Advertentie

Toolkit helpt gemeenten bij bestrijden radicalisering

Om gemeenten te helpen om radicalisering effectiever te bestrijden is vandaag de online Toolkit Evidence Based Werken officieel in gebruik genomen. De lancering was tijdens een werkbezoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de gemeente Delft. De toolkit is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

26 augustus 2019
Wouter-Koolmees.1.JPG

De online Toolkit Evidence Based Werken die gemeenten moet helpen om radicalisering effectiever te bestrijden is vandaag officieel in gebruik genomen. De lancering was tijdens een werkbezoek van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de gemeente Delft. De toolkit is ontwikkeld in opdracht van SZW en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Sleutelfiguren en weerbaar opvoeden
Al langere tijd zetten gemeenten en het rijk zich gezamenlijk in om radicalisering van groepen en individuen zo vroeg mogelijk tegen te gaan en dat gebeurt op verschillende manieren, laat het ministerie weten. Sommige gemeenten werken samen met zogenoemde sleutelfiguren in lokale gemeenschappen. Dat heeft positieve effecten, zoals is gebleken in de gemeente Delft. Verder is er de preventieve aanpak ‘Weerbaar Opvoeden’, waarin gemeenten in het kader van het tegengaan van radicalisering ouders ondersteunen bij het weerbaar maken van hun kinderen.

Effectiviteit 'lastig te meten'
Om te weten of je als gemeente op de goede weg bent zijn op www.toolkitevidencebasedwerken.nl zowel kennis, geleerde lessen, praktische handvatten en checklists als formats om preventiebeleid te evalueren, bij te sturen en door te ontwikkelen te vinden. Volgens minister Koolmees zijn er ontzettend veel goede initiatieven om radicalisering en extremisme te voorkomen en te bestrijden. ‘Het is heel lastig om de effectiviteit daarvan te meten. Maar dat moeten we wel proberen. Ons beleid moet werken en dat moeten we kunnen aantonen.’

Drie evaluatiemomenten
Met de toolkit slaan rijk en gemeenten opnieuw de handen ineen om het preventiebeleid verder te verbeteren. Gemeenten waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de toolkit en hebben dan ook een belangrijke rol in de bestrijding van radicalisering. Met de toolkit kunnen gemeenten een aanpak op drie momenten evalueren. Voorafgaand aan het uitvoeren van een bepaalde aanpak kunnen gemeenten hun plan evalueren. Tijdens de uitvoering ervan kunnen gemeenten een procesevaluatie doen om bij te kunnen sturen. En na afloop van een aanpak helpt de toolkit met een effectevaluatie om naar behaalde uitkomsten en effecten te kijken. Gemeenten die gebruik maken van de toolkit kunnen onderling resultaten van hun evaluaties delen en zo beter kennis uitwisselen en van elkaar leren. Het rijk zal de gemeenten hierbij faciliteren, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Norman Waalre
Ik ben altijd erg voor een wetenschappelijke onderbouwing van overheidsbeleid. Maar gemeenten hebben doorgaans te weinig deskundigheid en geld, om zelfstandig wetenschappelijke effectevaluaties uit te (laten) voeren, naar projecten voor radicaliseringspreventie.Bovendien is het niet efficiënt, als elke gemeente zelf het wiel gaat uitvinden op dat gebied. Dat soort sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt wél gedaan door buitenlandse top-experts, liefst in internationale samenwerking, via bijv. de VN en EU.Daarom is het nodig, dat Nederlandse politici en beleidsambtenaren gemakkelijk zulke Engelstalige onderzoeksrapporten kunnen lezen.Nog beter zou het zijn, als Engels de voertaal wordt in Nederland. Dan komt er ook meer ruimte voor nieuwe schoolvakken.En dan kunnen politici ook op andere gebieden direct gebruik maken van Engelstalige onderzoeksrapporten. Bijvoorbeeld over e-learning, "character education" en "peace education".Ik stel voor dat radicaliseringspreventie wordt gecombineerd met pestpreventie, bendepreventie, verslavingspreventie en psychosociale preventie. Dit omdat er veel overeenkomsten zijn. Bijv. op het gebied van omgaan met emoties, conflicten, groepsdruk en morele beslissingen.Ook huishoudelijke en financiële voorlichting voor consumenten is daarbij belangrijk, en leren om zuinig te leven.De publieke omroepen zouden uitsluitend onderwijs en motiverende voorlichting moeten uitzenden, ook over radicaliseringspreventie en moraal. Dat liefst gecombineerd met entertainment, voor hogere kijk- en luistercijfers.Zoek via internet in afgelopen jaar op:

"de vreedzame school"

"effectieve antipestprojecten"

NJI "effectieve jeugdinterventies"radicalization prevention

deradicalization propaganda

"terrorism prevention" evidence

"counter-terrorism" research

"bullying prevention" effective

"gang prevention" youth research
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie