Advertentie

Weer klapt een ambtelijke fusie

De IJsselsteinse raad heeft woensdagnacht een einde gemaakt aan de ambtelijke samenwerking met Montfoort. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ambtelijke fusie klapt. Recent trok Hardenberg de stekker uit de ambtelijke fusie met Ommen.

21 december 2017

De raad van IJsselstein heeft woensdagnacht een einde gemaakt aan de ambtelijke samenwerking met Montfoort. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ambtelijke fusie klapt. Recent trok Hardenberg de stekker uit de ambtelijke fusie met Ommen.

Amendement

Het initiatief om de ambtelijke fusie met Montfoort te beëindigen kwam uit de raad. Een amendement van de VVD werd gesteund door het CDA, LDIJ en PvdA. Met dertien stemmen voor en tien tegen werd de motie woensdagnacht aangenomen. Het zakencollege van IJsselstein heeft donderdag laten weten het raadsbesluit te zullen uitvoeren. Het college had zelf aan de raad voorgesteld de UW Samenwerking voort te zetten. In Hardenberg had het college begin deze maand het initiatief genomen om, tot grote verrassing van Ommen, een einde aan de ambtelijke fusie te maken.


Moeizaam

Voor Montfoort kan het geen verrassing zijn. Sinds 2014 zijn IJsselstein en Montfoort ambtelijk gefuseerd. Vanaf begin af aan verloopt die ambtelijke samenwerking moeizaam en leidde tot forse tekorten. Dit jaar zijn er al twee colleges over gevallen. In september verscheen een rapport van Think Public dat in opdracht van de gemeente IJsselstein onderzoek deed naar wat – gegeven de moeizame en kosten verslindende constructie – de beste opties zijn: doorgaan, doorpakken of doorknippen. Belangrijkste conclusie was dat, als niet binnen enkele maanden een ultieme poging wordt ondernomen het vertrouwen tussen beide gemeenten te herstellen, het beter is een eind te maken aan de relatie.


Doormodderen

Volgens een raadsmeerderheid is de gemeenschappelijke regeling niet het juiste middel gebleken om tot een krachtige gemeente en regio te komen. De variant ‘doorpakken’ is niet de juiste. ‘De kans zeer groot is om van doorpakken door te glijden naar doormodderen’, aldus het amendement. Doorknippen is volgens een raadsmeerderheid de enige juiste mogelijkheid, waarmee alle ‘opties, mogelijkheden en varianten weer open liggen om verkend te worden’. Voor IJsselstein bevinden de belangrijke partners zich in de stadsregio en Lekstroomregio bevinden, aldus een meerderheid van de raad.


Defusieplan

Het IJsselsteinse college vindt het belangrijk ‘voortvarend aan de beëindiging van de samenwerking te gaan werken', zo heeft het donderdag in een korte verklaring laten weten. ‘Voor de medewerkers van UW Samenwerking breekt een onzekere periode aan. Het is van belang dat zij snel duidelijkheid krijgen over de te nemen stappen en het vervolg.’ Mede daarom zal het college in het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband pleiten om zo snel mogelijk te komen tot een defusieplan. Dat plan wordt later in beide gemeenteraden behandeld.

Onverantwoord

Het college van Montfoort vindt het IJssselsteinse besluit 'onverantwoord' en betreurt het dat 

IJsselstein de keuze tot doorknippen eenzijdig heeft gemaakt. 'De discussie in de raad van IJsselstein is deels gebaseerd op onterechte beeldvorming en het is onbegrijpelijk dat de raad uitkomsten van het onderzoek, dat nota bene in opdracht van IJsselstein zelf is gedaan, geheel naast zich neer legt', zo stelt het college in een verklaring. 'Maar als de wil tot samenwerking er bij één van de partners er gewoon niet is, dan zul je dat moeten respecteren en is afscheid nemen wellicht beter', stelt burgemeester Petra van Hartskamp.

 

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

HH
Hoe lang zal dit nog doorgaan. Inmiddels is genoegzaam bekend dat de minst dure vorm van samenwerken een volledige fusie is. Elke andere vorm van samenwerken en meerdere heren dienen leidt tot aanzienlijke hogere lasten voor de burgers. Wanneer komt men tot inkeer???
H. Wiersma / gepens.
Lokale financiële belangen en belangen van ambtenaren en politici (plucheplakkers) spelen een veel te grote rol in deze gemeenten. Een fusie van bovenaf opleggen is voor de burgers de beste en meest efficiënte oplossing.
Jan
@ HH en Wiersma. Al die rapporten over het feit dat grotere gemeenten helemaal niet goedkoper en efficiënter zijn, gemist zeker? Om nog maar te zwijgen over de grotere afstand tussen bestuurders en burgers. Dat hele gefuseer van gemeenten is óók weer zo'n achterhaald PvdA standpunt, in de hoop dat die partij dan meer invloed zou krijgen.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Als we herindelingen en fusies van bovenaf gaan opleggen, dan vind ik de volgende stap om politieke partijen maar op te heffen. Vraag dan maar aan Vladimir Poetin advies hoe hij zijn tent runt.

Op deze manier wordt besturen zo anoniem, dat mensen het vertrouwen in de overheid compleet verliezen. Technocratie is bedreigender dan populisme.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Schaalvergroting kan goedkoper zijn, maar daarmee verdwijnt ook het laatste stukje vertrouwen. Nog veel goedkoper is om de fusiegemeente te verkopen aan een joint-venture van Shell en Unilever. Gaat ook heel gemakkelijk, want Mark Rutte is hiervoor de adviseur.
Norman Waalre
VOORDELEN VAN GEMEENTELIJKE FUSIES

Onze huidige versnipperde gemeentelijke indeling, was heel nuttig in de tijd van postkoets en trekschuit. Maar is nu totaal verouderd. Door internetcommunicatie kunnen gemeenten prima 200 duizend inwoners omvatten. Die grootte geeft gemeenten meer deskundigheid bij raadslieden, wethouders en ambtenaren.Die deskundigheid is o.a. nodig in contacten met experts van grote bedrijven. En bij het beheersen van allerlei problemen, zoals criminaliteit, jongerenoverlast en verkeersongevallen, waar gemeenten nu vaak slecht in slagen. Die deskundigheid is des te meer dringend nodig, sinds er recent allerlei zorgtaken bij de gemeente zijn gekomen, die eerder landelijk werden gecoördineerd.TEGENWERKING VAN FUSIES

Grotere gemeenten kunnen veel goedkoper functioneren, omdat allerlei taken dan niet meer dubbel hoeven te worden gedaan. Begrijpelijk daarom, dat veel gemeentelijke beleidsmakers proberen, om een naderende gemeentelijke fusie te saboteren, uit angst voor baanverlies. Dat gebeurt vaak met allerlei valse voorwendselen.Die tegenwerkende krachten moeten worden opgespoord door organisatieadviseurs van het ministerie. En als ze hun sabotage blijven doorzetten, zonder open te staan voor constructieve oplossingen, moeten zij een andere functie krijgen. Die organisatieadviseurs van het ministerie moeten zo nodig ook het fusie-proces begeleiden, op basis van specifieke deskundigheid en ervaring.VOORDELEN VAN DIGITAAL COMMUNICEREN

De Nederlandse overheid zou het contact met burgers sterk kunnen verbeteren, door veel vaker en effectiever gebruik te maken van internetforums. Internetforums kunnen ook worden gebruikt voor interne communicatie en bijscholing van ambtenaren en politici. Gebruik van internetforums kan veel reiskosten besparen, en geeft vaak meer overzicht, dan alleen mondelinge communicatie. Daarnaast moet de overheid ook leren, om effectiever te communiceren via video-chat, instant messaging, email, enz.
Advertentie