of 63428 LinkedIn

Grave mag per 2022 mee in fusie Land van Cuijk

De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben woensdagavond unaniem ingestemd met het voorstel ook Grave per 2022 in het Land van Cuijk op te nemen. Vandaag wordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gevraagd snel met en aangepast wetsvoorstel te komen.

De vier gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben unaniem ingestemd met het voorstel ook Grave per 2022 in het Land van Cuijk op te nemen. Vandaag sturen de vijf betrokken burgemeesters een brief naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, waarin ze wordt gevraagd snel met een aangepast wetsvoorstel (novelle) te komen.

Groen licht

De brief kan vandaag worden verstuurd, nadat woensdagavond in een gezamenlijke vergadering van de vier gemeenteraden groen licht is gegeven voor het per 2022 toevoegen van Grave aan het Land van Cuijk in oprichting. Vervolgens hebben de afzonderlijke gemeenteraden dat besluit bekrachtigd. In formele zin is de Land van Cuijk-raad niet beslissingsbevoegd. De raad van Grave had dinsdagavond al ingestemd met het raadvoorstel om per 2022 bij de vier gemeenten aan te haken.

 

Te snel

Hoewel de vier raden woensdagavond unaniem met het raadsvoorstel tot vorming van de Land van Cuijk, mèt Grave, per 2022 hebben ingestemd, werd ook een aantal kritische noten gekraakt. De snelheid van het proces heeft een aantal van de in totaal twintig fracties gestoord. Nadat op 18 maart duidelijk werd dat een meerderheid van de inwoners van Grave wilde herindelen, stemde de raad van Grave nog geen week later voor het opgeven van haar zelfstandigheid en weer twee weken later voor samenvoeging met Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis per 2022. De vier andere gemeenten kregen in de tussentijd een raadsvoorstel voorgelegd, waarover binnen een week een besluit moest worden genomen. Ook zijn er zorgen over de financiële situatie van Grave.

 

Langgekoesterde wens

Voor twee fracties was dit reden om ‘schoorvoetend’ (VVD Boxmeer) en ‘onder protest vanwege de snelheid van de besluitvorming’ (Algemeen Belang Cuijk) met het raadsvoorstel in te stemmen. Ook bij diverse andere fracties was ongemak over die supersnelle besluitvorming. Doorslaggevend was echter bij alle fracties dat met dit raadsbesluit een langgekoesterde wens – om met vijf gemeenten een sterke gemeente Land van Cuijk te kunnen vormen – in vervulling gaat. En als nu niet snel wordt gehandeld, is herindeling per 2022 niet meer haalbaar.

 

Geen uitstel

In de brief aan Ollongren die vandaag wordt verstuurd, drukken de vijf gemeenten haar wel op het hart dat het alsnog invlechten van Grave in het wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, niet mag leiden tot uitstel van de nu geplande herindelingsdatum 2022. ‘Dat moet koste wat kost voorkomen worden’, schrijven de vijf betrokken burgemeesters in hun brief aan de minister. Om het nu lopende herindelingsproces uit de stellen naar 2023 of later is geen draagvlak. Als 2022 niet haalbaar is, moet Grave vier jaar wachten.

 

Noodprocedure

Ollongren heeft eerder laten weten open te staan voor een novelle, maar gaf tegelijkertijd aan niet te weten of een fusie van de vijf gemeenten per 2022 een haalbaar scenario is. In het raadsvoorstel aan de raden is een strak tijdschema opgenomen. Het is een ‘realistisch en haalbaar’ tijdpad om te komen tot herindeling per 2022, aldus het raadsvoorstel. ‘Provincie en rijk zijn bereid deze noodprocedure te volgen.’

 

Voor de zomer

Uiterlijk 23 april moet de ministerraad instemmen met een aangepast wetsvoorstel. Direct daarna gaat het voor advies naar de Raad van State, die medio mei met zijn advies moet komen. Eind mei kan dat advies in de ministerraad worden behandeld en een wetsvoorstel worden vastgesteld. In juni wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld en eind juni/begin juli in de Eerste Kamer. Als de hele procedure loopt zoals gewenst en de vijf gemeenten inderdaad per januari kunnen samengaan, zijn er op 24 november verkiezingen voor de gemeenteraad van het nieuwe Land van Cuijk.

 

Boot afhouden

Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, en ook de provincie Noord-Brabant, wilden van meet af aan Grave graag meenemen in de herindelingsplannen. Grave hield echter zo lang de boot af, dat de vier gemeenten hun plannen zonder Grave hebben doorgezet. Daarbij gaven ze wel aan dat Grave mogelijk op een later moment alsnog zou kunnen aanhaken. Dat zou dan wel pas per 2026 kunnen. Nadat uit een inwonerspeiling in Grave vorige maand bleek dat een ruime meerderheid van de Gravenaren (71,2 procent) wil herindelen, besloot de raad op 23 maart haar zelfstandigheid op te geven en te gaan fuseren met Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Per 2026 of eerder als dat mogelijk is. Dinsdagavond stemde de raad van Grave in met een fusie per 2022.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Drs P. op
Grave erbij, iedereen blij!
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
In het kader van de bestuurlijke aansprakelijkheid misschien nog wel even de kosten verhalen bij die 8 ontzettend eigenwijze raadsleden in de coalitie die dit nog zolang tegen beter weten in hebben getraineerd? ;-)

Vacatures

Van onze partners