Advertentie

Praktisch geschoolde raadsleden komen niet mee

Praktisch geschoolde raadsleden zeggen tegen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat raadsvergaderingen soms moeilijk te volgen zijn.

11 december 2023
microfoon-lege-raadszaal.jpg

Raadsleden met een theoretische opleiding kunnen de commissies- en raadsvergaderingen beter volgen dan hun collega’s met een praktische opleiding. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Ruim vier op de tien praktisch opgeleide raadsleden geeft aan soms niet goed mee te kunnen komen. De helft van alle respondenten vindt mannelijke raadsleden te overheersend.

Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

JS Consultancy
Locatiecoördinator Opvang Oekraïense ontheemden en statushouders

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Vertegenwoordiging

Gevraagd naar de over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in de raad zijn theoretisch- en praktisch geschoolde raadsleden het meestal met elkaar eens. Zo vindt een grote meerderheid van beide groepen dat mensen met een migratieachtergrond, jongeren, en mensen met een beperking ondervertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Mensen met een praktische opleiding vinden iets minder vaak dat zij zelf ondervertegenwoordigd zijn (46% versus 50%).

Ongeveer 40 procent van de raadsleden is van mening dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Enkel wat betreft leeftijd is er een significant verschil tussen de twee groepen. Theoretisch opgeleide raadsleden vinden vaker dat ouderen (ouder dan 60 jaar) oververtegenwoordigd zijn en vinden ook vaker dat jongeren (jonger dan 30 jaar) ondervertegenwoordigd zijn.

Niet goed meekomen

Over hun eigen competenties denken praktisch- en theoretisch geschoolde raadsleden ook anders. Onder de theoretisch opgeleiden geeft 24 procent aan soms niet goed te kunnen meekomen, terwijl van de praktisch opgeleiden 42 procent zegt tijdens raadsvergaderingen niet alles te kunnen volgen. Uit reacties van een aantal respondenten blijkt dat ze het taalgebruik soms te ingewikkeld vinden, en dat ze ervaren dat theoretisch geschoolden het meer gewend zijn om lange stukken theorie tot zich te nemen.

Slechts een kwart van de theoretisch geschoolde raadsleden denkt daarnaast dat hun praktisch geschoolde collega’s altijd goed kunnen meekomen. Theoretisch opgeleide raadsleden (20%) zijn het er iets vaker dan praktisch opgeleide raadsleden (12%) mee oneens dat alle raadsleden even veel ruimte krijgen om hun mening te geven in de raad.

Mannen overheersen

Tot slot is aan de raadsleden gevraagd of er groepen zijn die zij overheersend vinden tijdens raadsvergaderingen. Bijna tachtig procent van de raadsleden antwoordde hier bevestigend op. Daarvan zegt ongeveer de helft dat het de mannelijke raadsleden zijn die het debat overheersen. Ook naar oudere raadsleden wordt gewezen. Van de praktisch geschoolde raadsleden zegt twintig procent dat juist de vrouwen overheersen. Theoretisch geschoolde raadsleden geven dit in negen procent van de gevallen aan.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. D.
Vervang 'praktisch geschoold' door 'lager opgeleid' en 'theoretisch opgeleid' door 'hoger opgeleid' en het stuk is gelijk veel beter leesbaar en bovendien veel logischer. Logisch dat laagopgeleiden meer moeite hebben veel teksten te lezen, daar hebben zij immers niet voor geleerd. Goh!
Betekent niet dat de ondersteuning niet beter moet worden voor raadsleden (en kamerleden ook).
Advertentie