Advertentie

Mystery Burger: Reken er niet op

‘Het college heeft opgeschreven geen zienswijze in te dienen,’ zegt Piet van de Vorst (Roerstreek Lokaal!). Lichtelijk geïrriteerd. Hij is niet de enige. Alle gemeenteraadsleden van Roerdalen ergeren zich aan de toon waar mee het college het rekenkamerrapport weg lijkt te zetten. Het ergste van alles is, dat het nog niet eens bedoeld is ook.

18 november 2019

‘Het college heeft opgeschreven geen zienswijze in te dienen,’ zegt Piet van de Vorst (Roerstreek Lokaal!). Lichtelijk geïrriteerd. Hij is niet de enige. Alle gemeenteraadsleden van Roerdalen ergeren zich aan de toon waar mee het college het rekenkamerrapport weg lijkt te zetten. Het ergste van alles is, dat het nog niet eens bedoeld is ook.

De rekenkamer van Roerdalen onderzocht de WMO van de gemeente. Het rapport, De basis van de Wmo-piramide in beeld, Roerdalen, heeft flink wat aanbevelingen. Zoals het hoort – en zoals de verordening van Roerdalen ook voorschrijft, heeft als eerste het college schriftelijk op het rapport kunnen reageren. Een nogal procedurele reactie, om het zo maar te zeggen. ‘Het college heeft besloten geen zienswijze in te dienen’ staat er koudjes.

Dat vindt Loes Vestjens (Roerstreek Lokaal!) onvoldoende. ‘Er staat een behoorlijk aantal aanbevelingen richting het college en wij vragen dan ook vanuit hun perspectief om een reactie,’ zegt ze. 

‘Het zou mijns inziens onzuiver zijn als het college zich daarin mengt,’ interrumpeert burgemeester Monique de Boer-Beerta ineens. Curieus genoeg terwijl ze de rol van raadsvoorzitter blijft behouden. ‘Ik heb het college gevraagd zich vooral niet met het resultaat te bemoeien,’ zegt ze, hoewel dat precíes is wat Vestjens het college verwijt.

‘Wat de zaak complex maakt is dat er nu geen wethouder is die verantwoordelijk is voor de aanbevelingen,’ vindt Gerrion van Elmpt (Democraten Roerdalen). En weer grijpt burgemeester De Boer-Beerta naar de microfoon. ‘Op het moment dat uw raad deze aanbevelingen overneemt, impliceert dat dat u het college opdracht geeft de aanbevelingen uit te voeren,’ zegt ze. Een formeel juiste uitleg, maar je kan het Van Elmpt toch ook weer niet kwalijk nemen het eerst anders te begrijpen. De reactie van het college op het rekenkamerrapport getuigde nou niet echt van eigenaarschap.

‘Mag ik mijn betoog verder voeren?’ vraagt een wat verbaasde Van Elmpt. ‘Wij verzoeken hierbij het college de aanbevelingen aan het ambtelijke apparaat uit te dragen,’ leest ze van haar spreektekst, ‘en voor zover mogelijk toe te zien op de uitvoering er van.’ De vermanende knipoog naar de burgemeester erbij moet ook deze zijn opgevallen. Ook Herman Nijskens (VVD) vindt de reactie van het college erg koel. ‘Ik zou graag van het college willen horen hoe ze tot deze reactie zijn gekomen,’ zegt hij kortaf.

‘We herkennen ons in het rapport en daarom heeft het college geen inhoudelijke zienswijze,’ legt wethouder Eugenie Cuijpers uit. ‘Met de aanbevelingen zijn we reeds actief bezig,’ leest ze voor. ‘Ik had nog gevraagd hóe de eerste recatie tot stand was gekomen,’ herhaalt Nijskens.

‘Volgens mij heeft de wethouder dat gezegd,’ vindt burgemeester De Boer stellig. ‘We hebben het rapport goed onderzocht en bekeken en we onderschrijven de aanbevelingen,’ vult wethouder Cuijpers monotoon aan. ‘Geen zienswijze betekent dat de aanbevelingen worden overgenomen’ voegt burgemeester De Boer-Beerta bemoedigend toe.

Nijskens zucht. ‘De vraag is hóe komen jullie bij deze reactie, maar u gaat gewoon verder met uw verhaal’ valt  Marjo Thevissen (Ons Roerdalen) hem bij. ‘Volgens mij wordt het college gevraagd om een een zienswijze…,’ murmelt burgemeester De Boer. Dat de raad naar iets anders vraagt dan naar de procedure is nog niet bij ‘r gaan dagen.

‘Ik kijk even naar de griffier!’ probeert de burgemeester. ‘Het college wordt gevraagd om een reactie op het rapport,’ legt de griffier uit, waarmee hij het woord zienswijze vermijdt.

Noch de burgmeester, noch het college lijken die hint te begrijpen. ‘Geen zienswijze indienen is niet hetzelfde als aanbevelingen overnemen,’ zegt Vestjens nog, Maar verder dan de schouders ophalen komt het college in de tweede termijn niet. Blijkbaar hoeft deze raad voor bestuurlijke empathie niet op dit college te rekenen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie