Advertentie

Ozb-plafond gaat van tafel

Het heeft er alle schijn van het rijk niet langer voorschrijft met hoeveel gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) maximaal mogen verhogen. Het zogeheten ozb-plafond geldt mogelijk alleen volgend jaar nog. Vorige week blijkt de evaluatie van de systematiek van de macronorm te zijn besproken in het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten. Het evaluatierapport concludeert dat het plafond ‘geen effectief beheersingsinstrument is gebleken.’

16 september 2014

Het heeft er alle schijn van het rijk niet langer voorschrijft met hoeveel gemeenten de onroerendezaakbelasting (ozb) maximaal mogen verhogen. Het zogeheten ozb-plafond geldt mogelijk alleen volgend jaar nog.

Geen effectief instrument

Vorige week blijkt een evaluatie van de systematiek van de macronorm te zijn besproken in het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten. Het evaluatierapport concludeert dat het plafond ‘geen effectief beheersingsinstrument is gebleken.’ De evaluatie-werkgroep stelt om die reden voor de norm af te schaffen.

Alternatieven onvoldoende uitgewerkt

Er zijn door de werkgroep alternatieven aangedragen, maar het kabinet vindt die alternatieven nog onvoldoende uitgewerkt om nu al te beslissen tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm. Om die reden handhaaft het kabinet de ozb-macronorm nog in 2015 als instrument.

Plafond voor 2015: 3 procent

Voor volgend jaar is afgesproken dat het percentage waarmee de totale ozb-opbrengst maximaal mag groeien, is vastgepind op 3 procent. Concreet betekent de afspraak dat de ozb-opbrengst in 2015 maximaal 3 procent boven de ozb-opbrengst van 3,7 miljard van 2014 mag liggen.

Woonlastennorm op komst

Met het oog op de omvangrijke decentralisaties die ingaan per 1 januari 2015 heeft het kabinet besloten met een schone lei te beginnen. Dat betekent dat de overschrijding van de ozb-macronorm in 2014 – 11 miljoen euro – niet in mindering wordt gebracht op de nieuwe norm voor 2015. Het kabinet is verder voor 2016 van plan om – samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – te komen tot een zogeheten woonlastennorm. Volgend voorjaar wordt duidelijk wat die nieuwe norm behelst.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

t. faber / gepensioneerd
En zo probeert het kabinet de gemeenten te paaien om de voor hun nadelige gevolgen van de Haagse oplichterstruc - het over de gemeentelijke schutting kieperen van rijkstaken zonder hiervoor een toereikend budget ter beschikking te stellen - te verzachten.

En raad eens: wie gaat dat (weer) betalen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G.Wesselink / specialist
Dus de tekorten die de gemeenten nu hebben kunnen worden opgevuld met een exorbitant hoge stijging van de OZB........waar kan ik naar toe als ik het er niet mee eens ben, nergens want tegen een algemeen verbindend voorschrift is geen bezwaar mogelijk......dank u wel kabinet.......het zogenaamde over de schutting gooien van het probleem is weer eens van toepassing
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Taeke Wahle / Beleidsadviseur
De macronorm is opgebouwd uit de inflatiecorrectie en de stijging van het BBP. Ondernemers (categorie niet-woningen) kunnen niet de stijging van de inflatie en BBP in hun producten doorberekenen. Dat de gemeente een waardedaling van gebouwen corrigeert in de ozb tarieven is te begrijpen. Bij een stijging van de waarde dalen de tarieven. Echter kom ik steeds vaker gemeenten tegen met tariefstijgingen in de ozb hoger dan de correctie van de waardedaling en de macronorm. Als afschaffing van de macronorm maar niet gaat leiden tot een ongelimiteerde stijging van de ozb tarieven. Toch als LTO samen met MKB en VNO-NCW (die zorgen voor werkgelegenheid) eens navraag doen bij het Ministerie, VNG en indien nodig de tweede kamer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C Bosch / Bewoner Boekel
Kleine gemeente lopen al voorop.

(Bericht Brabants Dagblad 16 sep. 2014)

Inwoners van de gemeente Boekel betalen volgend jaar 25 procent meer onroerendezaakbelasting (OZB).

Gemiddeld gezin gaat zo'n 75 euro meer betalen.

Ook na 2015 kiest het college voor een verhoging van de OZB: met 10 procent in 2016 en met 5 procent in 2017. De bedoeling is dat de OZB in 2018 niet meer stijgt. In 2017 en 2018 betaalt een gemiddeld gezin - volgens een rekenmodel van de gemeente - 450 euro per jaar aan OZB, tegenover 306 euro nu.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
En het plukken duurt maar voort. Nog meer plukken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie