Advertentie

Ontstemd VNG wel verder met bestuursakkoord

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het volstrekt niet eens met de korting van 100 miljoen euro van het kabinet op het gemeentefonds, maar wil wel verder met de uitvoering van het bestuursakkoord.

07 juli 2011
RUD’s
Minister Donner van Binnenlandse Zaken maakte deze week bekend alsnog een korting van 100 miljoen euro door te voeren op de regionale uitvoeringsdiensten, de RUD’s. Tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten was efficiencykorting op de RUD’s van tafel verdwenen. De RUD’s zijn bedoeld om te komen tot een kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieutaken.

 
Alsnog bezuiniging
Na het gedeeltelijk verwerpen van het onderhandelaarsakkoord door een grote meerderheid van de gemeenten vorige maand, legt CDA-bewindsman Donner de bezuiniging alsnog op. Dat geld wil hij vrijspelen om eventuele knelpunten op het terrein van de sociale werkplaatsen weg te nemen.

Schuifoperatie
Vandaag laat het VNG-bestuur de leden weten niets te zien in deze schuifoperatie, ‘aangezien wij weten dat de efficiencyvoordelen waar het kabinet van uitgaat, niet kunnen worden gehaald.’ De aangekondigde korting leidt volgens de gemeentelijke koepelorganisatie ‘hoe dan ook tot een bemoeilijking van het realiseren van de ambities op dit terrein.’

Tweesporenbeleid
De VNG stelt in reactie op de aankondiging van Donner het ingezette tweesporenbeleid voort te zetten. Dat wil zeggen, enerzijds via het wetgevingsproces met het Rijk blijven overleggen over de decentralisatie van taken op het gebied van de sociale werkplaatsen - de Wet Werken naar vermogen.

Instemming
Tegelijk stelt het VNG-bestuur met instemming vast dat het kabinet ‘net als wij’ de belangrijkste afspraken dermate belangrijk vindt als basis om verder te gaan en het ‘net als de VNG’ niet nodig te achten dat de andere onderwerpen daarop moeten wachten. ‘Het overgrote deel van de afspraken in het bestuursakkoord kan voortvarend ter hand worden genomen.’ Het bestuur van de VNG roept staatssecretaris Atsma op om snel met de koepelorganisaties van de gemeenten, provincies en waterschappen te gaan overleggen om het gerezen probleem op te lossen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.Wilkens
De VNG heeft zichzelf overleefd en deze minister een een stijle waar men geen kant op kan (wat dit betreft kunnen ze hun lol van de RvS straks wel op).

Dit keer ben ik het echter wel met hem eens, want de 'RUD's' is en monstrum waaraan de burger geen enkele behoefte heeft.
Een Haags stokpaardje om de aner bestuurslagen te knechten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
herman / wao
Als de VNG het goed had doorgezet zouden ze Minister Donner onder druk hebben kunnen zetten door op het Ministerie beslag te laten leggen wegens niet helemaal het naarkomen van afspraken en de VNG 100miljoen wil afnemen als ze niet zo doen als Donner het wil. Minister Donner hadden ze als VNGer onder druk moeten zetten en hem moeten warschuwen dat hij met vuur speelt als hij de VNG zo onder druk wil zetten . Eeen kort geding op het en tegen het Ministerie en beslag laten leggen dat zijn de regels als je in omgekeerde volgorde wilt werken . Niet de VNG onder druk zetten maar Minister Donner.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De VNG is nogal naief. Na de zoveelste onderhandelingsronde kan Donner natuurlijk niet steeds opnieuw bij de minister van Financiën om extra geld vragen. Dus heeft hij intern een oplossing moeten zoeken. De gemeenten moeten niet zeuren en eindelijk eens door de zure (bezuinigings)appel bijten. Alle bestuurslagen zullen namelijk hun bijdrage aan de bezuinigingen moeten leveren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie