Advertentie

Plasterk aan de slag met onderzoek decentralisaties

Binnen twee weken moet minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aan de Kamer laten weten wie het onafhankelijk onderzoek naar de risico's van de decentralisaties gaat uitvoeren en op welke wijze. Een met ruime Kamermeerderheid aangenomen motie van D66-Kamerlid Schouw dwingt hem hiertoe.

27 maart 2013

Binnen twee weken moet minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aangeven hoe hij het onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van de decentralisaties werk, jeugd en zorg laat uitvoeren. Dit heeft de Tweede Kamer afgedwongen met een motie van D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Uitvoeringsrisico’s

Een ruime meerderheid heeft voor de motie van D66 gestemd, waarin het kabinet wordt opgedragen onderzoek te laten doen naar de financiële en uitvoeringsrisico’s van de decentralisaties. Alleen de ChristenUnie (CU) en de SP stemden tegen. Het onderzoek kan wat de Kamer betreft door het Centraal Planbureau (CPB) en/of het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden uitgevoerd. Plasterk is de coördinerend bewindspersoon voor de decentralisaties binnen het sociaal domein.

Grote hervorming

Schouw: ‘Er is veel onrust bij gemeenten over de financiële risico’s en uitvoerbaarheid van de decentralisaties. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk, je kunt niet overgaan tot een dergelijk grote hervorming zonder gedegen onderzoek.’ Het onderzoek moet de financiële risico's en uitvoeringsrisico's van de decentralisaties in kaart brengen. Ook moet aandacht worden besteed aan manieren waarop de risico’s kunnen worden ondervangen. Het onderzoek moet niet tot vertraging van de decentralisaties leiden.

Wetgevingsproces

Een verderstrekkende motie van het CDA heeft het niet gehaald. Daarin pleitte het CDA met SP voor een onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamer of het CPB, van kabinet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de uitkomsten daarvan zou rekening moeten worden gehouden in het wetgevingsproces, zodat gemeenten de taken op een verantwoorde manier aan gemeenten kunnen worden overgedragen.

Gezamenlijk oppakken

De VNG – die al tijden aandringt op een onafhankelijk onderzoek  – vindt het belangrijk om het onderzoek gezamenlijk  op te pakken. Ze wil hierover op korte termijn met het kabinet om tafel.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het geeft zéér te denken dat het Rijk dergelijke onderzoeken kennelijk niet laat uitvoeren, voordat het überhaupt overgaat tot nieuwe (decentralisatie)wetgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie