Advertentie

Landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten

Voor bijtincidenten met honden komt een landelijk registratiesysteem. Een pilot met het TRIAS-systeem, waaraan politie en gemeenten hebben deelgenomen, is positief uitgevallen. Het ministerie van LNV stelt samen met de betrokken gemeenten een plan van aanpak op voor de uitrol van dit systeem.

08 augustus 2019
Bijtende-hond.jpg

Er komt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden. Een pilot met het TRIAS-systeem, waaraan politie en gemeenten hebben deelgenomen, is positief uitgevallen. Het ministerie van LNV stelt samen met de betrokken gemeenten een plan van aanpak op voor de uitrol van dit systeem. 

Betrouwbare data
Uit de pilot blijkt dat het TRIAS-systeem een goed middel is om op een uniforme en consistente manier data over bijtincidenten landelijk bij te houden. De resultaten zijn in samenwerking met de gemeente Hoorn gepresenteerd aan diverse stakeholders, gemeenten en politie. Met betrouwbare data is het mogelijk om bijvoorbeeld ook mensen en dieren in beeld te houden als zij verhuizen. Het invoeren van een landelijke registratiesysteem past in beleid van minister Schouten om het risico op bijtincidenten met agressieve honden terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Jaarlijks 150.000 Nederlanders gebeten
Wellicht dat er met het registratiesysteem ook meer cijfers beschikbaar komen over bijtincidenten, want meer recente cijfers dan van meer dan tien jaar geleden zijn niet voorhanden. Daaruit blijkt dat jaarlijks 150.000 Nederlanders door een hond worden gebeten. Tussen 1981 en 2006 waren er 29 bijtincidenten met dodelijke afloop, daarbij ging het acht keer om een jong kind. Twee derde van de incidenten was niet ernstig, een derde moest worden behandeld door een huisarts of bezocht de spoedeisende hulp. Een op de vijf dodelijke slachtoffers tussen 1982 en 2007 was jonger dan 5 jaar.

Gemeentelijke meldpunten
Na risicovol gedrag van een hond kunnen gemeenten en handhavers voorzorgsmaatregelen laten nemen en optreden. Dat kunnen zij zelf bepalen in hun APV, laat het ministerie weten. Na een melding kunnen gemeenten eigenaren van ‘hoog-risico honden’ hun hond verplicht laten aanlijnen, een muilkorf om laten doen, hen een cursus laten volgen of hun tuin laten omheinen. In een aantal gemeenten is al een meldpunt voor agressieve honden, zoals in Rotterdam, Dordrecht, Zutphen en Deventer. Het AD schrijft dat het afgelopen jaar in Rotterdam 145 meldingen zijn gedaan, waaruit 25 muilkorfgeboden voortvloeiden, en dat in Dordrecht al 17 meldingen binnenkwamen. Gemeenten zijn niet verplicht om een meldpunt in te stellen. 'Maar ik kan me voorstellen dat het fijn is voor mensen als de gemeente hen de kans biedt om dit soort incidenten te melden', aldus een woordvoerder van het ministerie van LNV.

Hondenbezitter belangrijkste risicofactor
Overigens stelt het ministerie dat hondeneigenaren allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun hond. Zij moeten alles in het werk stellen om (bijt)incidenten te voorkomen. Een hond mag bijvoorbeeld niet worden uitgelaten door iemand die het beest niet onder controle heeft en de eigenaar moet deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont. Onderzoek van Davalon uit 2018 wijst uit dat de hondenbezitter de belangrijkste risicofactor is bij bijtincidenten. Zij moeten daar alert op zijn en met kennis van zaken hun hond opvoeden, schreef minister Schouten in juni aan de Kamer.

Leerdoelen
Om ervoor te zorgen dat deze hondenbezitters ook de juiste kennis kunnen opdoen zijn leerdoelen opgesteld voor een geschikte cursus die voldoet aan een bepaald risicoprofiel. De leerdoelen zal Schouten in het ‘Besluit houders van dieren’ opnemen, zodat is vastgelegd waar cursussen aan moeten voldoen. De cursussen kunnen op eigen initiatief gevolgd worden maar houders van honden kunnen ook door bijvoorbeeld gemeenten en hondenscholen hiernaar verwezen worden als er een probleem is.

Gesprek over bevoegdheden
In dezelfde brief schrijft de minister dat steeds meer gemeenten en ook provincies onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn willen aanpakken en daar ook beleid voor (willen) maken, vooral op het terrein van gezelschapsdieren. Tegelijkertijd is het voor hen niet altijd duidelijk welke mogelijkheden en bevoegdheden zij daartoe hebben. ‘Daarom ga ik met gemeenten in gesprek hierover en zal ik bezien waar eventueel ruimte nodig is.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Boris
Overregulering.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. Burger / financieel adviseur
het registratiesysteem is wellicht aan te merken als overregulering. Volstaan kan worden met een fokverbod van de 21 hondenrassen die de Staatsecretaris als gevaarlijk heeft genoemd. Verder moeten honden van deze 21 rassen in de uitsterfperiode altijd aangelijnd worden bij het uitlaten en altijd gemuilkorfd worden in gebieden waar kinderen aanwezig kunnen zijn. De bijtincidenten zijn mij namelijk te heftig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Burger, fokverbod lijkt me nutteloos.

Dan zijn het opeens allemaal geen rashonden meer...Natuurlijk gewoon mensen vaker aanspreken op het aanlijnen van hun hond zou ook helpen...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie