Advertentie

Alsnog discussie over ontslaan waarnemer

De positie van de gemeenteraad is onder oud-waarnemers een discussiepunt rond de bevoegdheid van de cdk om een waarnemer te kunnen ontslaan.

10 november 2022
exit-ontslag.JPG

Oud-waarnemend burgemeester Dick de Cloe mist in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken over het ontslaan van een waarnemend burgemeester de rol van de gemeenteraad.

Scherpenzeel

De commissaris ‘hoort’ de gemeenteraad over de waarnemer. De raad kan aandachtspunten meegeven of zelfs ‘kiezen’ uit meerdere kandidaten en er is vaak een kennismakingsgesprek. De raad kan een voorgestelde waarnemer niet accepteren, maar ook de cdk kan terugkomen van een benoeming. Dat bleek vorig jaar toen Gelders commissaris van de koning (cdk) John Berends de waarnemer Eppie Klein in Scherpenzeel uit zijn ambt onthief, nadat toenmalig minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de herindelingsplannen voor Scherpenzeel en Barneveld terugtrok.

Motie

Klein vocht zijn ontslag tevergeefs aan bij de Gelderse bestuursrechter. Hij vond de cdk namelijk niet bevoegd om hem te ‘ontslaan’. Maar volgens die rechter betekent ‘voorzien in waarneming’ echter ook het kunnen benoemen en ontslaan van een waarnemer. Klein zag af van beroep tot teleurstelling van Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Maar de Tweede Kamer riep minister Bruins Slot onlangs in een motie vrijwel unaniem op een heldere procedure te regelen rond het ontslaan van een waarnemer. De minister ziet dit zelf niet als discussiepunt, maar wil wel wettelijk expliciet maken dat een cdk een waarnemer kan benoemen, schorsen en ontslaan.

Uitzonderlijk

Over de Kamerbrief zegt oud-waarnemer De Cloe dat de gemeenteraad bij ontslag ook moet worden gehoord, net als bij een benoeming of schorsing. ‘Dat mis ik volstrekt.’ De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden signaleerde dit ook al. Dat verbaast oud-waarnemer Bas Eenhoorn. ‘De cdk zet een waarnemer neer om daar aan de slag te gaan. Als het niet gaat, zoals hij wil, moet hij de waarnemer kunnen terughalen. De raad is dan niet in positie.’ Volgens oud-waarnemer Johan Remkes mag de raad er iets van vinden. ‘Maar deze situaties zijn zo uitzonderlijk, dat ik mij afvraag of je er op basis van een enkel incident over kunt besluiten. In de praktijk is dit voldoende afgehecht.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Geerten Boogaard, toch niet de minste heeft natuurlijk volkomen gelijk. Leken die zelf de wet gaan interpreteren naar eigen visie kan natuurlijk niet ook al ben je minister. Deze lagere rechter heeft na ruggenspraak met belanghebbenden hier evident geblunderd en deze dwaling voor zijn rekening genomen in de overtuiging dat hoger beroep toch zou uitblijven. Ik begrijp dat nu ook nog eens de 2e kamer geschoffeerd wordt door deze foute stellingname op basis van een dwaling, foei!
Hielco Wiersma
Als de werkzaamheden van een waarnemend burgemeester op houden te bestaan valt er niets te horen. Dan kan de CdK volstaan met een mededeling aan de Gemeenteraad en kan in overleg een sollicitatieprocedure worden gestart voor een nieuwe burgemeester. Desgewenst kan de waarnemer mee solliciteren.
Advertentie