Advertentie

Voorstel gekozen burgemeester weer in Kamer

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 om de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de Koning uit de Grondwet te krijgen, gaat donderdag voor de tweede keer naar de Tweede Kamer. Het blijft spannend of het voorstel het in tweede lezing gaat halen.

04 mei 2017

Een initiatiefwetsvoorstel van D66 om de benoeming van burgemeesters en commissarissen van de Koning uit de Grondwet te krijgen, gaat donderdag voor de tweede keer naar de Tweede Kamer. Het blijft spannend of het voorstel het in tweede lezing gaat halen.

Tweederdemeerderheid nodig
Het voorstel is al een keer door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Maar voor een grondwetswijziging moet het nog een keer door beide Kamers en steun van een tweederdemeerderheid krijgen. Dat lukte in eerste lezing in beide Kamers, maar het CDA stemde in de Senaat wel tegen.

In het initiatief van D66 wordt niet geregeld hoe de benoeming straks moet gebeuren. 'Nadat de Grondwet is gewijzigd kan Nederland nadenken over of de burgemeester direct gekozen moet worden door de inwoners of dat bijvoorbeeld de gemeenteraad de burgemeester kiest', aldus D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten.

PvdA tegen in 2005

Een vergelijkbaar voorstel haalde het in 2005 niet in de Eerste Kamer nadat de PvdA zich ertegen had gekeerd. Sinds 2002 mag de gemeenteraad al wel bepalen wie de burgemeester wordt, maar daar zijn diverse varianten voor. D66 wil dat de burgemeester en commissaris van de Koning direct door de bevolking worden gekozen. (ANP)

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Post
Ik denk dat het niet verstandig is om het voorstel van D'66 te steunen. Het is het zoveelste voorstel, dat niet goed is doordacht. D"66 probeert met de regelmaat van de klok zich goed voor te doen en dan blijkt het achteraf een misser te zijn. Ik wil er nog even aan herinneren aan het voorstel over de donorregistratie, die met knap één stem een meerderheid kreeg in de Tweede Kamer. Het gevolg was, dat er duizenden mensen, hun verklaring introkken. Dit tot grote schade voor de ontvangers.
alexander / ambtenaar
D66 denkt zeker op staatkundig gebied doorgaans dieper na dan andere partijen. Voor ontwikkeling kiezen is moeilijk voor sommigen, want eng.
Jan de Vos / Raadslid
Er wordt veel gesproken over de toekomst van het burgemeestersambt. Een proces is in gang gezet om de benoeming uit de Grondwet te halen. Willen we een door de inwoners rechtstreeks gekozen burgemeester? Dit onderwerp komt bij de formatie vast ook weer aan de orde. De vraag is welk probleem we oplossen bij een rechtstreekse verkiezing door de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat een burgemeester juist wordt gewaardeerd vanwege onpartijdigheid, bindend vermogen tussen de vele politieke verschillen en verbinding met de burgers. Bij een rechtstreekse verkiezing door de bevolking zullen de diverse kandidaten zich moeten profileren. Waarop? Vlotte babbel of mooi gezicht? In de praktijk zal men willen weten hoe de kandidaat-burgemeester plaatselijke problemen denkt op te lossen. En dan begeeft hij/zij zich in het plaatselijke politieke vaarwater en maakt daarbij op voorhand bepaalde keuzes. De raad als hoofd van de gemeente kan die keuzes echter "om zeep" helpen en de burgemeester staat dan in zijn hemd. Rechtstreekse verkiezingen zouden, hoe we het ook wenden of keren, invloed hebben op de onafhankelijke positie van de burgemeester. Ook de verhoudingen binnen het gemeentebestuur zouden dan veranderen. Bij een rechtstreeks mandaat van de kiezers, vermindert ook de invloed van de gemeenteraad op de burgemeester. En ook wethouders komen in een andere positie te staan. De lokale democratie is hier totaal niet mee gediend. Ik hoop dat burgemeesters nog lang door de Kroon worden benoemd. Een onafhankelijke en boven de partijen staande positie is zeer gewenst en een groot goed.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Lijkt me prima om de burgemeester door de raad te laten benoemen.
A. Wassenburg
Iemand zich al afgevraagd waarom we een gekozen burgemeester moeten willen? Een burgemeester heeft nu juist geen politieke macht, alleen een aantal formele bevoegdheden die niet politiek gevoelig zijn. Kiezen van zo'n functionaris heeft geen nut en bevordert ook de democratie niet. Bovendien: hoe zou dat kiezen dan moeten? Uit twee voorgekookte kandidaten of net zoals de gemeenteraad? Of misschien op basis van een voordracht door de burgers zelf? Gedoe om niks. Gewoon laten zoals het is dus.
doeterniettoe / -
Beetje onzinnig voorstel dus: we gaan iets afschaffen omdat wij (D66) het er niet mee eens zijn. Hoe het dan wel moet, dat zien we daarna dan wel weer, dat vinden wij helemaal niet belangrijk. Een gemeente kan volgens D66 dus best zonder burgemeester, een commissaris voor een provincie is niet nodig.Totdat er ergens iets mis gaat of problemen zijn.

Maar ook daar zal D66 waarschijnlijk niet over nadenken.
Advertentie