Advertentie

Remkes voorzitter staatscommissie parlementair stelsel

Ruim twee jaar geleden werd vanuit de Eerste Kamer het idee geopperd een staatscommissie herbezinning parlementair stelsel op te richten. Een half jaar geleden besloten Eerste en Tweede Kamer dat het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie door zo’n commissie moet worden herzien. Aanleiding voor die wens was gelegen in de kloof tussen burger en politiek en de maatschappelijke veranderingen.

31 januari 2017

Johan Remkes wordt voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel. De instelling van de commissie waaraan de commissaris van de koning van Noord-Holland leiding gaat geven, is eindelijk door de ministerraad.

Kloof burger-politiek
Ruim twee jaar geleden werd vanuit de Eerste Kamer het idee geopperd een staatscommissie herbezinning parlementair stelsel op te richten. Een half jaar geleden besloten Eerste en Tweede Kamer dat het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie door zo’n commissie moet worden herzien. Aanleiding voor die wens was gelegen in de kloof tussen burger en politiek en de maatschappelijke veranderingen.

Opkomst social media
De ministerraad heeft er nu op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken mee ingestemd die staatscommissie in te stellen. De staatscommissie krijgt de opdracht om te onderzoeken of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie en zo nodig aanbevelingen te doen. De burger wil volgens een toelichting vanuit de ministerraad meer betrokken zijn bij beleid en politiek. Europese besluiten worden belangrijker voor het Nederlandse parlement. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgegaan naar gemeenten. Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen. De opkomst van ict (internet, social media) heeft invloed op het parlement en de democratie. ‘Daarom krijgt de staatscommissie de taak om te adviseren of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel’, aldus de toelichting.

Politieke partijen
Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland en voorheen minister, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen, wordt voorzitter van de staatscommissie. De overige leden zijn vooraanstaande wetenschappers en ervaren oud-Kamerleden. Een van de leden is Carla van Baalen, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij maakte eerder deel uit van de Nationale Conventie over staatkundige vernieuwing.

Ook de Leidse hoogleraar politicologie Ruud Koole, voorheen lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA, behoort tot het gezelschap. D66 is vertegenwoordigd door Jacob Kohnstamm, voorheen Tweede en Eerste Kamerlid, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66 en thans coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. CDA levert Eric Janse de Jonge, voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB), voormalig lid van de Eerste Kamer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde. Ook van de partij is Flora Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer  voor de ChristenUnie.  Nanneke Quik-Schuijt, voorheen lid van de Eerste Kamer voor de SP, completeert samen met de Amsterdamse hoogleraar politieke wetenschappen Tom van der Meer het gezelschap. Laatstgenoemde is co-directeur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.

De staatscommissie zal volgend jaar advies uitbrengen.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Andre Peeters Weem
De commissie zou kunnen beginnen met een snel tussentijds advies om in 2017 te vieren dat het algemeen kiesrecht 100 jaar bestaat in Nederland. Dan kunnen we ook vieren dat de democratie leeft, we hebben nog nooit zoveel nieuwe partijen gehad! En ik ben benieuwd hoe de commissie zal omgaan met het gegeven dat de kloof tussen burger en politiek in landen met andere stelsels net zo groot is als in Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Wat denken jullie? Gemiste kans om deze commissie te voorzien van a-politiek bloed?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Bongers / burger
In de kieswet zijn een paar wijzigingen m.i. noodzakelijk;

1. In NL hebben alleen mensen met een NL-paspoort stemrecht.

2. Je kunt in NL alleen een NL-paspoort hebben wanneer je geen paspoort van een andere staat hebt en dus van die staat geen staatsburgerschap hebt.

3. Mensen die in NL wonen met een paspoort van een andere staat kunnen in NL geen functie bekleden binnen de overheid als ambtenaar of bestuurder.Ben het eens met de reactie van Niels over een gemiste kansUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel


Linkse regenten met slinkende achterban gaan democratie "verbeteren", goed in de gaten houden dit..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico / zzp
Een bekend politiek recept. Laat commissie iets onderzoeken zonder planning en deadline, dan veranderd er voorlopig niets. Zeker als kabinet nog maar een paar maanden bestaat. Succes onderzoekers, we hopen nooit meer iets van jullie te horen :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Komt weer zo'n rapport van de baantjes schuivende elite dat in de onderste lade terecht komt.Wel tegen riante vergoeding natuurlijk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mirjam
Goed dat deze staatscommissie er (eindelijk!) is. Misschien dat die dan voor elkaar gaat krijgen wat de politiek tot nu toe niet gelukt is! Aanpassingen aan ons parlementair stelsel zijn immers 'long overdue'. We zitten met z'n allen vast in een systeem uit 1848 wat op geen enkele manier meer aansluit op de huidige samenleving en de hedendaagse problematiek. Maar ik maak me wel wat zorgen over de samenstelling van de staatscommissie. Mooi al die hotemetoten met ieder een fantastische staat van dienst, maar allemaal 50+ en allemaal 'uit het systeem'. Had nou ook flink wat jongeren toegevoegd en 'gewone burgers/kiezers'.

Gemiste kans!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Ergo: het systeem is de oorzaak van de kloof tussen politiek en burger. Maar is dat wel zo?

Is de bestuurlijke verandering nodig, of is het slechts een afleidingsmanoeuvre om niet te hoeven praten over de kwaliteit (of het gebrek daaraan) van de bestuurders zelf?

Faalt de inrichting van volksvertegenwoordiging, of faalt het vermogen van politici om te vertegenwoordigen?

Zonder de juiste kwaliteit op het juiste niveau heeft (staatsrechtelijk) reorganiseren of transformeren immers weinig zin?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Volledig eens met Miriam Oosterwijk. Hoe ziet de opdrachtformulering er eigenlijk uit voor deze staatscommissie? Het lijkt verstandig dat er eerst eens wordt gediscussieerd over mogelijke concept blauwdrukken voor de herinrichting van het openbaar bestuur, waarna er snel een tussenrapport kan komen voordat de verdere uitwerking volgt. Eerlijk gezegd heb ik er nog weinig vertrouwen in dat het goed komt met deze 'old boys'. Straks worden we weer opgezadeld met 'een paard en wagen' in plaats van 'een moderne snelle bolide'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janet / beleidsadviseur
Zou veel beter geweest zijn om de helft van de commissie uit jongeren te laten bestaan. Unieke kans om de ervaring van mensen in de politiek en de democratie te combineren met wat jongeren aanspreekt. Dan heb je een goede mix en de kans op een mooie uitkomst. Jammer. Denk eens een keer innovatief!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
Eigenlijk maar 1 serieuze reactie, die van Criticus.

De rest is van een 'boze burger'.

Gevaarlijk om voor die een democratisch systeem aan te passen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
roeltje / XXXXX
We worden geconfronteerd met een koekje van eigen deeg . 30/40 jaar opvoeding(onderwijs etc) tot opvoeding van mondige burgers is fantastich! De keerzijde is dat we ook niets mee van elkaar aannemen. Dus iedereen een eigen partij. Want het moet wel 100% gaan zoals IK het wil. Het tast de solidariteit aan in onze samenleving op alle fronten. Een trieste ontwikkeling !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
bert van der tang / n.v.t.
Melchior de Polignac (1713); Nous traiterons sur vous, chez vous, sans vous
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie