Advertentie

Spies: geen verbod weigerambtenaar

Het huidige kabinet wil geen wetswijziging indienen om een einde te maken aan weigerambtenaren. PvdA en GroenLinks zijn teleurgesteld en boos.

30 juli 2012

Het huidige kabinet gaat geen verbod uitvaardigen op weigerambtenaren. Dit heeft demissionair minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Kamer laten weten. De indieners van de motie - Ineke van Gent (GroenLinks) en Pierre Heijnen (PvdA) - zijn teleurgesteld.

Motie

De Kamerleden hadden het kabinet via een motie gevraagd het besluit Burgerlijke Stand te wijzigen, waarmee een einde gemaakt kon worden aan het fenomeen weigerambtenaar. Dit zijn trouwambtenaren die geen homoseksuele stellen willen trouwen omdat ze daar gewetensbezwaren tegen hebben.

 

Gewetensbezwaren

De minister schrijft dat een verbod niet via een wijziging van het besluit Burgerlijke Stand kan worden afgedwongen. ‘Hij regelt alleen dat er, in het geval van gewetensbezwaren bij gewone ambtenaren van de burgerlijke stand, een verschuiving van taken plaats zou kunnen vinden. Deze facultatieve bepaling doorkruist niet de autonome bevoegdheid van gemeenten om het aanname- en ontslagbeleid van ambtenaren van de burgerlijke stand vorm te geven. De positie van buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren wordt met een dergelijke algemene maatregel van bestuur evenmin geregeld’, schrijft Spies namens het kabinet aan de Kamer.

 

Wetswijziging

Om  tegemoet te komen aan de wens van de Kamer is volgens Spies een wetswijziging nodig. ‘In de Algemene wet gelijke behandeling is opgenomen dat indirect onderscheid op grond van godsdienst verboden is tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor aanwezig is’, zo beargumenteert de minister.

Het  huidige kabinet gaat daar zijn vingers niet meer aan branden. ‘Het is mede gelet op de demissionaire staat van dit kabinet aan een volgend kabinet om te besluiten over het al dan niet initiëren van een wettelijke regeling met een dergelijk fundamenteel karakter’, aldus Spies in haar brief.

 

Smoesjes

‘Politieke onwil omkleed met politieke smoesjes’, reageert Van Gent via twitter. En: ’Zo snel mogelijk regelen na de verkiezingen. We moeten ons niet langer laten gijzelen door CDA, CU en SGP. Ik ben boos!’ Mede-indiener Heijnen reageert wat gelatener via twitter. ‘Afwijzende reactie kabinet op mijn motie om geen nieuwe gewetensbezwaarde ambtenaren ( homohuwelijk) meer aan te nemen, helaas!’

 

Niet opportuun

Spies gaat ook geen schriftelijke oproep doen aan gemeenten - vooruitlopend op eventuele beleidsaanpassingen - hun lokale beleid ten aanzien van gewetensbezwaarden nu al te wijzigen. Daar had de Kamer eveneens om gevraagd. Het kabinet vindt dit ‘niet opportuun’. Gemeenten zijn volgens de huidige wetgeving ‘verantwoordelijk om in individuele gevallen binnen de bestaande (grond)wettelijke kaders een afweging te maken over het honoreren van gewetensbezwaren van (trouw)ambtenaren’, aldus de Kamerbrief.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.G.A.M. Mulder / ambtenaar
Ik begrijp al die ophef niet. De trouwdag moet voor velen. ook homo's, de mooiste dag van hun leven zijn.Zij lopen straks het risico dat de trouwambtenaar, die hen liever niet had getrouwd maar daartoe wordt gedwongen, de hele ceremonie als een robot uitvoert.

Iedere gemeente heeft inmiddels genoeg trouwambtenaren.Je kan zelfs regelen dat iemand als bijzondere trouwambtnaar wordt beeindigd.Er zijn mogelijkheden genoeg.

Of of deze hele kwestie verworden tot een principe en daardoor een heksenjacht?

Begin nu niet dat iedere ambtenaar de wet moet uitvoeren.Ik ben maar wat blij dat er ambtenaren zijn geweest die wetten naast zich hebben neergelegd omdat deze met de persoonlijke opvatting strijdig waren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flip Zolderman
Het verbazingwekkende vind ik hier opnieuw, zoals wel vaker in de afgelopen maanden, de onvoorstelbare arrogantie en de ijzerenheinige macht van een demissionair kabinet, dat gewoon rustig door blijft drammen alsof ze "gewoon" regeren, terwijl dat toch echt niet zo is. Enige terughoudendheid zou gepast zijn, maar bij dit kabinet is de onbeschaamdheid regel, en elke keer weer zit ik er verbluft naar te kijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Bruynesteyn / sr adviseur
@Johannes:

Natuurlijk is het een puur principiële kwestie. Als je als homo een ambtenaar kiest die er eigenlijk geen zin in heeft ben je flauw bezig. Maar als je als ambtenaar dit soort subjectieve 'criteria' hanteert ben je fout bezig, en dat is ernstiger: vrouwen geen hand geven en dergelijke zijn ook principiële zaken: willekeur waar een overheid van weg moet blijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E. van Bunnik / oud secretaris van een OR bij GVB-Amsterdam
Ineke van Gendt en andere politici maken zich boos over iets dat een nonpissue is.

In 9 van de 10 gevallen wordt het huwelijk voltrokken door een Buitengewoon Ambtenaar Burgelijke Stand(waar @johannes op doelt).

Maar ja, het is weer verkiezingstijd hè?

En waarom maakt Ineke van Gendt zich nou zo druk?

Terugkeren in de Tweede Kamer doet ze toch al niet meer!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Hoe maak je van een mug een olifant....Wat mij telkens verwonderd in dit soort "principiele" discussies is dat definities als vrijheid, gelijkheid en het recht om jezelf te zijn of beroep kunnen doen op gewetensbezwaren altijd maar 1 kan op worden uitgelegd, afhankelijk van het voorkeursstandpunt van een groep of individuen.Misschien zijn er wel homofiele trouwambtenaren die geen hetero-stellen willen trouwen, so what... Misschien goed dat onze TOPPERS in de tweede kamer daar met de Minister nog eens 24 debatten aan wijden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@BorisLol, er leeft veel heterohaat onder homo's, voelde me er nooit door gekrenkt of bedreigd. Misschien eens ophouden met aanstellen, een zichzelf respecterende homo wil ook helemaal niet genoemd worden in het rijtje zielige groepen van artikel 1.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Corso
CDA: wel verbod, geen verbod, wel verbod, geen verbod.

Spies was ook tegen burka's, later weer niet, toen weer wel, maar bij nader inzien toch niet. Je moet ernstig in de war zijn als je op deze partij stemt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Trouwambtenaren zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die voor een overigens geringe vergoeding burgerlijke huwelijken voltrekken. Ze zijn dus niet in loondienst maar hebben tijdelijke contracten. Als die aflopen komt de vraag of ze bereid zijn voortaan alle geaardheden in de echt te verbinden. Willen ze dat niet, dan heeft de gemeente het recht het contract niet te vernieuwen.in dit licht bezien is het begrijpelijk dat Spies er niet voor voelt daar nog eens wetgeving op los te laten. Het probleem (zo er al sprake van is, want in iedere gemeente kunnen mensen van gelijk geslacht trouwen) los zich immers in de loop der jaren vanzelf op.Wat blijft is het drammerige en inconsequente gedrag van politici als Ineke van Gent, Boris van der Ham en Pierre heinen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie