Advertentie

'VNG schuift raadsleden naar zijlijn'

Het voorstel om raadsleden geen vaste plek meer te geven in VNG-commissies, valt slecht bij raadsleden en griffiers. Zij voelen zich aan de kant geschoven.

29 november 2013

Een status aparte voor raadsleden en griffiers binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een slecht plan. Raadsleden moeten hun vaste plek in VNG-commissies behouden. Zij hebben wel degelijk een toegevoegde waarde.

Vorkom tweedeling

Dat blijkt uit reacties van raadsleden en griffiers op het voorstel van de VNG-commissie Brok (governance) om het lidmaatschap van commissies in principe voor te behouden aan wethouders en burgemeesters. Raadsleden worden weliswaar niet uitgesloten, maar moeten voldoende kwaliteit, tijd en motivatie hebben om toegevoegde waarde te kunnen leveren. Via de oprichting van een apart gremium en via commissienetwerken (flexibele klankbordgroepen) krijgen raadsleden en griffiers een volwaardige plek in de VNG, stelt de commissie Brok in haar voorstel. Dat wordt morgen (vrijdag) aan de leden voorgelegd op de algemene ledervergadering. Rode draad in de reacties – telefonisch en via twitter – is dat men beseft dat verantwoordelijkheden, rollen en opvattingen van wethouders en burgemeesters anders zijn dan die van raadsleden, maar dat zij met elkaar de gemeenten zijn en samen moet optrekken. Tweedeling moet worden voorkomen.

Synergie nodig

Met een aparte club worden raadsleden en griffiers naar de ‘zijlijn geschoven’, vindt de Amstelveense griffier Pascale Georgopoulou. ‘We zijn met zijn allen de VNG: burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Ieder heeft zijn eigen rol en een eigen opvatting. We moeten juist toewerken naar betere synergie en integratie.’ Dit voorstel helpt daar niet bij, vindt Georgopoulou. Ze bestrijdt niet dat raadsleden weinig tijd hebben en dat daarom sprake kan zijn van informatietekort, maar ‘laten we daar dan een oplossing voor zoeken. Laten we de structuur niet onnodig ingewikkeld maken.’

Volwaardige positie

Het Bergense raadslid Jan Houtenbos pleit al jaren voor een volwaardige positie van raadsleden binnen de VNG, maar het komt er maar niet van. Ook nu niet, vindt hij. ‘Ik voel me onderhand een roepende in de woestijn’, stelt Houtenbos. ‘Raadsleden moeten voldoende vertegenwoordigd zijn in de beleidscommissies.’ Een evenredige vertegenwoordiging is wat hem betreft niet noodzakelijk, maar er moeten wel meer raadsleden in de commissies dan nu. Momenteel tellen de VNG-commissies 10 raadsleden, op een bestand van 133. Dat raadsleden geen toegevoegde waarde zouden hebben, wil hij weliswaar geen schoffering aan het adres van raadsleden noemen − ´dat zijn wel hele zware bewoordingen´− maar hij vindt wel dat ´het VNG-bestuur raadsleden onvoldoende serieus neemt’. Ondanks alle kritiek en mitsen en maren, noemt hij de voorstellen ‘een eerste stap’.

Afgedankt

Chris Eeuwhorst uit Nuenen, het enige raadslid in de VNG-commissie milieu en mobiliteit, voelt zich door het voorstel ‘afgedankt en aan de kant gezet. Om op deze manier afgevoerd te worden, steekt me behoorlijk.’ Geen goed woord heeft hij over voor de plannen. ‘Raadsleden hebben wel degelijk een toegevoegde waarde in de commissie. Als raadslid redeneren we bijvoorbeeld meer vanuit onze kaderstellende rol.’ Hij is het eens met de keuze van de commissie om bij de bemensing van de commissies meer te kijken naar expertise en ervaring in plaats van naar het afspiegelingsprincipe. Maar door raadsleden niet als vanzelfsprekende kandidaten te zien, worden ‘raadsleden op voorhand  gediskwalificeerd’, vindt Eeuwhorst. Fel gekant is hij tegen de oprichting van een apart gremium voor raadsleden en griffiers. ‘De VNG is net zo goed vertegenwoordiger en belangenbehartiger van raadsleden. Als we nu een aparte plek krijgen, lijkt het alsof we alleen in de marge mogen meedoen.’


Kwaliteit

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden ziet dat heel anders. ‘Er wordt voorgesteld om op competentie en kwaliteit te koersen. Daar kan toch niemand op tegen zijn’, stelt voorzitter Peter Otten. Hij ziet de drempel niet voor raadsleden om in commissies zitting te nemen. ‘Die zijn nog steeds welkom en er is kwaliteit genoeg onder de 9.200 raadsleden.’ Het aparte gremium voor raadsleden en griffiers vindt hij eveneens een goede zaak. ‘Daar komen onderwerpen aan bod die van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van de gemeenteraad, zoals de democratische legitimering van samenwerkingsverbanden en de positie van raadsleden in gemeenschappelijke regelingen.’ Hij bestrijdt dat de raadsleden en griffiers daarmee apart worden gezet van de VNG. ‘Het is niet zo dat er een gordijn omheen wordt geschoven en dat de VNG ons dan niet meer ziet. Als dat wel zo zou zijn, gaan we ons daar fel tegen verzetten. We laten ons niet afserveren, dat gaat niet gebeuren.’


Meerwaarde

De Apeldoornse griffier Arjan Oudbier − voorzitter van de Vereniging van Griffiers (VvG) – vindt dat de positie van raadsleden in de commissies moet worden geborgd. Met andere woorden: in elke commissie moeten raadsleden zitting hebben. De meerwaarde van raadsleden in de commissie is wat hem betreft overduidelijk. Positief is hij over de vorming van de flexibele klankbordgroepen. Daarmee krijgen meer raadsleden de kans om hun expertise en opvatting in te brengen.

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Juist de gemeenteraad is de hoogste, democratisch verkozen bestuurslaag, van de gemeente. Het college is slechts een uitvoerende, niet-gekozen bestuurslaag. De gemeenteraad heeft ook een controlerende oppositiefunctie. Het is dan ook een bestuurlijke misser van formaat om de gemeenteraad via een 'status aparte' in 'de hoek te zetten'
JBM Onderwater / Ondernemer
Geheel eens met de woorden van dhr. Vreeswijk. Het is niet de eerste keer dat de VNG gemeenteraads-leden buiten spel probeert te zetten. Ik heb al eerder gezegd dat de gemeenteraadsleden in Nederland nut en noodzaak van een VNG maar eens moeten beoordelen. Wat hebben gemeentes aan een instituut dat het hoogste orgaan van gemeentes zo minacht?
roelof bosma / griffier Loppersum en Ten Boer
de positie van raadsleden binnen de VNG moet niet alleen gehandhaafd maar verder versterkt worden

Dat geldt zeker ook voor de prov afdelingen/verenigingen
Piet-Hein Peeters / journalist
Wonderlijk hoe Jantine Kriens in het boekje 'De gemeenteraad heeft geen toekomst', vorige week beschreven, als enige van de geinterviewde 'insiders' stelt dat de raad meer dan ooit de kans heeft haar positie (verder) te versterken en dan diezelfde raad buitenspel lijkt te zetten
Henk Daalder Duurzame Brabanders
Raadsleden kunnen ook judoën met de VNG

Regel een halvering van het huidige VNG budget.

En hevel die andere helft over naar een VNG raadsleden organisatie.

Het hoogste orgaan in 400 gemeenten verdient een eigen betaalde vak vereniging.
HenS / ex wethouder verkeer
Geen raadsleden in de VNG commissies is een minachting voor het raadswerk. Wethouders en burgemeesters zijn belast met uitvoerende werkzaamheden van door de Raad genomen beleids-besluiten. Laat de Raden dan ook maar besluiten geen geld voor de VNG beschikbaar te stellen. Dan gaat de VNG en de commissies vanzelf onderuit !
Ipe van der Deen
Lijkt me goed om naar niveau van kennis te kijken, maar doe dat dan ook bij de burgemeesters en wethouders en niet alleen bij raadsleden.

Hanteren van kennis en kunde lijkt me logisch als selcetiecriterium. Vraag is dan wel hoe de VNG-leden gaan bepalen welke kennis en kunden nodig zijn voor welke commissies?
Paul / projectleider
Ik snap het allemaal niet, sta ook buiten de gemeente.Maar het zit toch zo, een gemeente is lid van VNG. Een gemeente beslist vervolgens zelf wie ze met een mandaat naar Den Haag sturen?Ik bedoel als lid ga je er toch zelf over door wie je je laat vertegenwoordigen? En het lijkt me logisch dat het uiteindelijke mandaat vanuit de gemeenteraad komt.
Els Boers, Krachtig Lokaal Bestuur / adviseur, auteur
De VNG wil blijkbaar niet vernieuwen, maar vooral op de oude voet verder gaan. De commissies zijn uit de tijd en het zou goed zijn als de VNG nadenkt over hoe zij de raadsleden juist beter binnen de VNG zouden kunnen positioneren. Het lijkt een reflex dat vernieuwing altijd buiten het bestaande een plek moet krijgen in plaats van vernieuwing van binnen uit. De VNG heeft nog een weg te gaan om toekomstbestendig te zijn,maar heeft het begin daarvan nog steeds niet gevonden lijkt het wel.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Gelet op de omvang van het ledenbestand is de VNG erbij gebaat om het aantal vertegenwoordigers van de gemeenten drastisch terug te brengen (denk ook aan de bestuurbaarheid en kosten als verlies aan arbeidstijd, reis- en verblijfskosten etc.). Als er een vertegenwoordiging is van twee leden per gemeente dan kunnen er gauw al meer dan 700 leden bij vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen gemeenten uiteraard zelf héél goed aanbevelingen doen voor de bezetting van de VNG-commissies. Dat zouden dan uiteraard ook raadsleden, griffiers etc. moeten kunnen zijn. Laat de raadsleden en griffiers verder maar lekker thuis blijven.
Kees Marges / Voorzitter Platform VG Rijnmond
Als je iemand zo overlaadt met nieuwe taken, dat hij/zij die taken niet meer goed kan uitvoeren, kun je wel zeggen, zoals VNG directeur Jantine Kriens, dat de raadsleden juist over veel meer een oordeel kunnen hebben en veel meer beleid kunnen controleren, maar dat stelt dan in de praktijk niets voor. Het is mijn belang, het belang van een burger, dat mijn volksvertegenwoordigers hun controlerende taak goed kunnen doen. Door ze te overladen met werk, lukt dat niet meer. Zie ook de waarschuwing van de lokale rekenkamers, die vanwege de regionalisering van gedecentraliseerde taken, hun controle werk ook niet meer goed kunnen uitoefenen.
Gerard Heetman / raadslid
@ Henk Daalder: In een commentaar bij het artikel waarin Arno Brok probeert olie op de golven te gooien, heb ik al gezegd dat de Vereniging voor Raadsleden een verplicht consultatieorgaan moet worden. Met jouw suggestie moet dat zeker kunnen lukken.
Advertentie