Advertentie

Nederlandse Moslim Partij is gewoon islamitische CDA

Analyse- Na een uitgebreide analyse van het gedachtegoed van de Nederlandse Moslim Partij is er maar een conclusie mogelijk: de partij lijkt nog het meeste op het welbekende CDA. Tenminste, als we naar de inhoudelijk standpunten kijken. Met betrekking tot de partij-organisatie, ledenaantallen, de electorale aantrekkingskracht en de kwaliteit van de politici die voor de partij werkzaam zijn, komt de NMP natuurlijk niet in de verste verte in de buurt van het CDA.

05 januari 2010

Gematigde koers
Net als de Nederlandse Christendemocraten zegt de Nederlandse Moslim Partij dat het geloof slechts een inspiratiebron is voor het politiek handelen. De blinde toepassing van Allahs woord in de vorm van sharia wordt afgewezen. Op dezelfde wijze onderscheidt het CDA zich van de SGP die wel theocratisch is en Gods geboden rechtstreeks in wetgeving wil omzetten. De NMP zegt afstand te nemen van fundamentalisme en extremisme en wil een gematigde koers varen. Zo gaat de NMP uit van de gelijkheid van mannen en vrouwen, die dezelfde rechten hebben. Daarmee is de partij duidelijk progressiever en verlichter dan de SGP die nog steeds vrouwen weigert toegang te geven tot publieke ambten.

 

Hoeksteen
De NMP gebruikt zelfs dezelfde taal als het CDA met precies dezelfde begrippen: zo speelt het begrip rentmeesterschap een belangrijke rol, barmhartigheid, respect voor het leven en het gezin als hoeksteen van de samenleving. Als je islam en Allah vervangt door christendom en God dan is het net of je een CDA document zit te lezen. Er wordt in het visiedocument zelfs een rechtstreekse link gelegd tussen het politieke programma van het CDA en de NMP. Men stelt ‘Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Dat gegeven uit het partijprogramma van het CDA is van groot belang voor de Nederlandse Moslim Partij’. We hebben dus eigenlijk gewoon te maken met het islamitische broertje van het CDA!

 

Solidariteit
Net als het CDA profileert de NMP zich inhoudelijk als een partij in het politieke centrum. Zo wordt de nadruk gelegd op de solidariteit tussen arm en rijk. Er wordt niet gekozen voor de armen – als rechtvaardiging om de rijken zwaar te belasten – maar de NMP lijkt een moreel beroep te doen op de rijken om zorg te dragen voor de armen. Net als het CDA wijst de NMP op de eigen verantwoordelijkheid van diegenen die rijk zijn  om via charitas de armen mee te laten delen in de welvaart. Omdat veel van het sociaaleconomisch gedachtegoed van de NMP onduidelijk blijft – zo is niet duidelijk hoe de partij over marktwerking denkt – is de economische visie niet makkelijk te doorgronden. Uit de verschillende documenten blijkt wel dat de NMP zeer veel oog heeft voor de kleine ondernemer en deze ook wil steunen. Hier lijkt de partij dus ook een echt christendemocratische koers te varen: marktwerking is goed, maar men is ook niet vies van enige regulering, wetgeving en zorgen voor randvoorwaarden waarbinnen de marktwerking kan plaatsvinden. Deze gemengde economische orde is ook kenmerkend voor de middenkoers van de christendemocratie.

 

Dubbele nationaliteit
Er zijn ook wel verschillen tussen het CDA en de NMP: zo is het CDA tegen het hebben van een dubbele nationaliteit en is de NMP daar voorstander van. Het CDA was voorstander van een totaal verbod op burka’s en is nu nog tegen het dragen van een burka door personen in een publieke functie. DE NMP is fel tegenstander van een burkaverbod. Ook erkent het CDA niet de verkiezingsoverwinning van Hamas op de Gazastrook, terwijl de NMP vindt dat Nederland deze verkiezingsuitslag gewoon moet accepteren, ook al past dat niet in ‘het Westerse plaatje’.

 

Homohuwelijk
Ook op het immateriële vlak lijkt de partij als twee druppels water op het CDA. Zo is de NMP uiterst terughoudend op het gebied van homohuwelijk, abortus en euthanasie. Men erkent deze praktijk in Nederland maar is tegenstander van het gelijkgeslachtelijke huwelijk en levensbeëindiging door abortus of euthanasie. De NSM kan daar wat stelliger in zijn dan het CDA. Het CDA heeft immers meegewerkt aan alle huidige wetgeving op deze terreinen en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Dat neemt niet weg dat minister-president Balkenende zich ook tot tegenstander van het homohuwelijk heeft verklaard (weliswaar heel laf in het buitenland maar toch).

 

Abortus
In het abortusstandpunt blijkt de niet-fundamentalistische houding het beste: de NSM is tegen abortus, maar erkent dat het in sommige gevallen mag als de voortzetting van de zwangerschap gevaar oplevert voor het leven van de moeder en bij verkrachting. Een fundamentalist zal niet willen ingrijpen, maar de gebeurtenissen zien als de wil van God (of Allah). Zo niet de NMP. Zij varen een gematigde koers op economisch en moreel gebied. De NMP is daarom ook eigenlijk overbodig

 

In Venlo hebben de kiezers dat ook gedacht. Veel moslims lijken op het CDA te hebben gestemd, niet op de NMP. In het te voeren beleid zal dat niets uitmaken!
 
André Krouwel is politicoloog en als universitair docent verbonden aan de afdeling politicologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook is hij wetenschappelijk directeur van Kieskompas.

 

Reacties: 18

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Abdel Noer / Fiscaal jurist
Binnenkort komt de NMP met haar partijprogramma naar buiten. Dan zullen we nog wel eens zien of de partij zo veel op het CDA lijkt.

De partij is naar mijn mening een mooie aanvulling van het politieke landschap.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
TechRick / dj
De scheiding tussen kerk en staat moet nu maar eens echt ingevoerd worden door al die geloofs-partijtjes gewoon te verbieden. Dan valt er weer voor echte zaken te kiezen in plaats van voor fictie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
De vraag zal zijn of dan de doelstelling van de NMP intern en extern met elkaar klopt.
Of dat nu genuanceerd is, of extremer.
Te hopen is het eerste.

Van het Vlaams Belang wordt gezegd dat dit niet overeenkomt. Naar buiten toe genuanceerder dan men intern is.
De PVV kreeg bij velen een imago als Vlaams Belang. Infiltratie bij de PVV kon dat niet aantonen, tot teleurstelling en opluchting tegelijkertijd waarschijnlijk bij velen. Wilders doet het omgekeerde als de Winter tegenwoordig doet. PVV leider provoceert in the open.

De NMP zal in tegenovergestelde positie van de PVV toch met dezelfde problemen worstelen. Leden of kiezers kunnen doelstellingen of meningen over actuele onderwerpen gijzelen. Daar heeft men, zeker bij kiezers die geen leden zijn, geen grip op als partij. Eenzelfde probleem (zie eerde reactie van NMP lid) als bij de PvdA is ook te verwachten. Intern een tweestromenland en dus compromiskeuzes en geen helder beleid voor de kiezers en interne frustraties, terwijl dit al een oude bestaande politieke partij is. Met veel nieuwe mensen bijelkaar ineens wordt het nog ingewikkelder.

Met meer nieuwe partijen die aansluiten bij de oude politieke kopploegen qua grootte nu, wordt een nieuwe coalitie al heel lastig.
Mocht de NMP het redden om in de Kamer te komen zal het afhangen van hun wijze van politiek bedrijven of het landschap in Den Haag niet nog meer gedoe oplevert.

Op voorhand zeker stellen, dat dit een aanwinst wordt voor het politieke landschap, is dus prematuur.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ilona
Moslimlanden en hun verlenging geschokt!
Stop ondergangsregeringen!.
Een nieuwe paarsachtige handlangersclubje, een volgende ondergangsregering wordt fataal voor Nederland, want dan blijft alles gewoon weer bij het oude. Hiermee kunnen Moslims hun doelen makkelijk bereiken en worden ze de baas van de grote steden. De weg moet nu voor hen afgesneden worden. Moskeeën waar radicalen hun haatboodschap kunnen verspreiden en niet-moslims als vuil kunnen bestempelen, islamscholen, omroepen en alle andere ondergangprocessen moeten nu gestopt worden.
Het is natuurlijk overduidelijk dat er nieuwe paars varianten de ondergang van Nederland betekenen. Dat de immigratie de laatste decennia toeneemt als de PvdA en CDA in de regering zitten is overduidelijk. Ze begonnen met het import van massa moslims (gezinshereniging etc..) en een nieuwe pro_islamitische regering gaat hele proces voortzetten...CDA en PVDA regeringen zijn niet capabel om het verstoorde landje er bovenop te helpen. FNV, VNO, WRR en CPB leiders leven in een sprookjeswereld en zullen Nederland omtoveren in een Utopia voor mensen zonder enkel respect en aanpassingswil. Het is treurig dat Nederlanders zich zo gemakkelijk in de luren laten leggen door de personen als de leiders van FNV, VNO, WRR en CPB.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ilona
Moed aan de oude garde: ’Wij staan voor onze grondrechten’

„Wij, leden van het Christen-Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ....,, CDA petitie

Turkse infiltratie in CDA: Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

Moslims weigeren de kernnormen en waarden van Nederlandse cultuur. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij van de islam. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er).
En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland...De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Izz ad-Din Ruhulessin / Directeur
"Een fundamentalist zal niet willen ingrijpen, maar de gebeurtenissen zien als de wil van God (of Allah)."

Flink staaltje slechte journalistiek. De gedachte dat abortus onder bepaalde omstandigheden is toegestaan, is juist prevalent onder 'fundamentalisten'.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gezond verstand / manager
Zie hier de volgende stap in het kolonisatieproces van de politieke Islam. Kenmerkend is het zinnetje over de Gaza "ook al past het niet in het westerse denken". Dit is nu precies waar het over gaat. De Islam is een ons zeer vijandige stroming, al meer dan duizend jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
allard gunnink / directiesecretaris
Jammer dat ook hooggeschoolden (die beter zouden moeten weten) het woord fundamentalist te pas en te onpas gebruiken. Jazeker, ik geloof dat Jezus als koning regeert en uiteindelijk alle macht heeft. Maar dat betekent helemaal níet dat ik niet zou mogen handelen of ingrijpen. Verdiep je eerst nog eens in die mooie combinatie van eigen verantwoordelijkheid en leiding van God, voor je het etiket fundamentalist plakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
peter petrus / beleidsadviseur VROM
Uw conclusie, dat als de NMP overbodig is, omdat zij in grote lijnen de gelijke politieke koers zou willen varen als het CDA, deel ik niet. Indien de NMP moslims aanspreekt, waar het CDA dat niet doet, heeft zij al bestaansrecht. Maar het zou ook goed zijn, indien de NMP er in zou slagen meer evenwicht te brengen in de discussie over de politiek van Nederland ten aanzien van Israël en Palestina. Het CDA en daarmee het gehele kabinet is te kritiekloos pro Israel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het is een slechte zaak dat iemand die van zo weinig objectiviteit blijk geeft, is verbonden als wetenschappelijk directeur aan kieskompas.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Dijkman
@gezond verstand

Joh, houd toch op met die xenofobe onzin.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toon Hartjes / Hoofd afdeling middelen
In dit artikel over de NMP wordt onder het kopje "homohuwelijk" in de 5e zin ineens de afkorting NSM gebruikt, terwijl dit onder het kopje "Abortus" in de 2e zin ook weer gebeurd, om vervolgens weer de afkorting NMP te gebruiken.
Erg slordig allemaal en zeer verwarrend!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.Wilkens
Geen ruzie, mensen!
Er is immers één Almachtige God.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Nou zou ik liever zelf partijen zien zonder religie-gerelateerde namen of programma's
Onderwijs, Veiligheid, Zorg etc. hebben er niets mee van doen. Ook de wegen vrij maken van sneeuw niet.
Fortuynisme was juist zo aantrekkelijk en vernieuwend, omdat dit ging om algemeen belang. Het is niet anders op dit moment..

De motor van deze Moslimpartij is, meen ik, een autochtone Moslim. Dus e.e.a. verbaast mij niet. Interessant worden de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Blijft de toonzetting zo, of niet? Kan men naar buiten toe eens blijven met de koers? Neemt/nemen de gematigde partij(leden) en kiezers openlijk stelling tegen geweld- en gruweldaden hier en elders in de wereld van hun geloofsbroeders. Er worden de komende 10 jaar weer flink wat aanslagen in het Westen verwacht.

Als het antwoord ja is, zou dit eindelijk vooruitgang betekenen. Wie zwijgt stemt toe, zegt het spreekwoord. Als men ook nog consistent de religie plaatst binnen de kaders van het humanisme zou er hoop kunnen komen voor een gezamenlijke bodem, niet alleen in letterlijke zin!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sandra / NVT
Het is goed dat ook de moslims hun stem kunnen laten horen middels NMP. Wij leven in een democratisch land en NMP lijkt me een respectvol partij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pragrea / Adviseur
Om te beginnen off topic : de grote roerganger van dit nieuwe fenomeen binnen de islamizwering van de westerse vrijheid is Heny Kreeft. Oud-lid van o.a. de LPF en voordien een fervent aanhanger van het fortuynistische gedachtegoed, wat dat ook betekenen moge. Dezelfde wijlen PF zou zich natuurlijk in zijn graf omdraaien in de wetenschap dat een oud-aanhanger nu juist een koers wenst te gaan varen die rechtstreeks tegen het segregatie denken van Fortuyn in gaat. Een dolkstoot in de rug van ditmaal een autochtone moslim.

En dat brengt me dan weer on-topic met de opmerking dat dit soort clubjes nu juist a) niets toevoegen aan het integratie verhaal , b) bewijzen dat religie en democratie een paradox opleveren aangezien het een gebaseerd is op fictie en dogmatiek en het ander op fundamentele waarden als rationaliteit, individualisme en vrijheid .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacques Visker / lid Nederlandse Moslim Partij
Er zijn wel degelijk grote verschillen tussen het CDA en de NMP. Het CDA is zo groot geworden dat ze het christelijk gedachtengoed hebben moeten laten ondersneeuwen in het belang van breed gerdragen coalitie. De NMP kiest toch voor een beperktere rol van de overheid en meer verantwoording van het individu dan het CDA ooit gedaan heeft. het investeren in de jeugd zodat jij vanuit gelijke kansen uit kunnen groeien tot volwaardige leden van de samenleving is binnen de huidige jongerenregelingen ook erg lastig. De NMP eist onmiddelijke stopzetting steun aan Israel tot dit land zich weer heeft teruggetrokken binnen haar grenzen van 1967, er is geen andere partij, die deze eisen zo duidelijk stelt. De NMP wil stopzetten van de tendieuze media berichtgeving over alles wat maar moslim is en vooral over het negatieve deel hiervan. De misdaden die zogenaamde Islamitische terreurbewegingen doen of hebben gedaan zijn gelijk aan de misdaden die het westen pleegt op christelijke grondslag, hebben beiden niets met de religie te maken. Ik ben dus van mening dat de NMP wel degelijk iets toevoegt aan het politieke stelsel. In de Tweede Kamer is er immers geen enkele partij die het tegen de PVV opneemt als die het hebben over kopvoddentaks, daarmee een complete religie tot beesten bestempelend. Hoe klein we ook zijn, dit is ons bestaansrecht, de strijd tegen de vrijheid oms ons geloof te belijden. Wij willen absoluut geen verboden op minnaretten, burka's of hoofddoeken, er is immers geen mens die Allahs voorschriften mag verbieden.

Jacques Isa Mohammed Visker
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Als de onderstaande reactie de juist weergave is van de NMP is mijn aanvankelijk optimisme, onder daarbij genoemde voorwaarden, helaas onterecht gebleken.

Men wil censuur op persvrijheid en meningsuiting als het om negatief getinte uitingen t.a.v. Moslims gaat. Dat kan dus iedere individuele Moslim claimen op grond van wat ook subjectieve gevoelens. Hoe moet dat werken in de praktijk? Islamitische commissies? Shariawetgeving invoeren?
Leggen Moslims dan ook zelfcensuur op als het over negatieve uittingen gaat t.a.v. niet-Moslims? Hier wordt meteen Israel al genoemd en de PVV. Het is zorgwekkend dat ook in deze reactie blijkt dat, hoe intoleranter de religie in landen van herkomst is jegens andere religies, hoe veeleisender gelovigen ervan in te tolerante gebleken samenlevingen zijn. Het moet dus voor die groep een samenleving worden van Moslims en niet-Moslims. Segegratie. Die groep claimt t.o.v. oorspronkelijke bevolking en cultuurbepalende religie, plus tientallen andere culturen en religies, een aparte positie met aparte privileges onder de noemer van religie. Heel kort door de bocht gesteld: het NL paspoort aan de eerste generatie vormt dan min of meer een paard van Troye, om de moeizaam ontstane Verlichting en het Humanisme in dit deel van de wereld omver te krijgen en eigenlijk dus te Islamiseren. Dan zou Fortuyns zorg terecht zijn. In de betreffende reactie wordt de aard en omvang van Christelijk wangedrag gelijkgesteld met die van Islamitische kant. Dat is de bekende reflex.

Terugdringing van bemoeienis overheid past natuurlijk perfekt bij het ondermijnen van de historisch gegroeide humanistische waarden. Die zijn in onze wetten verankerd.
Ook binnen de Universele Rechten van de Mens. Overheid = wet- en regelgeving.

Als de onderestaande weergave van de NMP juist is breekt dit het politieke bestel alleen maar af. Stuwt de PVV omhoog in de peilingen en zal deze huidige kwetsbare samenleving nog meer schade toebrengen. Deze reactie en die van anderen zou niet meer kunnen als deze reageerder en zijn partij het voor het zeggen hadden. Gelovigen bewijzen GOD geen DIENST, althans NIET het zelfbenoemde grondpersoneel ervan, die op meer uit is dan alleen een spirituele weg. Dat gedonder kom je overwegend tegen bij de monotheistische religies, die nog verband hebben ook met elkaar en in strijd zijn met elkaar, nu of in de historie.
Dat noem ik pas echt een Opperwezen diep beledigen! Als de Almachtige het anders gewild had was er vanaf der Beginne wel slechts een wereldreligie ontstaan en gebleven. Zou de Almachtige bij de Islam pas besloten hebben dat de Goddelijke weg alleen de Islamitische weg is? Over Godslastering gesproken.....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie