of 59130 LinkedIn

Rechter geeft Limburg tik op vingers

Landgraaf spande onlangs een kort geding aan tegen de provincie Limburg. De provincie wil de gemeente namelijk dwingen tot een fusie met Heerlen. Volgens Landgraaf mag de provincie dat niet, maar de rechtbank laat in zijn oordeel weten zich daarin niet te willen mengen, omdat het een politieke kwestie is en daarmee het exclusieve primaat van de wetgever.

De dreigende fusie van Heerlen met Landgraaf is niet via de rechter te stoppen. Volgens de rechtbank in Maastricht betreft het een kwestie waarover de politiek gaat. Maar dit wil de rechter er wel over kwijt: deugen doet het herindelingsproces niet.

Algehele failliet procedure
Landgraaf spande onlangs een kort geding aan tegen de provincie Limburg. De provincie wil de gemeente namelijk dwingen tot een fusie met Heerlen. Volgens Landgraaf mag de provincie dat niet, maar de rechtbank laat in zijn oordeel weten zich daarin niet te willen mengen, omdat het een politieke kwestie is en daarmee het exclusieve primaat van de wetgever. ‘Wat in de wetgevingsprocedure gebeurt, wordt getoetst in de wetgevingsprocedure zelf, door de wetgever. Dat betekent niet dat er geen toets plaatsvindt, maar wel dat de toets wordt uitgevoerd door de wetgever en niet door de rechter’, aldus het vonnis. Het is aan de wetgever om de rechten van de gemeente te waarborgen en ‘het algehele failliet van de herindelingsprocedure te voorkomen.’ Daarmee haalt de rechter woorden aan van staatsrechtdeskundige professor Douwe Jan Elzinga.

Overslaan overleg
In het vonnis geeft de voorzieningenrechter de provincie Limburg een flinke tik op de vingers. De bescherming van de zeggenschapsrechten van de gemeente behoort volgens de rechter onderdeel te zijn van de besluitvorming van Provinciale Staten in het kader van het herindelingsadvies en van de regering en Staten-Generaal in het kader van de voorbereiding en behandeling van een wetsvoorstel. ‘In onze rechtsstaat mag worden verondersteld dat deze organen hun verantwoordelijkheid voor de goede naleving van de procedurevoorschriften zullen waarmaken en de rechter moet respecteren dat die verantwoordelijkheid bij die organen ligt’, aldus de rechter. ‘Aan de gemeente kan worden toegegeven dat de gang van zaken de indruk wekt dat de provincie de gemeente zonder het voorgeschreven overleg heeft gepasseerd en in wezen zonder overleg het herindelingsontwerp heeft vastgesteld’, aldus de rechter. Met andere woorden: de provincie – lees CDA-gedeputeerde Ger Koopmans – heeft het wettelijke verplichte open overleg overgeslagen. Maar het is volgens de rechter aan Provinciale Staten van Limburg om een oordeel over die handelwijze uit te spreken.

Rare dingen
Het is volgens hoogleraar Elzinga voor het eerst dat een rechter zich inhoudelijk uitlaat over een herindelingskwestie waarin hij ‘rare dingen’ ziet. ‘Eigenlijk mag hij er niets over zeggen, maar door Provinciale Staten op hun bevoegdheid te wijzen Gedeputeerde Staten te corrigeren, doet hij het via een truc toch. Ik denk dat we dit vaker gaan zien, want in andere herindelingsprocedures speelt iets soortgelijks.’

Donderdag nemen Provinciale Staten van Limburg een besluit over de herindelingsplannen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
Zeer vreemd, het onderzoek naar herindeling heeft langer dan 1 jaar geduurd, tijd genoeg zou je zeggen. Uitgangspunten voor dit onderzoek zijn door beide gemeenteraden akkoord bevonden, dus ook de gemeenteraad van Landgraaf. Dat de uitkomst enkele lokale politici niet zint, dat ligt niet aan de provincie maar aan de verwachtingen van die politici zelf.
Ter vergelijk: de gemeenteraad van Heerlen heeft dit bezwaar niet.

Maar goed, Landgraaf heeft nu al 3 rechtszaken hierop verloren, weigert in gesprek te gaan, pleegt obstructie (zie de uitspraak van de rechter: "...hun verantwoordelijkheid voor de goede naleving van de procedurevoorschriften zullen waarmaken..." .
Met zo'n gemeente wil je eigenlijk niet fuseren (dat heeft een andere buurgemeente eerder ook al geconcludeerd), maar daar doe je de burgers onrecht mee aan.
Door Roger Ernst (Lid Burgercomite Zelfstandig Landgraaf) op
De opmerking: "met alleen tegen kom je nergens" is stemmingmakerij. Het is niet zo dat men alleen maar tegen is, men is voor een zelfstandig Landgraaf, voor samenwerking, en voor de keuze van de inwoners. De raad is een afspiegeling van de burger, deze is in meerderheid voor de zelfstandigheid van Landgraaf. Indien de burger via een referendum of keuze bij de volgende raadsverkiezing aangeeft dat de meerderheid voor fusie is, zal iedereen zich daarbij neer leggen. Het feit dat de voorstanders een duidelijke keuze van de bevolking, koste wat kost, probeert te voorkomen zegt genoeg.
Door Freddie de Jong op
Hoera Heerlen gaat samen met Landgraaf en nu zullen er veel koppen rollen en de staat houd nu meer geld over voor andere dingen
Door Guido Rijninks (voorzitter Voor Fusie!) op
Met alleen tegen is nog niemand vooruit gekomen. Het tegengeluid van het college in Landgraaf laat weinig ruimte voor constructieve samenwerking. Het beetje vertrouwen van de burger in de (dorps)politiek wordt ondermijnd door moddergooien naar de Provincie en de stap naar de rechter die duidelijk was in haar vonnis.
Door John Ringens (Wethouder) op
Het tot nu toe verlopen proces heeft slechts een averechts effect en zal reeds bestaande samenwerkingsverbanden ernstig verstoren. Als een fusie niet gebaseerd is op vrijwilligheid en wederzijds vertrouwen, kan van goede samenwerking weinig terecht komen. Dat is jammer. Heel jammer.
Door Marcel van Osch (Beleidsmedewerker) op
Stel dat er wel sprake was geweest van een ordentelijk proces. Was de uitkomst dan anders geweest, met andere woorden, had Landgraaf dan wel ingestemd met een bestuurlijke fusie?