Advertentie

Ook Raad van State kapittelt Meerts

De Raad van State heeft in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts identiek uitspraak gedaan: het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht.

17 februari 2016

Het indienen van Wob-verzoeken met geen ander doel dan om ten laste van de overheid geldsommen te incasseren is misbruik van recht. Zo oordeelt de Raad van State als hoogste bestuursrechter in drie verschillende zaken over de werkwijze van Rechtspraktijk Meerts.

Hulp en advies

Clemens Meerts, VVD-raadslid in de gemeente Maasgouw en voormalig VVD-Statenlid in Limburg, diende op naam van zijn partner bij de besturen van alle gemeenten in Nederland buiten zijn provincie Limburg Wob-verzoeken in. Hij heeft verklaard zijn partner daarbij te helpen en te adviseren. Vervolgens verstuurde zijn eigen rechtspraktijk bezwaarschriften op Wob-besluiten om daarna de proceskostenvergoeding op te strijken. In december oordeelde de rechtbank Noord-Holland al dat Meerts hiermee het recht misbruikt. Vandaag komt de Raad van State in drie verschillende zaken tot dezelfde conclusie.


Eigen rechtspraktijk

De partner van Meerts kwam niet opdagen bij de zitting bij de Raad van State en liet zich ook niet vertegenwoordigen. Meerts was als directeur zelf wel aanwezig. Hij verklaarde niet te weten waarom in de Wob-verzoeken om stukken over de aanstelling of benoeming van de burgemeester of gemeentesecretaris is gevraagd. De gevraagde stukken over opsporingsambtenaren zou zijn partner willen gebruiken voor het opzetten van een eigen rechtspraktijk op het gebied van gemeentelijke boetes. Voor een dergelijke praktijk zou het waardevol zijn te weten of gemeentelijke opsporingsambtenaren deugdelijk zijn aangesteld en beëdigd. De Raad van State achtte dit niet aannemelijk. Op de vraag waarom geen Wob-verzoeken werden ingediend in Limburg gaf Meerts geen bevredigend antwoord.


Machtiging

De Raad van State stelt vast dat de partner van Meerts de rechtspraktijk machtigde om haar te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten om besluiten op haar Wob-verzoeken in rechte te bestrijden. De machtiging gold ook voor het aannemen van dwangsommen, griffierechten en proceskostenvergoedingen. De afspraak was verder dat de kosten voor de haar verleende rechtsbijstand dezelfde waren als van de eventuele proceskostenvergoeding. Verschuldigde griffierechten werden door de rechtspraktijk voorgeschoten. Meerts verklaarde dat hij niet weet wat de rechtspraktijk zou doen bij verlies van een zaak. Daarover waren geen afspraken gemaakt.

Nog eens misbruik van recht

De Raad van State stelt dat er kennelijk geen ander doel was dan geldsommen te incasseren ten laste van de overheid. Daarbij zijn financiële belangen van Meerts, zijn partner en zijn rechtspraktijk niet te onderscheiden. Belangrijk voor de uitspraak was ook de vaagheid in de formuleringen in de Wob-verzoeken (“stukken”). Meerts maakte nogmaals misbruik van recht door bij de rechtbank beroep in te dienen. Dat kan namelijk niet los worden gezien van het doel waarmee de Wob is gebruikt. Waar de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk had moeten verklaren doet de Raad van State dat nu.

De gemeenten Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Geldrop-Mierlo en Sint Anthonis zijn hiermee in het gelijk gesteld. De Raad van State vernietigt uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant die eerder ingestelde beroepen van de partner van Meerts gegrond verklaarde.

Reacties: 30

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Robert
@Daan. Wat een gebrek aan kennis kan iemand hebben en zich daarmee in de etalage zetten.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@Daan: Het heffen van leges zet de deur helemaal niet open voor willekeur. Je hoeft maar een beperkt bedrag aan leges te heffen bijv. € 5,-- of € 10,-- om het kaf van het koren te scheiden. Op die manier houd je alleen de serieuze verzoeken over en zullen lieden te kwader trouw niet langer geinteresseerd zijn om hun Fopverzoeken naar alle gemeenten het land te versturen.
Niels / Ambtenaar
Om misbruik te willen voorkomen door middel van het heffen van leges, moeten we ons realiseren dat de afweging van de misbruiker financieel van aard is. De leges moeten daarom in verhouding staan tot de verwachte "buit". En daarom lijkt het me niet reeel om leges te heffen à € 5,- of € 10,-. Daarmee gaat het misbruik niet worden voorkomen. Sterker nog: het bijkomende effect is dat mensen mogelijk onterecht WOB verzoeken niet indienen.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Niels: Daar gaat misbruik wel mee worden voorkomen. Die fopwobbers sturen nu voor een appel en een ei verzoeken naar alle gemeenten in Nederland. Als ze bij al die gemeenten dat bedrag moeten ophoesten tikt dat aardig aan en lonen hun fopverzoeken niet meer. Nu gokken ze er op dat er altijd wel een paar gemeenten zijn die een foutje in de procedure maken, waardoor zij kunnen cashen. Met het heffen van beperkte leges is dat afgelopen en dat beperkte bedrag zal serieuze verzoekers niet van hun verzoek weerhouden.hans wieser / senior project/programmamanager
Zijn jullie net als ik ook zo nieuwsgierig naar de reactie van het partijbestuur van de VVD? Zou hem sieren als deze man en zijn partner als lid worden geroyeerd. Met zulke figuren wil je als degelijke partij niet geassocieerd worden? Of dit gedrag iets dat typisch bij de VVD hoort? Ben benieuwd.
anoniem
Nu nog graag aandacht voor al die gemeenten die zelf misbruik maken van het niet ontsluiten van informatie, zoals de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zie hun BIS (bestuurlijk informatiesysteem) welke nauwelijks info bevat. Willekeurig wordt het wel en niet aangevuld. Wobverzoeken worden bijna standaard geweigerd, omdat het financieel nadeel zou kunnen hebben voor de gemeente. De noodzakelijke informatie die nu via Wob moet worden opgevraagd, is bij andere gemeenten gewoon vrij beschikbaar. Het VNG-enqueteonderzoek is nauwelijks serieus te nemen. Dit geldt ook voor de kosten die worden aangehaald. Lees de wetenschappelijke reacties van o.m. de VAR. Een wijziging van een wet op basis van incidenten, is oneigenlijk en dient een ander doel. Als er geen stok achter de deur is om snel verzoeken af te handelen, dan wordt er standaard verdaagd. Zie de gemotiveerde openbare rapporten van de Nationale Ombudsman hierover. Een geweigerd Wob-verzoek levert de overheid een voorsprong op van in de praktijk in totaal bijna twee jaar; ook veroorzaakt door o.m. de lange termijn voor de zaak op zitting komt bij de rechter. Een achterstand in info kan in procedures belanghebbenden schaden. Voorlopige voorzieningen worden niet toegewezen.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Burger: Het betreft geen wijziging van de wet op basis van incidenten. Er wordt structureel misbruik van de wet gemaakt. In mijn eigen gemeente ligt het percentage oneigenlijke verzoeken boven de 75%.
anoniem
In reactie op broadcaster de vraag hoe definieert U het begrip oneigenlijke verzoeken op basis waarvan U deze conclusie trekt? U weet immers niet wat de reden van de verzoeken is, omdat de motivatie niet hoeft te worden gegeven. Welke gemeente betreft dit en is deze analyse op basis van onderzoek beschikbaar via gemeentelijke website?
Robert / Juridsch beleidsmedewerker (gemeente)
@Daan; "Een geweigerd Wob-verzoek levert de overheid een voorsprong op". Op wie, op wat? 'De overheid', is dat een soort van tegenpartij? De overheid, dat zijn wij zelf, allemaal samen!
anoniem
In reactie op Robert. Dagelijks worden er gerechtelijke procedures gevoerd tussen de overheid (ook tussen overheden) en burgers en bedrijven. Er is dan vaak sprake van tegengestelde belangen met ook financiele gevolgen. Er is dus niet altijd sprake van een overheid. De overheid heeft meerdere rollen.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ja lezer, de overheid heeft meerdere rollen maar de overheid moet toch vooral het belang van de samenleving dienen en die samenleving dat zijn wij allemaal. Dat betekent in ieder geval dat de overheid zorgvuldig met het door de samenleving opgebrachte belastinggeld moet omgaan. In het geval van de fob-wobbers gaan onze zuur verdiende belastingcenten naar querulanten. Als u dat het zorgvuldig omgaan met belastinggeld vind prima maar ik vind van niet.

anoniem
Broadcaster, waar blijft het antwoord op de eerder aan je gestelde vraag waar je op baseert dat 75% van de aanvragers misbruikers van de Wob zijn. Ik neem aan dat U als gemeenteambtenaar Uw mening toch wel baseert op een redelijke onderbouwing en ook inzicht in het door U aangehaalde onderzoek kan geven. Waar te raadplegen?
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Lezer: Gokje, u bent een van de Fopwobbers.
Simon / Ambtenaar 2.0
Einde oefening voor de praktijk Meerts, dunkt mij. Hoogmoed komt voor de val. En dan ook nog als een zielig mannetje gaan reageren onder diverse aliassen op dit forum.... Enfin. Clemens zal straks wel genoeg tijd over hebben om na te denken waar hij het zo gruwelijk uit de hand heeft laten lopen.. In Limburg zijn ze er inmiddels al achter.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Op het glimmende VVD-smoelwerk staat het ook gewoon geschreven; dit sujet heeft zich ten doel gesteld om ten koste van de maatschappij de hiaten in onze wetgeving te vinden en daarvan wanstaltig te profiteren; ik zou me als partner of als familie van zo'n figuur de ogen uit de kop schamen, maar ach ja, da's van dit soort volk echt teveel gevraagd, een extra vette boterham op tafel, daar is nog geen VVD'er vies van geweest. Goed dat ik de overstap heb gemaakt; kreeg er eerder werkelijk waar braakneigingen van! Zij noemen het opportunities en kansen en walg walg walg!
anoniem
@broadcaster. Je bent al lang actief op dit forum, Een gokje: ben jij misschien een gemeenteambtenaar die Wobverzoeken behandelt en daar allergisch voor bent geworden. Een soort beroepsdeformatie?

Waarom beantwoord je de aan je gestelde vragen niet om je boute beweringen ook inhoudelijk te onderbouwen?

Ik snap je allergische reactie niet. Een recensent ongemotiveerd een fopwobber noemen is een zwaktebod.
burger / burger
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft Meerts in het gelijk gesteld: geen misbruik van recht! Daarover hoor je BB niet. Hie kwalijk is een dergelijke aantijging als de overheid die onterecht uit?
lezer / lezer
TIP! stelt dat hij PR-/Imagospecialist is. Getuige zijn reactie is hij alles behalve dat. Ik vermoed dat deze 'specialist' een gebrek aan werk heeft en daarom heul jaloers is.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Gelijk krijgen op de regeltjes is een kwestie van hiaten vinden, betekent nog niet dat het naar de maatschappij te rechtvaardigen acties betreffen en wie dit goed praten kunnen samen vast lekker genieten van het behaalde resultaat sippend aan een cognacje over hoe ze de belastingbetaler weer wat zuurverdiende centen uit de zak heeft gejaagd; oh en het direct in de verdediging schieten...; aldus...
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Student rechten: Laat me raden, ben jij gerelateerd aan lezer en burger en aan een andere studie toe?
Henk / democraat
En Meerts is niet de enige die probeert de overheid financiële poten uit te draaien om eigen zakken te vullen. Het zijn maffiose praktijken. Formeel wordt het 'misbruik van recht' genoemd.

En de Tweede Kamer houdt het aanpassingswetje van de Wob, van minsiter Plasterk, tegen. Waarom worden ogen gesloten voor misdadig misbruik?
Daan
16,8 miljoen Nederlanders maken geen misbruik van de Wob / Wet dwangsom. Maar de overheid zal dit soort uitwassen wel weer misbruiken om van een haar onwelgevallige wet af te komen. Uit het Teevengedoe blijkt immers dat er veel te verbergen is.Schaf voetbal af wegens wangedrag van een handvol supporters! Verbied alle keukenmesjes wegens een paar steekpartijen! Of weet je wat: schaf alle mensenrechten af want iemand doet er wel eens ten onrechte een beroep op!
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Daan: 16,8 miljoen Nederlanders moeten betalen voor dit soort schurkenstreken. De kamer kan dit makkelijk herstellen door leges te heffen voor een WOB-verzoek. Dan betaalt de verzoeker zijn eigen kosten en worden deze niet afgewenteld op de overige 16,8 miljoen Nederlanders. Helaas moet de Raad van State nu herstellen waar de tweede kamer (Dom Links en Decadent '66) te laks voor zijn.
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Broadcaster (gemeenteambtenaar) op 18 februari 2016 09:12. Hef leges voor een wob-verzoek en ook leges voor de noodzakelijke fotokopie. Of stuurt men een e-mail met bijlagen aan de burger zodat hij het zelf kan uitprinten? De overheid is er voor en namens de burger en niet andersom. Dat er mensen (w.o. bestuurders en ambtenaren) misbruik van recht maken, is altijd al het geval geweest en dat zal altijd zo blijven. Als men het bij de overheid niet meer weet, wordt er een financiële drempel opgeworpen. Het valt me mee dat men nog niet heeft geopperd om een gestaffelde bijdrage op te leggen voor bijstands- en daarmee vergelijkbare klanten. Werkgelegenheid en weer een beleidsnota.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@Loekoek: De samenleving dat zijn wij allemaal. Nu worden de kosten van een individueel verzoek op die samenleving afgewenteld (u en ik moeten dat betalen en ik heb daar geen zin meer in). Dat je daar leges voor gaat heffen en dat dus het individu en niet de samenleving voor die kosten opdraait is helemaal niet zo gek. Voor een paspoort moet je ook individueel betalen en voor een bouwvergunning en een kapvergunning idem dito.
Hans Burgers / gepensioneerd ambtenaar Zuid-Holland
Boeiend, dat een raadslid voor de VVD, toch een partij die regelmatig misbruik van subsidies en uitkeringen aan de kaak stelt, zijn zakken (en/of die van zijn partner) weet te vullen door creatief gebruik van de wetgeving. Had de VVD niet ook een integriteitscode? Of geldt die in Limburg niet?
Niels / Ambtenaar
Dat er geen leges worden geheven op WOB verzoeken lijkt mijns inziens ook te maken te hebben met de vrijheid van nieuwsgaring. Ook al zo'n onderwerp waar de laatste tijd veel over wordt gesproken op BB
Daan
@broadcaster: die hoeven hier blijkens de uitspraak van RvS dus niet voor te betalen.Legesheffing zet de deur naar willekeur open. Zie ook de bouwleges. Laatst bracht een gemeente 2000 euro in rekening voor een gerechtvaardigd Wob-verzoek mbt plannen voor een azc. Dus leges worden ook nog gebruikt om gerechtvaardigde belangen van burgers bij een Wob-verzoek te frustreren. Die leges werden trouwens 'kosten' genoemd omdat legesheffing niet mag.Maar als we dan toch leges gaan heffen, dan ook voor uitkeringsaanvragen, wmo-verzoeken, telefoneren met ambtenaren, stemrecht uitoefenen etc. En dan igv een stem op de PVV extra leges.De hel, dat zijn immers de anderen...
anoniem
@broadcaster (gemeenteambtenaar)

ongenuanceerd stellingen innemen met percentages fopwobbers en geen antwoorden geven in een debat op vragen om de werking van de Wob te evalueren valt op. Ook dat je als gemeenteambtenaar kennelijk niet in je eigen tijd je vakliteratuur leest. Niet toe aan nieuwe baan? Ik hoop je binnenkort wel tegen te komen na afronding studie in procedures om belanghebbenden te vertegenwoordigen.
K. de Beer / adviseur
Ik ben benieuwd naar de officiële reactie van het VVD-bestuur naar deze rotte appel. Nederland gaat namelijk kapot aan dit soort lui.
Advertentie