Advertentie

Gemeenten, zie af van vorderingen op gedupeerde ouders

De Belastingdienst moet afzien van alle vorderingen op gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire, vindt de VNG. Daarnaast roept de gemeentekoepel alle gemeenten op hun gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders weg te strepen.

18 januari 2021
Belasting-shutterstock.jpg

Gemeentekoepel VNG roept alle gemeenten op hun gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire weg te strepen.

Vorderingen Belastingdienst geschrapt

De VNG adviseerde het kabinet maandagmiddag daarnaast met klem te regelen dat de Belastingdienst afziet van alle vorderingen op gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Als de Belastingdienst blijft doorgaan met het incasseren van openstaande vorderingen, schieten gedupeerde ouders niets op met de 30.000 euro die het kabinet elk van hen heeft toegezegd, stelt de VNG. Nog geen uur na het persbericht van de VNG maakte verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen bekend dat de Belastingdienst afziet van vorderingen aan de gedupeerde ouders. 'Alle openstaande schulden die gedupeerde ouders op het moment van het uitbetalen van de herstelbetaling nog bij de Belastingdienst hebben, worden kwijtgescholden', aldus Van Huffelen in een brief aan de Kamer. Ook schulden van andere overheidsinstanties, zoals het UWV en DUO, CAK, SVB en CJIB, worden weggestreept.


Vertrouwen geschaad

‘Het is niet uit te leggen dat de Belastingdienst gedupeerde ouders met de ene hand compenseert en met de andere hand incasseert', stelde de VNG maandag aan het einde van de middag. Als de Belastingdienst lopende vorderingen opeist, doet dit de goede intentie van het kabinet – dat het grote onrecht dat ouders is aangedaan in de kindertoeslagaffaire zo veel mogelijk wil herstellen en soortgelijke fouten in de toekomst wil voorkomen – teniet, aldus de VNG. Daarnaast wordt het vertrouwen van inwoners in de overheid geschaad en wordt het voor gemeenten ‘onnodig ingewikkeld’ gemaakt om de gedupeerde ouders te ondersteunen.

 

Schulden regelen

Maar niet alleen de Belastingdienst moet vorderingen op gedupeerde ouders laten vallen. Dat zou in de ogen van de VNG moeten gelden voor alle (semi-)overheidsvorderingen op gedupeerde ouders. Hierdoor wordt het voor ouders makkelijker om hun schulden te regelen. ‘Het past wat ons betreft ook bij wat de gedupeerde ouders – door de overheid – is aangedaan. Wanneer de overheidsvorderingen op nul komen te staan, zullen ook de private schuldeisers moeten volgen.’ Met grote private schuldeisers is Van Huffelen daarover in gesprek, zo heeft ze maandagavond bekend gemaakt. 'Met grote private schuldeisers ben ik nog in overleg en ik heb goede hoop op eenzelfde oplossing als bij de publieke schuldeisers, namelijk dat ook zij de openstaande schulden van gedupeerde ouders zullen kwijtschelden.' Gedupeerden moeten een punt achter de toeslagenaffaire kunnen zetten, vindt de VNG.

 

Opkopen schulden

De VNG oppert verder een landelijk waarborgfonds op te richten, dat (resterende) schulden van gedupeerde ouders kan opkopen. Het gaat daarbij om de vele informele schulden bij familie en vrienden. Tot slot vindt de VNG dat ook ouders die hun onterechte schuld aan de Belastingdienst inmiddels wel hebben afgelost, moeten worden gecompenseerd. ‘Zij hebben de afgelopen jaren grote nood gekend, zowel materieel als immaterieel.’

 

Het voorstel dat gemeenten hun vorderingen moeten laten vallen, zal op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 12 februari aan de gemeenten worden voorgelegd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Het lijkt mij redelijker dat alle schulden die direct verband houden met het falen van de Belastingdienst bij de toeslag voor de kinderopvang rechtstreeks bij het Rijk kunnen worden gedeclareerd. Dat schuldeisers zich daarbij vervolgens matigen t.a.v. het indienen van schade uit renten en incassokosten spreekt voor zichzelf. Het is natuurlijk klinkklare nonsens om derden op te laten draaien voor prutswerk bij het Rijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie