of 58952 LinkedIn

‘Onderbouwing fusie Heerlen-Landgraaf onvoldoende’

De Gedeputeerde Staten (GS) in Limburg moeten hun aanbeveling voor de fusie tussen Heerlen en Landgraaf verder onderbouwen. Minister Plasterk geeft de deputés tot 28 september om het advies te verbeteren.

De Gedeputeerde Staten (GS) in Limburg moeten hun aanbeveling voor de fusie tussen Heerlen en Landgraaf verder onderbouwen. Minister Plasterk geeft de deputés tot 28 september om het advies te verbeteren.

Weerstand  

Landgraaf biedt al langere tijd weerstand tegen de voorgenomen herindeling en probeerde deze tevergeefs in juli via de rechter tegen te houden. Plasterk constateert in zijn brief dan ook dat er vanuit de gemeente Landgraaf geen draagvlak is voor de fusie. Hij stelt dat door de korte tijdsspanne waarin de plannen zijn voorbereid de zorgvuldigheid van de procedure in het geding is.

 

Motivatie

De minister wil van de GS onder meer weten waarom er zo’n haast gemaakt wordt om de fusiegemeente per 2019 te realiseren en wat de voor- en nadelen zouden zijn om dit nog een jaar uit te stellen. Ook moet Limburg van Plasterk beter motiveren waarom fusiegesprekken met de even onwillige gemeenten Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal zijn gestaakt, terwijl uit de gesprekken met Landgraaf een positief herindelingsadvies kwam. De minister stelt daarnaast vraagtekens bij de duurzaamheid van de fusie en wil weten hoe waarschijnlijk het is dat de andere parkstadgemeenten op enige termijn alsnog met Heerlen zullen moeten fuseren.  Tot slot vraagt Plasterk om een verdere onderbouwing voor het argument dat een fusie goed zou zijn voor de centrumfunctie van Heerlen in de Parkstad en waarom –met het oog daarop- Brunssum niet alsnog bij de fusie is betrokken.

 

Geen gelopen race

Wethouder Freed Janssen (coördinerend portefeuillehouder toekomst Landgraaf) voelt zich gesterkt door de brief Plasterk: ‘We hebben eindelijk iemand gevonden die precies de vragen stelt waar wij al maandenlang geen antwoord op krijgen. En gezien de toonzetting en de inhoud van de vragen, is het duidelijk dat deze herindeling nog geen gelopen race is. Ik verwacht niet dat de Gedeputeerde Staten afdoende kunnen antwoorden op de vragen van de minister. Van primair belang is voor ons in ieder geval dat we in Landgraaf de regie over onze eigen toekomst terugkrijgen. Omdat we ook graag luisteren naar wat de inwoners vinden, organiseren we op 22 november een referendum omtrent eventuele fusie.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob silvertand (Geen) op
Duidelijk is toch nu wel dat, behalve de rechter, ook de minister grote vraagtekens zet grote vraagtekens zet achter de gang van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk.
Door Guido Rijninks (voorzitter Voor Fusie!) op
Al jaren zijn de gemeenten aan de samen om door samenwerking de problematiek aan te pakken zonder afdoend resultaat. De aanbeveling om over te gaan tot herindeling komt niet uit de lucht vallen en vele inwoners hebben het gehad met de versnippering en dorpspolitiek waardoor een adequate aanpak ontbreek en onnodig geld wordt verspilt. De colleges willen graag wat anders doen geloven en hebben hiervoor 500.000 euro gereserveerd. Een schande dat gemeenschapsgeld op deze wijze wordt ingezet en vooruitgang gefrustreerd.