Advertentie

PvdA wil wettelijke sancties tegen weigerambtenaar

Kamerlid Pierre Heijnen wil in de wet opnemen dat weigerambtenaren ontslagen of overgeplaatst kunnen worden.

12 juni 2012

De PvdA wil in de wet opnemen dat een ambtenaar die weigert een homopaar te trouwen, kan worden ontslagen of minstens ander werk krijgt toebedeeld. Dat zei Tweede Kamerlid Pierre Heijnen van deze partij dinsdag. 

Gelijktrekking
Hij gaat samen met partijgenoot Ahmed Marcouch een toevoeging daarvoor voorstellen aan de wet die de positie van de ambtenaar gelijk moet trekken met die van een gewone werknemer. D66-Kamerlid Koser Kaya en haar CDA-collega Eddy van Hijum hebben daartoe een initiatiefwet ingediend. Uit de gelijktrekking kan voortkomen dat een trouwambtenaar toch kan weigeren, vreest Heijnen. Daarbij komt nu het advies van de Raad van State, dat volgens de PvdA zelfs niet uitsluit dat een toekomstig weigerambtenaar zelfs wordt aangenomen.

Volgend kabinet 

Het demissionaire kabinet van VVD en CDA wil het besluit over de positie van 'weigerambtenaren' overlaten aan een volgend kabinet. De Tweede Kamer droeg het kabinet vorig jaar al op wettelijk een einde te maken aan het fenomeen. Door in genoemde initiatiefwet nu een zogenaamd amendement op te nemen, hoopt de PvdA sneller en 'finaal' af te rekenen met de weigerambtenaar.

Initiatiefwet

D66-Kamerlid Koser Kaya en haar CDA-collega Eddy van Hijum hebben daartoe een initiatiefwet ingediend. Uit de gelijktrekking kan voortkomen dat een trouwambtenaar toch kan weigeren, vreest Heijnen. Daarbij komt nu het advies van de Raad van State, dat volgens de PvdA zelfs niet uitsluit dat een toekomstig weigerambtenaar zelfs wordt aangenomen.

Finaal afrekenen

Het demissionaire kabinet van VVD en CDA wil het besluit over de positie van 'weigerambtenaren' overlaten aan een volgend kabinet. De Tweede Kamer droeg het kabinet vorig jaar al op wettelijk een einde te maken aan het fenomeen. Door in de initiatiefwet nu een zogenaamd amendement op te nemen, hoopt de PvdA sneller en 'finaal' af te rekenen met de weigerambtenaar. De VVD leek dinsdagmiddag ook wel wat in deze route te zien.

Druk opvoeren

D66 kondigde dinsdag een eigen wetsvoorstel aan om 'het voor eens en altijd goed te regelen'. De partij gaat ook nog eens kijken hoe ze met andere partijen de druk op het kabinet zo groot mogelijk te maken om van de weigerambtenaar af te komen. GroenLinks wil een spoedoverleg over de kwestie.

Het kabinet wil op dit moment alleen maar dat iedereen in elke gemeente kan trouwen.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

criticus
Het blijft natuurlijk ene non-discussie, aangezien het een niet-bestaand probleem betreft.Mijn voorstel zou zijn om af te stappen van de babsen, de speeches en dergelijke franjes en het gewoon te houden bij vier mensen (stel+getuigen) die samen aan de balie een handtekening zetten en binnen 5 min. weer buiten staan.

Als je chter van mening bent dat het wel een ceremonie op maat zou moeten zijn en het bruidspaar mag kiezen wie hen trouwt, wees dan rechtlijnig en zorg dat elke doelgroep vertegenwoordigt is binnen je babsen. Dan pas ben je met maatwerk bezig, maar dan moet je niet zeuren over andersdenkenden.
Mario
Onder het mom van 'vrijheid en gelijkheid' worden andersdenkenden óf gedwongen uitvoering te geven aan de mening van de meerderheid óf gedwongen het publieke domein te verlaten. Dat is geen goede ontwikkeling.

Waar blijft de Nederlandse traditie van tolerantie en (geloofs)vrijheid? Waar intolerantie begint, eindigt de vrijheid. We zijn dit punt dichter genaderd dan we wellicht beseffen. En we weten waar dit toe kan leiden...

Het wordt tijd dat we een (politieke) cultuur terug krijgen waarin mensen elkaar ruimte gunnen om er een (religieuze) minderheidsstandpunt op na te houden, zonder dat dit direct consequenties heeft.

Ik zou tegen de PvdA willen zeggen: lees nog eens het afgewogen advies van de Raad van State...
Ra
de artikel 1 gelovigen roeren zich...iedereen is gelijk...maar soms niet...als het zo uitkomt...
BLUME
weet u er zijn nog meer weigerambtenaren die ontslagen moeten worden:

-zij die weigeren met collega's te praten, omdat ze "senior" zijn

-zij die weigeren een ambulance te bellen als een college a) een hartinfart heft b) een miskraam op het werk heft

- zij die Nazi groeten geven aan vrouwen (met Joodse namen)
Ambtenaar / Beleidsambtenaar
Een ambtenaar voert de wet uit. De wet zegt dat mannen met mannen kunnen trouwen en vrouwen met vrouwen. Dus een ambtenaar voert dat uit.

Wanneer weigert om deze taak uit te voeren, is dat werkweigering.

Veel simpeler kan het niet.
F.W. den Boef / consultant
Marieke, het is dus een kwestie van ":Befehl ist Befehl"? Niet nadenken, simpelweg uitvoeren? Dan ook ontslag voor burgemeesters die weigeren het democratisch gelegitimeerde asielbeleid van minister Leers uit te voeren. Over gelijkheid gesproken!
Ad van Zundert / zelfstandig adviseur
@ Frederik: Het weigeren om een wettelijk homohuwelijk te sluiten wordt gebaseerd op de geloofsovertuiging. We kennen Nederland toch scheiding van kerk en staat? Wat is belangrijker, de geloofsovertuiging van de ambtenaar of de gelijkheid van het bruidspaar? Als een Islamitische ambtenaar op grond van zijn geloofsovertuiging weigert een vrouw de hand te schudden, dan is dat gedrag onacceptabel.

Ambtenaren voeren de wet uit: de redenering van Marieke is correct. Iedere vergelijking naar WO-II is hier volstrekt misplaatst. En ja, natuurlijk blijven nadenken, want zelfs democratisch gelegitimeerde besluiten (zoals die van Leers) kunnen indruisen tegen de fundamentele rechten van de mens. Recht op (een veilig) leven is er zo een. Dus ook die vergelijking gaan mank.

Buitengewone ABS-en moeten bij zichzelf te rade gaan en beslissen of ze een dergelijke job willen als de werkgever hen verplicht handelingen te verrichten die ze niet willen. Word dan oppas opa of oma op de school van je kleinkinderen, of zo iets.
Diana Koster
Het is prima als mensen er een geloofsovertuiging op na houden, maar dat is wel iets voor je vrije tijd, op je werk word je betaald om je werk te doen, niet om je met privézaken bezig te houden. Daarnaast hebben ook anderen vrijheid van levensovertuiging en dat vergeten die weigerambtenaren en hun aanhangers maar liever. Die vrijheid van godsdienst waar zij zich zo voor op de borst slaan werkt altijd maar één kant op: de hunne. Heel simpel: als je geen homo's in de echt wilt verbinden, dan dien je netjes je ontslag in, dát zijn pas principes, dát is pas voor je geloof staan en niet wel je handje ophouden voor je salaris, maar alleen die wetsonderdelen wensen uit te voeren die je schikken.
Piet Westland / Geen
Als een gristelijke partij in de volgende regering komt, zal er op dit punt niets veranderen.
True
Waar blijven PvdA sancties tegen de al te bereidwillige immigratieambtenaren?

Hoi pvda.
Advertentie