Advertentie

Mystery Burger: Vragen staat vrij

‘De term vragenkwartiér moet u ook vanavond met een korrel zout nemen,’ zegt burgemeester Michiel Pijl. De raadsleden van Drechterland hebben vanavond de mogelijkheid om met politieke vragen het college mondeling een fikkie aan de schenen te leggen. ‘We hebben namelijk dertien vragen van de raad ontvangen,’ vervolgt de burgemeester.

04 november 2019

‘De term vragenkwartiér moet u ook vanavond met een korrel zout nemen,’ zegt burgemeester Michiel Pijl. De raadsleden van Drechterland hebben vanavond de mogelijkheid om met politieke vragen het college mondeling een fikkie aan de schenen te leggen. ‘We hebben namelijk dertien vragen van de raad ontvangen,’ vervolgt de burgemeester.

‘Werkgevers tonen weinig bereidheid om arbeidsgehandicapten aan te nemen,’ leest Robbert Oud (VVD) voor uit een krantenbericht. ‘Hoe zijn de ervaringen van ons werkbedrijf?’ Geen appèl. Geen geuite zorgen. Blijkbaar alleen nieuwsgierigheid.

‘Onze ervaringen komen niet overeen met de berichtgeving,’ leest wethouder Dirk te Grotenhuis voor. Zo te zien had hij de vragen van Oud al eerder voorgelegd gekregen en is het ambtelijk al netjes uitgezocht.

‘Ik ben benieuwd hoe het is met de Hemschool,’ vraagt Guus Bosch (CDA) vervolgens. Ook David van Gelderen (Progressief Drechterland) wil weten hoe het gaat met deze sloop. ‘Pas als de vleermuizen niet meer broeden, mag de oude school gesloopt worden,’ antwoordt wethouder Yvonne Roos. ‘Daar is een vleermuizenprotocol voor nodig,’ legt Roos uit.

‘Hoe is het met de ontwikkelingen in het gebied bij het oude gemeentehuis?’ is Bosch’ tweede vraag, waarna wethouder Roos het proces schetst. ‘Bewoners zijn op de eerste inspraakavond met geeltjes aan de slag geweest.’

Gezien de voorbereide antwoorden, had wethouder Roos kennelijk ook deze vraag eerst schriftelijk ontvangen. Sterker, je kunt ook de vraag stellen of het college een toelichting van dergelijke grote projecten niet in een raadsinformatiebrief had moeten plaatsen. Dát had nou een leuke vraag geweest voor dit vragenkwartier. Of in het presidium. Of bij de auditcommissie.

‘Komen stolpboerderijen ook vaker in aanmerking voor splitsing,’ wil Maartje Trots (Senioren Partij) weten. Ze had in de krant gelezen dat Opmeer dat doet. Dat kan al, maar op de vervolgvraag van Trots – of de boerderijen ook in meer dan twee woningen kunnen worden gesplitst – moet wethouder Roos toch echt later terug komen.

En dat blijkt óók oké. Blijkbaar was Trots’ vraag toch niet zo urgent. Trouwens, als ze deze technische vraag eerst ambtelijk had gesteld, had ze van haar wens al een motie kunnen maken — en had het meervoudig splitsen nu al geregeld kunnen zijn.

‘Herkent u de klachten van het programma Kassa,’ vraagt Idso Brouwer (Gemeentebelangen). De regio kent weinig klachten, zegt wethouder Te Grotenhuis. ‘Klopt het dat de veiligheidsregio ambulances op straat parkeert,’ wil Ronald de Vos (ook Gemeentebelangen) weten. Het antwoord is ‘ja’ en dat kan ook. ‘Wat is de stand van zaken met de motie over digitale bereikbaarheid,’ vraagt Erik Gerrits (Progressief Drechterland). Dat beleid komt in het voorjaar,’ vertelt Roos. Een halfjaar te laat, maar Gerrits lijkt er geen politieke consequenties uit te trekken.

Even lijkt het spannend te worden als Aad Molenaar (CDA) wil weten wat er met de oorspronkelijke klinkers uit 1671 op de Dr. Wytemaweg is gebeurd. Wethouder Jeroen Broeders antwoordt dat deze nu in eigendom zijn van de aannemer die de weg onlangs heeft aangepast. Waar ze nu zijn, weet de wethouder ook niet. Molenaar benadrukt de historische waarde van de 350-jaar oude zevenduimers, maar de echte politiéke vraag, of bij de werkzaamheden wel het door de gemeenteraad zélf vast gestelde archeologisch protocol is gevolgd, komt niet bij hem op.

Na ruim driekwartier is de vragenhonger van de raad hopelijk voor even gestild. De mijne overigens niet. Ik heb er nog één vraag bij. Aan de raad. Wat gaan jullie nou precies met deze antwoorden doen? Of beter: hoe gaan jullie deze informatie gebruiken om nu écht je controlerende rol als hoogste orgaan invulling te geven? Want alleen daarvoor is dit vragenrecht bedoeld. En dan hoeft het ook geen uur te duren.       

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Balth de Winter / raadsadviseur Schiedam
Bij sommige raadsvragen schuilt het belang in het stellen ervan, niet in de beantwoording.
criticus
@Valt de Winter:

U doelt op het fenomeen waar raadsleden domme vragen stellen alleen voor de bühne om zo te pogen zieltje te winnen? Of bedoelt u wellicht dat als grote donateurs een vraag stellen in de fractie, dat die vraag in het openbaar gesteld wordt om de donaties veilig te stellen?
Advertentie