Advertentie

'We willen mensen weerbaar maken'

De gemeente Overbetuwe wil met zes andere partijen als een van de eerste gemeenten het Keurmerk Veilig Buitengebied van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) binnenhalen. 'In heel Nederland zien we dat criminelen steeds meer de anonimiteit en ruimte van het landelijk gebied opzoeken. Wij willen dat vóór zijn.’

13 oktober 2017

Criminelen verplaatsen hun activiteiten steeds vaker naar het platteland. De gemeente Overbetuwe wil met zes andere partijen als een van de eerste gemeenten het Keurmerk Veilig Buitengebied van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) binnenhalen. Naast samenwerking en kennisuitwisseling behelst dat zoveel mogelijk mensen alert te maken op verdachte signalen. 

Strijd tegen criminaliteit

Acht partijen gaan er in Overbetuwe mee aan de slag: de gemeente Overbetuwe, het CCV, politie, Openbaar Ministerie, Waterschap Rivierenland, brandweer, de Omgevingsdienst en agrariërs (LTO). Afgelopen woensdag ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst. Als een van de eerste gemeenten zet Overbetuwe op deze manier de strijd in tegen criminaliteit op het platteland. Burgemeester Toon van Asseldonk noemt Overbetuwe een relatief veilige gemeente, ook in het buitengebied. ‘Maar in heel Nederland zien we dat criminelen steeds meer de anonimiteit en ruimte van het landelijk gebied opzoeken. Wij willen dat voor zijn.’


Enque^te

Het Keurmerk Veilig Buitengebied is volgens Van Asseldonk een belangrijk signaal naar bewoners en bedrijven, maar ook naar personen of organisaties met criminele bedoelingen. ‘Als het Keurmerk er eenmaal is, blijft onze samenwerking bestaan om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en te monitoren waar zich eventuele problemen voordoen.’ Een van de eerste stappen is een enquête

onder inwoners en bedrijven over hoe zij de veiligheid in de gemeente ervaren. Het gaat dan naast criminaliteit om verkeersveiligheid, onderhoud van de openbare ruimte en brandveiligheid. Daarna brengen de partijen knelpunten in beeld, zoeken zij naar oplossingen en verbeteren de onderlinge kennisuitwisseling.

Weerbaar maken

Volgens Van Asseldonk is veiligheid en criminaliteitsbestrijding vaak gericht op bedrijventerreinen en kernen en wordt dit nu verspreid naar de buitengebieden. ‘Overbetuwe ligt tussen Arnhem en Nijmegen. De problematiek speelt hier ook, maar op kleinere schaal. We willen mensen weerbaar maken door hen bij onze aanpak te betrekken. We doen om de zoveel tijd een schouw. We gaan op zoek naar gevaarlijke situaties. Dat geldt ook voor verkeerssituaties, illegaal storten en niet goed onderhouden panden. Bewoners krijgen tips over hoe ze onveilige of verdachte situaties kunnen herkennen en risico’s kunnen verkleinen. Met hun informatie kunnen ze naar een meldpunt.’


Keurmerk

De gemeente Overbetuwe voert de regie in de samenwerking tussen de acht partijen en stopt er tijd en geld in. De gemeente hoopt het keurmerk volgend jaar binnen te slepen als een van de eerste gemeenten. Het landelijk certificeringsinstituut Kiwa gaat de aanpak toetsen. Van Asseldonk: 'Het gaat om afspraken over hoe je als partijen handelt bij het aantreffen van dergelijke situaties, over procedures en rolverdeling en hoe je dat vervolgens in de praktijk brengt. Als je zaken samen goed afwikkelt en oplost, dan ontvang je het keurmerk. Wij gaan daar nu voor.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie