Advertentie

Kamer neemt motie tegen weigerambtenaar aan

De Tweede Kamer wil de weigerambtenaar laten aanpakken. Een voorstel voor een wettelijke regeling daartoe van GroenLinks werd dinsdag aangenomen.

15 november 2011

De Tweede Kamer wil het verschijnsel van de weigerambtenaar laten aanpakken. Een voorstel voor een nog uit te werken wettelijke regeling daartoe van GroenLinks werd dinsdag aangenomen met 84 stemmen voor en 58 stemmen tegen.

Begrip
Ook de PVV, die zelf plannen wil ontwikkelen voor een verbod op weigerambtenaren, stemde voor.

De VVD wil een reactie van het kabinet afwachten op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling. Het CDA en de SGP, die in de Eerste Kamer zo belangrijk is voor het kabinet, hebben begrip voor ambtenaren die moeite hebben met huwelijken tussen homo's.

Onverwacht 

Dat de motie werd aangenomen, kwam tamelijk onverwacht. Een meerderheid mocht dan al wel voorstander zijn van het verplichten van het sluiten van een homohuwelijk door alle trouwambtenaren, maar toch werd aangenomen dat de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV er geen interne problemen over wilde. Doordat de PVV zou gaan schrijven aan een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel om weigerambtenaren te verbieden, leek de kwestie op de lange baan te gaan. De PVV zou initiatieven vanuit de oppositie daarom niet steunen, zo leek vorige week nog.

Gedogen of aanpakken. Hoe denkt u over weigerambtenaren? Laat hier uw mening weten

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

cornelis maat / sen.adviseur
Om te beginnen begrijp ik niet waarom we eigenlijk trouwambtenaren hebben en dat iemand er lol in heeft om iets dergelijks te zijn. Het burgerlijk huwelijk is gewoon een overeenkomst en kan derhalve aan willekeurig welk loket zonder poespas worden gesloten. Maar dit terzijde.

De motie van de kamer geeft opnieuw blijk van de intolerantie van de seculiere meerderheid in Nederland. Helaas zien we dat steeds vaker gebeuren. Dat gaat in tegen datgene wat we in Nederland altijd gewoon waren te doen, namelijk ruimte bieden aan andersdenkenden om des gewetens wille. Dit ruimte moet klaarblijkelijk nu steeds worden ingeperkt. Zo ontstaat uiteindelijk de terreur van de meerderheid. Een zeer slechte zaak. Een wet kan altijd ingaan tegen gewetensbezwaren en daar behoort ruimte voor te zijn.

Alhoewel ik persoonlijk geen voorstander ben van het homohuwelijk vind ik het voldoende als iedere gemeente daar de gelegenheid voor biedt. Maar niet iedere trouwambtenaar moet dergelijke verbintenissen ook sluiten. Het behoud van die mogelijk is een blijk van een juiste opvatting van een echt goede rechtsstaat.
Niek / jurist
De overheid moet overheid zijn en geen uithangbord voor religieuze randverschijnselen. Het wordt tijd voor een scheiding tussen kerk en staat in Nederland. Dus ook een partijverbod voor partijen die een bepaald geloof willen uitdragen b.v. in het stemgedrag. Ook scholen op basis van geloof moeten niet meer door de overheid gesubsidieerd worden. Volgens mij levert dit ook nog eens miljarden op.
Baike Meems / Medewerker PenO
Weigerambtanaren is een heel extreem woord. Het komt wel vaker voor dat medewerkers iets weigeren ten uitvoer te brengen.

Iemand die echt gewetensbezwaren heeft moet gewoon vrijgesteld kunnen worden om een homohuwelijk te sluiten. We leven in een vrij land, maar zo langzamerhand worden alle opvattingen en principes buiten werking gesteld. Het is een treurige zaak hoe deze ambtemaren een stempel op krijgen gedrukt. Ook dat is discrimerend en onrechtvaardig.
nelhoogmoed / politiek geinteresseerd
een ambtenaar van de burgerlijke stand moet de wet uitvoeren, zoals iedere ambtenaar. het zou toch een rotzooi worden in overheidsland als al die ambtenaren zelf mogen weten wat ze wel en niet willen. mensen die dat niet begrijpen, begrijpen niets van de inrichting van de democratische rechtsstraat.
Hans de Bruyn / gewetensbezwaarde militaire dienst
Je wilt ook scholen op religieuze grondslag svchrapopen? @Norbert. Nou, best, maar dan niet miopperen dat jij je stemrecht kwijtraakt. Bijna iedereen weet niet meer dat onbs huidig stemrecht ook een dealtje was tussen siocialisten(SDAP) en

christenen (ARP, CHU, RKSP) om de grondwet rond 1919 gewijziogd te krijgen: Socialisten het algemeen stemrecht, de christenen hun gesubsidieerde schilen.

En wat betreft de weigerzaak zelve: Dan moet de TK wel erg consequent worden. Graag ook, in geval dienst- en opkomstplicht weer terugkomten ook geen militairen meer die weigeren om des gewetens wille.

En ambtenaren BS zijn er per gemeente genoeg,

dus ze maken een probleem over iets dat er niet is en kan dit kabinet moet blij zijn met die weigerambtenaren: Je kunt in elke gemeente van je keus trouwen. Te veel weigerambtenaren in gemeente A? Ga je naar gemeente B of C of D: MARKTWERKING, toch? Leve de weigerambtenaar dan maar?

Jan
De Tweede Kamer bemoeit zich wederom met zaken die hem niet aangaan. De gemeenten gaan over aanstelling en ontslag van ambtenaren van de burgerlijke stand en niet het Rijk. En als er maar voldoende van die ambtenaren zijn die homohuwelijken willen voltrekken, wordt aan de wet voldaan. Het wordt tijd dat aan deze hype van de homobeweging een eind komt.
F.vd Wel
Het betreft hier allemaal commotie om niets; Dat het allemaal een non-discussie is moge blijken uit het gegeven dat het huwelijk voor de wet niets meer is dan een civiele overeenkomst, door de staat gefaciliteerd. Daar zou -erkennende dat het een civiele overeenkomst is- geen gewetensbezwaar tegen kunnen bestaan (tenzij je natuurlijk ook gewetensbezwaren hebt tegen overeenkomsten in het algemeen). Het huwelijk in de kerk -een tweede stap- is iets anders. Het staat ambtsdragers in de kerk natuurlijk wel vrij om homohuwelijken te weigeren (vrijheid van Godsdienst).
Anna
Deze discussie toont weer aan dat het liberale, seculiere denken niet waardenvrij is. Waarom zou het sluiten van huwelijken van homo's beter zijn dan het niet sluiten van huwelijken van homo's en omgekeerd?

Laat een ieder nou gewoon in z'n waarde. Tolerantie heet dat.

Zo lang er in elke gemeente homo's gewoon kunnen trouwen is er toch geen probleem?

Wie is hier probleemeigenaar?Laat de Kamer zich alstublieft bezighouden met de financiële crisis en de zorg voor individuele ambtenaren, asielzoekers e.d. aan anderen overlaten.
Gertjan van Wijk / oud burgemeester
Hier zie je weer eens hoe het gualisme werkt.

Wij maakten ook mee dat het bruidspaar om een bepaalde, door hen gekozen, ambtenaar vroeg. Met het schema hielden wij daar dan rekening mee.

bert
Ik ben benieuwd hoe de reacties zouden zijn wanneer een ambtenaar die Moslim is zou weigeren om een homestel te trouwen....
richard / beleidsmedewerker
Het lijkt wel of de politiek op dit moment geen belangrijker onderwerp kent dan de weigerambtenaar. Over hoeveel mensen hebben we het hier eigenlijk?

Ieder gemeente heeft een aantal trouwambtenaren. Als iemand weigert, neem dan gewoon een andere. Probleem opgelost. Vervolgens bezig gaan met echt belangrijke onderwerpen.
Advertentie