Advertentie

Staten scharen zich achter Cornielje

Hoewel er fouten zijn gemaakt bij de subsidieverlening aan het GOOG, staat de integriteit van commissaris der koningin Cornielje niet ter discussie.

24 september 2009

Provinciale Staten in Gelderland hebben zich in de zogeheten GOOG-kwestie in ruime meerderheid achter commissaris van de koningin Cornielje geschaard. Hoewel er fouten zijn gemaakt bij de subsidieverlening aan het GOOG (Gelders Opera- en Operette Gezelschap) staat de integriteit van de VVD-commissaris volstrekt niet ter discussie, verklaarden de meeste fracties tijdens een commissievergadering over de zaak.

 

Wel verzochten diverse fracties om ‘terughoudendheid’ bij het aanvaarden van nevenfuncties en erebaantjes. Ook werden vraagtekens geplaatst bij het fenomeen ‘waarderingssubsidie’, waar de GOOG-kwestie om draait.

 

Eind 2006 verleende GS van Gelderland vijfduizend euro waarderingssubsidie aan het amateurgezelschap. Dat had niet gemogen omdat een eerdere reguliere subsidieaanvraag was afgewezen. Omdat Cornielje in het comité van aanbeveling van het GOOG zat, ontstonden op het provinciehuis geruchten over vriendjespolitiek. Een klokkenluider maakte de zaak formeel aanhangig.

 

Volgens een interne én een externe onderzoekscommissie was de subsidie weliswaar onterecht verleend, maar was er geen sprake van een ‘misstand’. Daarmee is de kous af, vindt een ruime meerderheid van Provinciale Staten.

 

‘Al zouden we graag zien dat Cornielje stevig snoeit in zijn nevenactiviteiten’, aldus SP’er Van Kaathoven. ‘En waarderingssubsidies zouden we moeten afschaffen, want dat geeft al snel de schijn van vriendjespolitiek.’ ‘Een mistig geheel’, zo noemde ook GroenLinks-Statenlid Simons-Welschen de waarderingssubsidies. CDA, PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie waren snel klaar met de zaak die door de eenmansfractie Groep van Bergen was geagendeerd.

 

Vraagtekens over de integriteit van Cornielje vonden ze misplaatst, Van Bergen ‘had eerst met bewijs moeten komen voordat hij de integriteit ter discussie stelde’ en de publiciteit over de zaak was ‘zwaar overtrokken’. ‘De naam van de provincie is bewust geschaad’ zei VVD’er Markink. ‘Het was komkommertijd’, aldus Corina van der Valk (PvdA).

 

Cornielje zelf was tevreden met de ‘brede steun’. ‘De artikelen hebben Gelderland beschadigd. Er is géén sprake geweest van belangenverstrengeling. Ik heb de journalist van Binnenlands Bestuur indertijd op de feiten gewezen, maar hij had er geen behoefte aan.’ Cornielje heeft nu al zijn nevenactiviteiten - ook de comités van aanbeveling - openbaar gemaakt. Nieuwe erebaantjes worden voortaan eerst in GS ter sprake gebracht. Op 6 oktober dient nog een rechtzaak rond de disciplinaire maatregelen tegen de klokkenluider.

 

‘Klokkenluidersregeling werkt’

 

Volgens PvdA-Statenlid Corina van der Valk heeft de GOOGaffaire aangetoond dat de klokkenluidersregeling goed werkt. ‘De kwestie is goed opgepakt en het bestreden besluit is gecorrigeerd’, zei ze in de vergadering. Ze dacht, verklaarde ze later in een toelichting, dat de ten onrechte verleende subsidie aan het GOOG was teruggevorderd. ‘En als dat niet is gebeurd, zou het wel moeten. Maar laat het me intern even bespreken’, meldde ze op vrijdag.

 

Enkele dagen later: ‘Het belangrijkste is dat er lering is getrokken. Terugvorderen hoeft van mij niet. Het was een fout van de provincie. Als we het GOOG daarvoor laten opdraaien, gaan ze failliet. Het gaat om vijfduizend euro. Waar hébben we het over?’

 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
Goed om te weten dat er voortaan niet moeilijk gedaan wordt als je 5000 euro wegmaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel Jonker / ambtenaar bij een decentrale overheid
De reactie van Fritsje is wat kort door de bocht, maar hij heeft wel een punt.

Wat doe ik bijvoorbeeld als ambtenaar, wanneer ik, zonder dat anderen ervan weten, een relatiegeschenk krijg aangeboden van, zeg, 400 euro? (Officieel moet ik alles boven de 50 euro aan mijn leidinggevende vertellen, maar ja, dat zijn alleen maar regels...)

Of wanneer ik een kennis met wie ik wel eens samen een feestje heb gevierd, een plezier kan doen door een subsidieregeling of -programma toe te schrijven naar de expertise van zijn adviesbureau, zodat die vriend een subsidieaanvraag kan indienen voor, zeg, 4800 euro?

Kan ik mijn geweten dan sussen door tegen mezelf te zeggen: volgens de politiek gaat het in dit geval maar om kleine bedragen, dus dan zijn die regels niet belangrijk? Als het aan GS en PS van Gelderland ligt, kan ik dat doen...

Of heb ik iets verkeerd begrepen?

Er bestaan veel kleine bedragen, en er bestaan veel ambtenaren en bestuurders. Vele kleintjes vormen samen een groot bedrag aan belastinggeld dat door werkende burgers moet worden opgebracht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie