam Hobo in ere wil herstellen moet de naamgeving van openbare ruimte ID 0479300000001984 introkken worden en moet ID 0479300000001974 weer dezelfde naam en geometrie krijgen als op 8 juli 2014.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie