Advertentie

Digitaal vergaderen mag in noodsituaties

Fysiek vergaderen heeft de voorkeur, maar bij een zware storm of griepgolf kan de gemeenteraad kiezen voor digitaal vergaderen.

26 april 2024
Online vergaderen via teams
Shutterstock

Gemeenteraden mogen tijdens een griepgolf of een heftige storm met code oranje of rood ook digitaal vergaderen. Dat heeft het demissionaire kabinet in het wetsvoorstel ‘Digitaal vergaderen’ gezet. Fysiek vergaderen heeft weliswaar de voorkeur, maar in bijzondere omstandigheden kan de gemeenteraad kiezen voor digitaal vergaderen.

Teammanager

JS Consultancy
Teammanager

Programmamanager Gebiedsontwikkeling

Gemeente Beverwijk
Programmamanager Gebiedsontwikkeling

Belangrijke constitutionele waarde

Deze mogelijkheid is er straks uiteraard ook voor Provinciale Staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen. Tijdens de coronapandemie mochten gemeenteraden, provincies en waterschappen digitaal vergaderen en besluiten nemen. Daarvoor werd de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming opgetuigd. Het kabinet wilde digitaal vergaderen eind 2022 permanent mogelijk maken door dit gelijk te stellen aan fysiek vergaderen, maar de Raad van State (RvS) adviseerde anders. Volgens de RvS zou zichtbaar vergaderen van volksvertegenwoordigers een ‘belangrijke constitutionele waarde’ zijn.

Code oranje of rood

Het kabinet heeft daarop het wetsvoorstel aangepast. In de wet wordt nu vastgelegd dat het de voorkeur heeft om fysiek te vergaderen en slechts in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een digitale vergadering. Het gaat daarbij om zaken die buiten de macht van de raden en staten liggen, zoals een heftige storm met code oranje of rood. Daarbij wordt de afweging om al dan niet digitaal te vergaderen aan de volksvertegenwoordigingen zelf gelaten, omdat zij het beste de lokale situatie zouden kunnen beoordelen.

Experimenteren met hybride vergaderen

Het kabinet wil volksvertegenwoordigingen in gemeenten en provincies ook laten experimenteren met hybride vergaderen. Daarbij neemt een deel van de volksvertegenwoordigers digitaal deel aan de vergadering en een ander deel fysiek. Dit zou vergaderingen voor mensen met een lichamelijke beperking of vermoeidheidsklachten toegankelijker maken. Volgens het kabinet bevordert dit ook de diversiteit en inclusiviteit in de lokale volksvertegenwoordiging.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie